تقویم شمسی

سودابه

» فال حافظ :: ۱۳٩٦/٦/۱
» با عشق سپری می شود :: ۱۳٩٦/٢/۱
» اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد :: ۱۳٩٦/۱/۱٥
» وقتی که دلت بگیرد از تنهایی :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» حوادث زندگی خودش :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۳
» ساعت ایران- کانادا- امریکا-لندن :: ۱۳٩٦/۱٢/۱۳
» خوش آمدید :: ۱۳٩٦/۱٢/۱٤
» ساعت ایران- کانادا- امریکا-لندن :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
» برف می بارد :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٢
» دیگران را ببخش و خود را رها کن. :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ عــــــشـــــق :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» اگر به دنبال سوالات منفی بروید :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» آنچه را چشم می بیند قضاوت می کند. :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» محبت همه چیز را شکست می دهد :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» چگونه مردن را خود خواهم آموخت. :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» ویتامین هایی که کمبود آنها باعث افزایش اشتها میشود :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» بعضی آدم‌ها وقتی هستند :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» منتظر نمانید :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» آرزوهایتان را به دستان خدا بسپارید :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» مردی به پیامبر خدا، :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» زندگی تمامش خطای دید است، :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» فرق آدمهای ثروتمند و آدمهای فقیر :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» صبحتون بخیر :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» ذهن مامانندیک تلویزبون باصدهاشبکه است :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» کسانی را میشناسیم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» آدمیانبه لبخندی که به لبها می نشانند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» همه چیز می گذرد، :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» اگر زندگی را همانگونه که هست بپذیری :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» سایه‌های ما همه جا دنبال ما هستند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» هیچ اتفاقی اتفاقی نیست :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» گیاه با زمین مبارزه می کند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» هیچ رودخانه ای نیست :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» شکیبا باشیم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» عشق شعله ایست بدون دود :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» به خاطر داشته باش :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» منحصر به فردی. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» دیروز ، و فردا. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» یک انسان دائما :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» درد چیست؟ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» انرژی منفی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» تمام زیبایی‌ها جذاب هستند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» این رمز پیروزی است .... :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۸
» کسانی را میشناسیم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۸
» بعضی ها را نباید دید :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۸
» هیـچ کس زنده نیست… همه مُردند … :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۸
» فر از رنگ ها ! :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۸
» از هیچ اتفاقی نباید متعجب شد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» محبت و مهربانی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» اهمیت و ارج زندگی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» امروز که از خواب بیدار شدم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» چه اتفاقی افتاده؟ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» اگر عقلت عاشق شد، :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» خوشحالی و خوشبختی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» خوشبختی یعنی: :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» بـــا همه خــوب باش :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» فر از رنگ ها ! :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» کوچه های قدیمی را باریک می ساختند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» * به جای فرار کردن ، به سمت جلو گام بردارید * :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» سالها دردش رو حس می کنی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» یا راهی‌ خواهیم یافت، یا راهی‌ خواهیم ساخت. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» اتفاق جالب آهنگ عروسی خانم را از کما خارج کرد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» از دیدگاه هر کس متفاوت است... :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» حاضرم قاطرم را بفروشم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می فروختند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» ا زندگی بدون گذشت :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» روزی گاندی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» درنده ترین حیوان عالم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» هیچ تضمینی ندارد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» وقتی میشه با مهربونی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» کدام مهمتر است ؟ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» میزان شناخت درونی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» زندگی دارد به سرعت :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﮑﺶ. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» کلمات میتوانند دلی را میشکافد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» علف های هرزه می رویند :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» دانشجویی به استادش گفت :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» آتشفشان قلبت را فعال کن ! :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» خاموش کردن شمع دیگری باعث :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» این که دیگران را ببخشید :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» هرگز داشته هایت :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» در هرطلوع و غروبی محبت کن :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» زندگی درست مثل یک تاکسی است :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» اشخاص برای دیدن شگفتی ها :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» در این دنیا : :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» فراموش مکن تا باران نباشد :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» برای غلبه بر تاریکی ها :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» وقتی یک تخم مرغ از بیرون میشکند :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» زندگی یک ، مشکل است :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» "تفاوت بین "میتوانم" و" نمیتوانم " :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ.. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» کلید، ‌آگاهی :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است، :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» اگر بگذاری , زندگی می تواند :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» اگر گهگاهی احساس می کنید :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» تجربه های تلخ و شیرین :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» مهربانی ساده است؛ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» گاندی خطاب به معشوقه اش : :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» انسان برای دیدن چهره اش :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» در مسیر تغییر :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» فرق عاشق بودن و دوست داشتن :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» سخنان سودمند :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» رویاها تجدید نشدنی است؛ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» ، یادتان باشد که :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
» ،خودت را باور کن. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» این لحظه، زندگی ماست! :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۳
» دردها :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» کافیست همدیگر را قضاوت نکنیم. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» داستانی کوتاه و قشنگ: :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» رسیدن فردا ؛برای هیچکس حتمی نیست :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» ریشه هایت را دست نخورده نگه دار! :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» برف می بارد :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» زندگی تمامش خطای دید :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» انسانهای بسیاری را میشناسیم :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
» این نیز بگذرد: :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» هنگام غلیان احساسات، :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» زندگی در لحظه: :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» همه ماخاطره ایم :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» حقیقت ندارد, زمانی که انسان پیر میشود :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» انعکاس چیزى باش :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد. :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» انسان بزرگ نمى شود، :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» چند دوست قدیمی :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» بعضی ها :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» به کسی کینه نگیرید :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» دو چیز انسان را نابود میڪند. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» چگونه مثبت اندیش باشیم ؟ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» "مرام و معرفت" :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» ما ز خاکیم و به خاک برخواهیم :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» صبح زیبای تان بخیر !!! :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» از "جدایی"..."جدا "باش.... :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» شاگردی از استادش پرسید: :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» زندگی یک مشکل است با آن روبرو شو. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» شاید دنیای قشنگی نباشد، :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده می مونه.. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» دست ناخورده به جا می مانند .. :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» به خداوند (ج) گفتم: :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» پیرمردی با همسرش در فقر زیاد زندگی میکردند. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» حرمت مهرت را میشکنند !!! :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» در دنیای امروز سه نوع انسان ها وجود دارد : :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» پیری آن نیست که بر سر بزنی موی سپید - :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» موسیقی والاترین هنر انسانی ست .. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» سگی از کنار شیری رد می شد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» زندگی را زیبا تر کن :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» موازین انسانیت است. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» و با امید زندگی کنید ... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» تعهد و اعتماد..... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» قانون انتظار میگه :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» دچار تردید خواهد شد.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» روز هایی بهتر از دیروز تان :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» تصاویر زیبا :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» خودت را پیدا کن.... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» "خوشبختی یک مقصد نیست .. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» حق به حقدار می رسد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» عشق چیست؟؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» بعضی آدمها دنیارو زیبا میکنند!!! :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» شیخ الرئیس ابوعلی سینا :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺵ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» خالص ترین سنگها، :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» بیایید قول بدیم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» دریک روز خوب لذت دنیا را چشید.... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» تنهــــایــی یعـــنی:.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» زندگیه دیگه...همیشه که همه رنگ‌هاش جور نیست :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» صبح و روز قشنگتان بخیر :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧا ﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» روش زندگی.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» معلمم گفت : زندگی را تعریف کن :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» - زندگی بدون چالش :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» تا آن شوم که اکنون هستم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» بگذار نور به زندگیت وارد بشود :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» چند توصیه ی بسیار زیبا از ;پیکاسو :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» من زندگی خودم را میکنم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» کاشانه کیست؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» سنگهایی را زیر پایشان احساس کرد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» امروزم رابا یاد ونام تو آغاز میکنم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» زندگی را می گویم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» فرشته از شیطان پرسید : « قوی ترین سلاح تو برای فریفتن انسان ها چیست ؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» پروژه بسیار جالب یک دانشجو!! :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» راز موفقیت چیست؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» انسان برای دیدن چهره اش به آب رونده نگاه نمی کند :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» . امید یعنی بدونی٬ تا هستی میتونی تغییر کنی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» : ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» . زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» خدایاچنان نزدیکی که نمی توانم ببینمت . :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» زندگی سفری بی پایان است :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» تا زمانی که یک انسان به کشف حقایق درونی و واقعی خود نرسیده باشد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» بچه ای از پدرش پرسید ؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» فقط یک پیچه نه پایان :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» پیرزنی در خواب , خدا رو دید و به او گفت : :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» دیروز، امروز، فردا... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» وقتی رد پای مهربانیت را :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» ماه عسل و مراحل ازدواج :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» خـــدایـا گـاهــی تــو را :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» مرگ، پایان دردهاست. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» جایی هست در مغز ما مسؤل فراموشی . :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» ریشه های عیب جویی را می توان در احساس کمبود شخصیت :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» حقیقت و دروغ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» خنده همچنین حالت دفاعی بدن را قدرت میبخشد. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» دنیا ؛ به شایستگی هایت پاسخ میدهد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» به گونه ای زندگی کن :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» سلامت فکریمان نادیده گرفته میشود. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» کسی که سخنانش :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» شجاعت و تلاش، یک ارزش است. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» دانشجویی به استادش گفت :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» به احساسات تان اهمیت دهید :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» اصل زندگی بر پایه ی محبته :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» درگیر افکار کهنه گذشته نشو... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» بخشش بزرگترین لذت زندگیست :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» هر چقدر بیشتر مجبور باشید :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» چند سفارش ساده اما مهم !!! :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» آرام آرام می میرد... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» می خواهم دنیا را آگاه سازم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» چرا ما برای دیگران پل نسازیم؟؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﻮﺩ، :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» امروز آن "یک" باشید... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» از چیزهای کوچک :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» زندگی هیچ شکستی را نمی شناسد. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» یک رهگذر است. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» از فرزانه ای.حال دنیا را پرسیدم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» هر چه بیش تر سعی کنید.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» ارزشمندترین وقایع زندگی معمولا دیده نمیشوند :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» این فکرما است :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» زندگی یک مشکل نیست. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» ﺷﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» اگر کسی را دوست دارید :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» جهان بازتابی از خود ماست. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» کلمات میتوانند مرهمی باشند :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» هنگام صحبت با دیگران منصف باش :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» یک وقت هایى باید خودت را به بیخیالى بزنى.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» آدم هایی که روح بزرگی دارند، :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» یا رب ! هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» کوچکترین محبتها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشود".... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» اگر حق با شماست :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» به یاد داشته باشیم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» چراغهای زندگی ما، پدر مادرهستند! :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» ﮔﻔﺖ : ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺯﻡ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» خصوصیات اخلاقی گروه های خونی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» درستی هر انسان به نسبت پایبندی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» امروز یکشنبه هدیه ای زیباست ازسوی خدا :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» تصور کنیم که امروز آخرین :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» آنچه را می‌بینم باور نمی‌کنبم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» از هیچ اتفاقی نباید متعجب شد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» بسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» آرامش چیزی نیست :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» زندگی فقط حفظ بقاء نیست، :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» گاهی حس میکنی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» همیشه مثبت فکر کنید :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» که در لحظات کنونی به دست میاورم. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» قدرت در عشق است، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» شادبودن وشادزیستن دوچیز متفاوت است. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» . اینکه خودتان و دنیایتان را چطور می‌بینید، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» از رازهای آرامش یکی این است :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» فراتر از عادت و فراموشی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» گاهی ، مشکلات تو را خم میکند… :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» و بهترینها ، خاطره …… :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» داستان بسیارجالب ازبهلول :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» طوفان خواهد گذشت :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» هیچکس آنقدر فقیر نیست :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» توای «وجدان» :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» آرامش آن چیزی نیست :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» انسانهایی که از عشق الهی سرشارند، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» آنچه که در دست های ما زیاد یافت میشود حقیقت است .. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» کوتاهی عمر، شگفت آور است! :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» چیزی به اسم یک رابطه کامل :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمیکنند :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» "ﺁﺩﻣﻬﺎ "ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ... :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» زندگی فقط ؛ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» انسانها همچون کتابند، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» لازم نیست برای طولانی زیستن،به روزهای زندگی ات اضافه کنی، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» راز زندگی عشق است و ادامه آن وقار عشق ..... :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» "رویاها تجدید پذیر هستند. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» شادی معنا و هدف زندگی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» از آنجا که این :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» روباهی از شتری پرسید: :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» ریشه ی خیلی از مشکلات انسانها خطای فکری اونهاست. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» ای کاش :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» زمانی که ما بیمار می شیم، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» وقتی قصد داریم از کسی انتقاد کنیم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» اعتماد به نفس یک احساس درونی است :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» سال نو 2017 بر همگان شاد و گرامی‌ باد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» امید ، ایمان ، صلح و عشق را حفظ و نگهداری کنیم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» در جاده ای که انتهایش معلوم نیست [ :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» اندیشه‌‌ها و گفتار :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» ۱۳٩٥/۱٠/٩ :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» داستــــان خـوشـبختـــــی.. :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» درخت سایه‌اش را بی‌دریغ به تو می‌بخشد :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» زندگی سفری است :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» *یادمان باشد.. :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» بیایید فرصت ها را قدر بدانیم ... :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» * آنچه ندارد عوض، ای هوشیار.... عمر عزیز است غنیمت شمار* :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» : نکته های آموزنده و انرژی بخش برای زندگی .. :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» ایمان داشته باش و تسلیـــم نشو! :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» دلهایمان را زنده و سرحال نگهداریم... :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» - کنترل زندگی خودتون رو با کنترل باورهای خودتون در دست بگیرید. :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» از زندگی چه میخواهی !؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» زندگی مثل آب توی لیوانه :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» نیمه شبی چند دوست به قایق سواری رفتند :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» ‍ کلبه ای که در آن مهربانی هست :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» افکار ما دارای قدرت :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» در سال 2011 در سواحل آرژانتین ، :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» 👈هفت قانون منطقی :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» زندگی سفری است . :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» گاهی دلم هیچ :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» سلام وصبح بخیر :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» کمبود آگاهی است :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» . از اندیشه ها حذر کن :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» اگر می خواهید دنیا را بیدار کنید، :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» ماازاین که به عنوان انسان،تلاش می کنیم، :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» . اگر به جای بیشتر و بیشتر و بیشتر، ک :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» بزرگترین درسی که گرفتم :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» زمان بس کند میگذرد :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» . زندگی و زیبائی‌های زندگیم، :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» زندگی این لحظه ی خود را :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» خوشبختی ما در تصور خود ماست ... !! :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» میلاد پیام آور عشق گرامی‌ باد :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» "خداحافظ وطنم" :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» ازدواج در ضرب المثل های جهان :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» سلام در صبح" طلایی ترین کلید :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» و این بلاتکلیفی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» ولی تورو که دلگرم میکنه. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» اگر نگاهتان‌، مانند نگاه یک عاشق باشد، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» وجود هیچکس غمها را از بین نمی برد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» زیبا زیستن برآورده شدن تمام آرزوها نیست، :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» هر روزی برای خود ش مقدس است، :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند. :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» در زندگی نباید از اشتباهات مان بترسیم :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید، :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» کاش بیاموزیم: وقتی کسی ما را :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» خواهید احساس ثروتمندی کنید، :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» زندگی این لحظه ی خود را به امید زندگی :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» وقتی به دنبال آرزو هایت می روی :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» · هیچ پایانی برای آموختن وجود ندارد. :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» گاهی ما هیچ توجهی به :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» پول در جامعه مانند خون است در بدن، :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» همیشه میشه تموم کرد :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» جذابیت از ظاهر فرد میاد، :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» بدترین دردچیست :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» هرگز نخواهیم توانست :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
» ضمیر ناخودآگاه :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
» ما همه انسانها میدانیم روزی از این دنیای فانی خواهیم رفت . :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
» این روح توست که با مهربانی آرام میگیرد :: ۱۳٩٥/٩/٢۸
» ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺘﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٥/٩/٢۸
» قدرت در عشق است، زیرا عاشق قوی می باشد :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» آدم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند! :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» آیا تا به حال به تماشای دریا نشسته‌اید؟ :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» زنی داخل چاله ای افتاد :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» بیا ییم متفاوت بیاندیشیم و متفاوت زندگی کنیم.. :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» راهی بسوی خوشبختی وجود ندارد: :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» از همین لحظه با دقت به اطراف خود نگاه کنید. :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» هیچوقت در زندگی تان :: ۱۳٩٥/٩/٢٦
» آدم ها چهار دسته هستند :: ۱۳٩٥/٩/٢٦
» اینکه جهت حرکتتان به کدام سمت باشد :: ۱۳٩٥/٩/٢٦
» ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺪﺩ 10 ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ :: ۱۳٩٥/٩/٢٦
» صبح ها که از خواب بیدار می شوید :: ۱۳٩٥/٩/٢٦
» برای اینکه احساس خوشبختی کنی :: ۱۳٩٥/٩/٢٥
» زندگی باید کرد... :: ۱۳٩٥/٩/۱۸
» به زندگی فکرکن ولی برای زندگی غصه نخور :: ۱۳٩٥/٩/۱٧
» " We Are One" - Omid & Thomas Anders :: ۱۳٩٥/٩/۱٧
» بهترین روز زندگی من امروز است. :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» سرزمین من :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» Leila Forouhar , Sattar , Hamid Talebzadeh - Medly (HD) :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» اگر همیشه به اصول اخلاقی که عی :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» باد فرو خواهد نشست. :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍنى ﭼﻪ ﺑﮕﻮیى، :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند :: ۱۳٩٥/٩/۱٦
» داستانی_واقعی :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» زندگی مانند رانندگی ، :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» فـــرق بیـن علاقــه و عشـق ایـن است ؛ :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» ﺍﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» حال را دریابیم و از پس آن فردایی بهتر بسازیم … :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» هر آدمی درون خود کوزه ای دارد :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» پروردگارا..به دل نگیر اگر گاهی :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» ما میتوانیم مثبت باشیم :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» ما میتوانیم مثبت باشیم :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» افکار هر انسان میانگین افکار چند نفری است :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» شاید!!! :: ۱۳٩٥/٩/۱۱
» ما آدمــا دو تا سبــد با خـودمــون داریم. :: ۱۳٩٥/٩/۱٠
» جور دیگر باید دید ... ! :: ۱۳٩٥/٩/۱٠
» زندگی یعنی چه!؟ :: ۱۳٩٥/٩/۸
» هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار، :: ۱۳٩٥/٩/۸
» چه وقت باید احساس بزرگی کرد: :: ۱۳٩٥/٩/٧
» پول در جامعه مانند خون است :: ۱۳٩٥/٩/٧
» زندگی باید سراسر کند و کاو باشد . :: ۱۳٩٥/٩/٧
» هیچ باش،در هیچ بودن است که به کل میرسی. :: ۱۳٩٥/٩/٧
» خیلی از مسائل در زندگی هنگامی ارزش خود را نشان می دهند :: ۱۳٩٥/٩/٧
» حس خوشبخت بودن در زمان حال است!!ا :: ۱۳٩٥/٩/٥
» تبدیل شدن به آن چه هستیم :: ۱۳٩٥/٩/٥
» وقتی در زندگی به داشته هایمان فکر می کنیم :: ۱۳٩٥/٩/٥
» به تفکر خود به دیده غیر مادی :: ۱۳٩٥/٩/٥
» یه قلب آرام یعنی همه چیز... :: ۱۳٩٥/٩/٥
» همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است :: ۱۳٩٥/٩/٥
» جز مهر و محبت درون من :: ۱۳٩٥/٩/٥
» سلام صبحتون بخیر :: ۱۳٩٥/٩/٥
» بدگمانی و بدبینی پرده ایست :: ۱۳٩٥/٩/٥
» به اطراف خود نگاه کنید. :: ۱۳٩٥/٩/٥
» ذن نه مکتب است و نه یک فلسفه :: ۱۳٩٥/٩/٥
» آنانکه با افکاری پاک :: ۱۳٩٥/٩/٥
» زندگی تنها پول در آوردن نیست. :: ۱۳٩٥/٩/٥
» موفقیت چیست؟ خیلی‌ها موفقیت را :: ۱۳٩٥/٩/٥
» شفاف ترین کلمات، کلماتی هستند :: ۱۳٩٥/٩/٥
» زاهد و درویشی که مراحلی از :: ۱۳٩٥/٩/٤
» خوشا صحبت دوستی که در کنارش :: ۱۳٩٥/٩/٤
» هر طلوع خورشید،هدیه "پروردگار" است :: ۱۳٩٥/٩/۳
» انسان به شعور و اندیشه های اوست :: ۱۳٩٥/٩/۳
» سرود "آفتابکاران"...سر اومد زمستون ,شکفته بهارون :: ۱۳٩٥/٩/۳
» زمان حال خود را با :: ۱۳٩٥/٩/۳
» ما تقریباً هر روز به یک مسیر تکراری قدم می گذاریم :: ۱۳٩٥/٩/۳
» معلمم گفت : زندگی را تعریف کن.. :: ۱۳٩٥/٩/۳
» بگذار آدمها تا میتوانند " سنگ " باشند ؛ :: ۱۳٩٥/٩/۳
» همه چیز تغییر می یابد :: ۱۳٩٥/٩/۳
» پایت را به اندازه گلیمت دراز کن! :: ۱۳٩٥/٩/۳
» زیرا موسیقی قلب شماست. :: ۱۳٩٥/٩/۳
» انسان ها..... زود پشیمان می شوند…. :: ۱۳٩٥/٩/۳
» همیشه میشه تموم کرد :: ۱۳٩٥/٩/۳
» خدایا : در برابر هر آنچه انسان :: ۱۳٩٥/٩/۳
» ‎در این روزهایی که سخت :: ۱۳٩٥/٩/۳
» نزدیک ترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست. :: ۱۳٩٥/٩/٢
» شما باید " نه " گفتن را بدون اینکه احساس گناه کنید، :: ۱۳٩٥/٩/۱
» به مکان شاد درون خویش قدم بگذار، :: ۱۳٩٥/٩/۱
» زندگی خود را با دیگران مقایسه نکن، :: ۱۳٩٥/٩/۱
» سبک زندگی و داشته های :: ۱۳٩٥/٩/۱
» تغییرات در درون انسان با دنیای بیرونی ،در هماهنگ است :: ۱۳٩٥/٩/۱
» اگر همواره هر چیزی را به عملکرد :: ۱۳٩٥/٩/۱
» عشق و محبت دوستانمان را کمی برای ما عزیزتر می کند. :: ۱۳٩٥/٩/۱
» زیبا ترین کلمه هستی ، :: ۱۳٩٥/٩/۱
» همیـشه یـادمــان باشد :: ۱۳٩٥/٩/۱
» هرگز به کسی حسادت نکن :: ۱۳٩٥/٩/۱
» دنیا ؛ به " شایستگی هایت " پاسخ میدهد نه به "آرزوهایت" :: ۱۳٩٥/٩/۱
» این دختر صدایش ستودنی است . دختری که با صدای خدا آواز می خواند! :: ۱۳٩٥/۸/٢٩
» زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد! :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» گاهی اوقات همه ان چیزی که انسان نیاز دارد :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» اینکه خودتان و دنیایتان را چطور می‌بینید :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» به اشتباهات گذشته خود پایان دهند :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» گاهی ما هیچ توجهی :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند. :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» سکوت یه فرصت است... :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» می گویند قلب هر کس :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» گروه موسیقی شنو :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» خوشبختی از آن کسی است :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» · موفقیت یعنی :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» تاریخچه ای جالب از نام محله های تهران . :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» عزیزی که زندگی روسخت میگیری. :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» تا بدانیم حقیقت نیستیم . :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» هر بامداد، خورشید فریاد می زند: :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» وقت طلاست . :: ۱۳٩٥/۸/٢٧
» هرکس هر اندازه :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» الهه،دلم شکسته :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "ما انسان هستیم... :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» ماهیان از از تلاطم دریا، :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "در حال حاضر باش،گذشته را رها کن .. :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» رابطه ای که توش اعتماد نیست :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» مشوق خود باشید. :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» هیچ مسیر موفقیتی تا انتها :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "زندگی به تو میخند :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "تصمیم گرفتم شکست ناپذیر باشم.. :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» زبانت معمار است :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "گاهی اوقات :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» امروز ما چیزی را داریم :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "در مورد گذشته هرگز :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» ابراز محبت خالصانه با تفسیر واقعیتِ :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» "زندگی ساخته شده از لحظات :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» کمتر مشاهده گر باشیم... بیشتر عمل کنیم. :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» اگر همواره هر چیزی را به عملکرد :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» عشق و محبت دوستانمان را کمی برای ما عزیزتر می کند. :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» انرژی در طبیعت از بین نمیرود. :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» کسی که تفکرش با تو متفاوت است ، :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد میکن :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» آن چه موجب رنجش آدم ها از یکدیگر می شود ، :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» خوشبختی گاهی، :: ۱۳٩٥/۸/٢٤
» My Love چی بگم :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» تابحال فکر کرده اید که این ترسهای شما چه سودی برای شما داشته؟ :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» محسن چاوشی . همخواب :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» تو ناب و بی نظیری :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» هرگز هرگز :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» کلی اهدافی که باید بهشون برسی... :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» وقتی انسان برای اولین بار :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» سم، کارمند عادی یک شرکت کوچک است. :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» زندگی بسیار کوتاه است :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» یک انسان کامل انسانی‌ست :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» کلید ماندگاری :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ. :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» اگر شما به گذشته برگردید :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» زمانی که شما ستایش و تمجید می کنید :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ. :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» در حال زندگی کردن :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» صبح زیبای دوستان عزیز شاد :: ۱۳٩٥/۸/٢٢
» در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت - :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» یه موقع هایی تو زندگی... :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها: :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» هیچ‌چیز همیشگی نیست. :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» وقتی تنهاییم :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» آدم مغرور مثل کسی است :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» بزرگترین درسی که گرفتم این بوده وهست :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺩﯼ ﺁﻧﺠﻠﺲ، :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» در میانسالی نگاه ما به عشق متفاوت می شود :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» 🗝 مرد فقیرى بود :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» · گفتم : چی می نویسی ؟ :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» عشق تنهامحکومی است :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» "صبر "شاه کلید قفل هاست . :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» خدایا شکرکه عشق را در قلبم پرورش دادی :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» خدایا : :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» عشق مایه حیات است :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» عشق چیست؟ :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» ما با اتفاقات آزرده نمی شویم, :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» زادگاه و تا ریخ تولد هیچکس :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» یکی از بزرگترین خیانتهایی که انسان می تواند :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» چه وقت باید احساس بزرگی کنیم ! :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» ما می توانیم دردها و رنجهایمان را مخفی کنیم :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» ۱۳٩٥/۸/۱۸ :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» ۱۳٩٥/۸/۱۸ :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» ۱۳٩٥/۸/۱۸ :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» ۱۳٩٥/۸/۱۸ :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» " سر خر" :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» مشکل هر چه باشد، :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» این تمرین حضور ذهن است . " :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» روزی جوانی پیش پدرش آمد :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» *ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ* :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» شخصی تعریف میکرد: :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» چندان هم که فکر میکنید وقت نیست .. :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» لطفاً کمی تامل… :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» زندگی المثنی ندارد... :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» مثل آب باشیم؛ بگذریم :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» در اوزاکا، شیرینی‌سرای بسیار مشهوری بود. :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» روزی یک مرد ثروتمند، :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» زنان زیبا ، زنانی هستند :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» نجار،یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد. :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» خورشید هر روز یادآور :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» باید این فاصله ها را پیمود :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» خشم و عشق حد و مرزی ندارند :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
» شریک زندگی شما، :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
» هر قدر که :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
» قهوه خوشمزه است … :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
» بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند، :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» یادتان باشد که: :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» دیدی نانوا چطور :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» همیشه یادتان باشد :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» و بدان که تو "بهترینى" :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» ﻗﯿﺼﺮ ﺍﻣﯿﻦ ﭘﻮﺭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» اگر شاد باشید، ‌ :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» ۱۳٩٥/۸/۱٤ :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» گرچه از مرگ گریزی نیست :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» خیلی فاصله هست :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» انسان در زندگی سه راه در پیش دارد: :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» همیشه حرفی را بزن :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» از سقراط پرسیدند :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» مردی ثروتمند وجود داشت :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» رابطه تان با فرزندتان :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» آواز قو :: ۱۳٩٥/۸/۱۱
» سرمایه گرانبهای هر آدمی :: ۱۳٩٥/۸/۱٠
» از ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : :: ۱۳٩٥/۸/۱٠
» پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند :: ۱۳٩٥/۸/۱٠
» تفکر ...هرازگاهی خودت را هَرَس کن... :: ۱۳٩٥/۸/٥
» راز_موفقیت_در_چهار_کلمه_خلاصه_می شود :: ۱۳٩٥/۸/٥
» ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ :: ۱۳٩٥/۸/٥
» سپیده رئیس سادات :: ۱۳٩٥/۸/٥
» زمان تصمیم میگیرد ، :: ۱۳٩٥/۸/٥
» چقدر خوبه که سالمم ... :: ۱۳٩٥/۸/٥
» دو چیــز انســان را نـابــــود می کند ؛ :: ۱۳٩٥/۸/٥
» روزی لقمان به فرزندش گفت : :: ۱۳٩٥/۸/٥
» به خودت ایمان داشته باش ا :: ۱۳٩٥/۸/٤
» رابطه ها :: ۱۳٩٥/۸/٤
» چنان زنـــدگی را سخت گرفته ایـم :: ۱۳٩٥/۸/٤
» ما انسان ها نمی دانیم که :: ۱۳٩٥/۸/٤
» برای ارامش در زندگی: :: ۱۳٩٥/۸/٤
» نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل می کند، :: ۱۳٩٥/۸/٤
» وقتی انسان آرامش :: ۱۳٩٥/۸/٤
» اگر گردویی در دست داشته باشید :: ۱۳٩٥/۸/۳
» به دنیا نیامده ایم :: ۱۳٩٥/۸/۳
» هنگامى که :: ۱۳٩٥/۸/۳
» کمترین مهربانی ها :: ۱۳٩٥/۸/۳
» قلب برای زندگی بس است... :: ۱۳٩٥/۸/۳
» چیزی که سرنوشت انسان را می سازد :: ۱۳٩٥/۸/۳
» ۱۳٩٥/۸/۳ :: ۱۳٩٥/۸/۳
» بعضی آدمها دنیا رو زیبا میکنند ... :: ۱۳٩٥/۸/۳
» کلید، ‌آگاهی :: ۱۳٩٥/۸/٢
» در زندگی هم نباید از اشتباهات مان بترسیم؛ :: ۱۳٩٥/۸/٢
» ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیتان ﺯﻧﺪﮔﯽ کنید، :: ۱۳٩٥/۸/٢
» بنویسید به دیوار سکوت ، عشق سرمایه هر انسان است. :: ۱۳٩٥/۸/٢
» هرگز کلام سرد و طعنه آمیزی نگوئیم :: ۱۳٩٥/۸/٢
» می‌توانیم تصمیم بگیریم :: ۱۳٩٥/۸/۱
» نزدیک ترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست. :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» ترانه ؛؛ غروب کوهستان خواننده ؛؛ ناهید دایی‌‌ جواد :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» اعتبار آدمها به حضورشان نیست … ……! :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» اگر با شادمانی دیگران احساس کامیابی کنی... :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» امروزه مازندگی ساختن را یاد گرفته ایم :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» زندگی ما بین الان و نفس بعدی است. :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» عقایدتان بر رفتارهای تان تاثیر می‌گذارند :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» یادمان باشد :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» رویاها تجدید نشدنی است ؛ :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» "دشمنان واقعی در درون مازندگی میکنند.. :: ۱۳٩٥/٧/٢٩
» مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.ا :: ۱۳٩٥/٧/٢٩
» سکوت خاطر :: ۱۳٩٥/٧/٢٩
» پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» آدم‌های زیبا و دوست‌داشتنی :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» ۱۳٩٥/٧/٢۸ :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» خوشحال بودن یعنی توانمندیِ بالای ما :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» ثانیه به ثانیه عمر را :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» انسانیت :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» روزی خواجه ای در میان گروهی :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» همه میتوانندپولدار شوند ا :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» دیگران را ببخشیی، :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» رمز موفقیت شروع کردن است :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» خوشبختی یک احساس است :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» یک سقف هم بالا سرتون هس :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» زندگی رودخانه ایست روان :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» زندگی می آموزد :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» تعریف، خوشحال بودن یعنی توانمندیِ بالای ما :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» روزی باد به آفتاب گفت: :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» یکی از شاگردان قدیمی :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» همیشه درک کردن دیگران :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» عارفی را پرسیدند : :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» روزی ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» گذشته، مانند استفاده از، آیینه ماشین است :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» شاید هنوز به شرایط مطلوب خویش :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور, :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» یاد بگیریم که: :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» لازمه قضاوت :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» سه چیز در زندگی پایدار نیستند :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» بخشش، بهترین شکل عشق است :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» سامی یوسف ، "جانِ جانان" :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» زندگی مجموعه ای از تغییرات طبیعی و خود به خودی است :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» برخی فکر می کنند :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» ما از شکستهای خود بیش از موفقیت هایمان درس می آموزیم. :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» گر همه نیک و بد کنی :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» آدم وقتی جوان است :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» واحد فاصله :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» معین - الهه ناز :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» بدان که تو" بهترینى" :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» .صبح پنجشنبه تون بخیر :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» این جهان چیزی نیست جز مدرسه عشق، :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» فردا یک راز است :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» زندگی مثل فصلهای یک کتاب. :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» ماجرای بسیار زیبای شن وسنگ :: ۱۳٩٥/٧/٢٢
» یا حسین بن علی :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» استفاده از کلماتی نظیر :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» خودباوری وَ اعتماد به نفس . :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» راهکارهای پیشگیری از فراموشی :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» زنی شایعه ای را در باره ،همسایه اش مدام تکرار کرد. :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» تا بحال فکر کردین چرا ؟ :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» حکایت انتقام یا بخشش.. :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» *خدایا : خوشا راهی که پایانش تو باشی .. :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» : این متن واقعأ زیبـــــــــــــــــاست :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» وقتی شما نگران هستید، :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» Thanksgiving :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» بهترین روز زندگی من امروز است. :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» آدم ها هم مثل ساعت ها هستند. :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» میگن یه روزی روزولت، چرچیل، استالین :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» دل آدم ...چه گرم می شود :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» همیشه کسی وجود دارد :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» فرق بین فراموش کردن :: ۱۳٩٥/٧/۱۸
» کتاب و آب هر دو به بحران رسیده اند !!!!! . :: ۱۳٩٥/٧/۱۸
» انــســان ها بہ میزان :: ۱۳٩٥/٧/۱۸
» ﺍﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ، :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» تاجر ثروتمندی چهار زن داشت. :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» پدری از دنیا می رود :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» صبــح یـعنـی ؛ آغــاز فــرصت شـادی ولبـخنـــد وامیـــد ... :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» به کعبه رفتم و گفتم: :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» مهم نیست :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» همگی خاطره ایم ... :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» برای یک تصمیم خوب به اراده نیاز داریم :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» آنها جلوی شما را خواهند گرفت :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» دیر نیست. :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» زندگی ما بازتاب باورمان اسـت :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» یک روز آموزگار از دانش آموزان :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» آن دوره که سقف خانه ها چوبی بود :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» مواظب رایحه حرفهایمان باشیم :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» این شما هستید که :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» من همه شما را دوست دارم :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» احترام بگذار! :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» ده فرمان زندگی؛ :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» معرفت روزگارست! :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» غلط و غلوط میخواند. :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» خواهی بخشید... :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» در زندگی دشوارترین کارها چیست؟ :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» ناصرالدین شاه به کریم شیره ای گفت :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل میکند... :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» داریوش - شقایق :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» افسر شهیدی جدایی :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» شب باش :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست، :: ۱۳٩٥/٧/۱۱
» ۱۳٩٥/٧/٩ :: ۱۳٩٥/٧/٩
» to ey pari kojaee :: ۱۳٩٥/٧/۸
» راز آرامش درون در دل نبستن است، :: ۱۳٩٥/٧/٧
» "هر روز صبح وقتی چشمانم را باز مینکم :: ۱۳٩٥/٧/٧
» . زندگی و زیبائی‌های زندگیم، :: ۱۳٩٥/٧/٧
» به خاطر داشته باشید :: ۱۳٩٥/٧/٧
» گاهی ما هیچ توجهی به کارهایی که دیگران - :: ۱۳٩٥/٧/٧
» خودتان مهمترین ارتباطتان هستید! :: ۱۳٩٥/٧/٧
» دوست همان :: ۱۳٩٥/٧/٦
» بزرگترین حادثه :: ۱۳٩٥/٧/٦
» به پایان فکر نکن , :: ۱۳٩٥/٧/٦
» مانند پرنده ای باش :: ۱۳٩٥/٧/٦
» صبح زیباتون بخیر :: ۱۳٩٥/٧/٥
» زنــــدگی معلم بـــزرگی است :: ۱۳٩٥/٧/٥
» آرام باش …دوست من :: ۱۳٩٥/٧/٥
» دنیاى ما داراى قانون کنش و واکنش است، :: ۱۳٩٥/٧/٥
» persian song Shakila :: ۱۳٩٥/٧/٥
» شب خوش و خواب راحت :: ۱۳٩٥/٧/٥
» صبح سومین روز پاییزیتون بخیر :: ۱۳٩٥/٧/٤
» درس زندگی .. :: ۱۳٩٥/٧/٤
» بازی زندگی ، بازی بومرنگ‌هاست :: ۱۳٩٥/٧/۳
» فقط به زمان حال فکر کنید: :: ۱۳٩٥/٧/۳
» هرگز عادت به بازگو کردن مشکلات خود نزد همه نکنید… :: ۱۳٩٥/٧/۳
» در زندگی با مشکلات بسیاری رو برو می شویم :: ۱۳٩٥/٧/۳
» از پیری نترسید :: ۱۳٩٥/٧/٢
» تلخی و تاریکی :: ۱۳٩٥/٧/٢
» فضل پاییز :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» داشتن آرامش درونی است :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» برقصید و بخندید ، خدا هست :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» چهار فکر زیبای زندگی :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» خیلی کم می خندیم :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» وقتی از ته دل بخندی :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» عزیزترین آدما مثل پازلند! :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» مهم نیست :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» یک صبح تازه ... :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» روز شانس توست ٠ :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» ﺍ ﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» زندگی تکرار پایانهاست :: ۱۳٩٥/٦/٢٦
» قدرت طبیعت :: ۱۳٩٥/٦/٢٦
» زندگی پیشکشی است :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» به عقب نگاه نکن، :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» سعادت حقیقی است... :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» هرگز فکر نکنیددیگران احمقند :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» از چیزهای کوچک و کم اهمیت زندگی ات لذت ببر، :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید، :: ۱۳٩٥/٦/٢٢
» جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» اوج آسمان محمد اصفهانی :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» رنجها و سختیهائی :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» همه ی ما سقفی برای شکوفایی خود داریم . :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» دلکش - عاشقم من :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» ۱۳٩٥/٦/۱۸ :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» تو فرمانده لحظه های زندگیت هستی :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» زندگی مانند رانندگی در یک دشت زیباست :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» زندگی پیدا کردن خودتان نیست :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» این 5 جمله رابه خاطر بسپارید :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» بزرگترین دیواری که باید از آن بالا بروی :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» فرقی هم نمی کند آن انسان چقدر دانش داشته باشد! ا :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» زندگی مثل نقاشی کردن است :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» کینه انسان را به گذشته وصل میکند. :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» زندگی خلق خودتان است . :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» تو ماهی و من ماهی این برکه :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» "سنگریزه" ریز است و ناچیز ... :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» زندگی بدون چالش :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» آرامش توام با احترام :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» صبــح یـعنـی آغــــاز ؛ :: ۱۳٩٥/٦/۱٢
» اگر برای با هم بودن وقت نگذاریم، :: ۱۳٩٥/٦/۱۱
» بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه :: ۱۳٩٥/٦/۱۱
» عشق و شیدایی :: ۱۳٩٥/٦/۱٠
» تـا زمـــان می‌گــذرد زنـــدگـی می‌گـــذرد... :: ۱۳٩٥/٦/٦
» مردی مسجدی ساخت. :: ۱۳٩٥/٦/٦
» هیچ نقطه از دنیا زیبا تر و آرامتر از :: ۱۳٩٥/٦/٦
» دوستی های پاک است...! :: ۱۳٩٥/٦/٦
» درگلدان زندگی :: ۱۳٩٥/٦/٦
» در زندگی شما متوجه خوهید شد :: ۱۳٩٥/٦/٦
» شما می بینید پس تصمیم با شماست :: ۱۳٩٥/٦/٦
» درکنار انسانهای خوشبخت :: ۱۳٩٥/٦/٥
» سلام صبح بخیر دوستان :: ۱۳٩٥/٦/٥
» ۱۳٩٥/٦/٢ :: ۱۳٩٥/٦/٢
» محسن چاوشی - سنگ صبور :: ۱۳٩٥/٥/۳۱
» رقص روناک، موسیقی و رقص. :: ۱۳٩٥/٥/٢٤
» گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن، :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» خدایا سپاس . :: ۱۳٩٥/٥/۱۸
» گاهی گذشت می کنیم و گاهی گذر. :: ۱۳٩٥/٥/۱٦
» ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﺧﺴﻴﺲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ . :: ۱۳٩٥/٥/۱٤
» ! همه چیز بـستگی به "الــویــــت هایش" دارد ، :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» زمان برای هیچکس صبر نمی کند. :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» سالگرد ازدواج :: ۱۳٩٥/٥/۱
» ندای وجدان درونی :: ۱۳٩٥/٤/٢٥
» پروردگارا :: ۱۳٩٥/٤/٢٥
» وقتی برای کسی مهم باشی :: ۱۳٩٥/٤/٢٥
» نـگـــرانــی بیـجـــاست ، :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» مرد ثروتمند :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» کدامین پل :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» دوستهای خوب :: ۱۳٩٥/٢/۳٠
» لبخند را، اگر به محبوبی هدیه کنی :: ۱۳٩٥/٢/٢٩
» بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان، شکوفه باران باد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» آنچه شما درباره خود فکرمی کنید، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» وقتی انسان دوست واقعی دارد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» خوشبختى توپى است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» میدونین چرا وقتی آدما بزرگ میشن :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» آنچه انسان را غرق می کند، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» شخصیت هرکس بارفتارش شناخته می شود :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» فلسفه زندگی انسان امروز :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» اگر کسی احساس کند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» خوشبختی در این است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» وقتی خوشبخت هستیم همیشه خوب جلوه می کنیم :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» چارلی چاپلین می گوید: :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» کـم بـاش از کم بودنت نتـرس :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» مخرب ترین کلمه "شتابزدگی"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» سلام به صبح:سلام به زندگی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» چهار شنبه سوری :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» این روش آزادگان است. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» ضروری ترین کلمه "تفاهم"است. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» رساترین کلمه "وفاداری"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» تنهاترین کلمه "گوشه گیری"است.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» تمیزترین کلمه "پاکیزگی"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» ارزشمندترین کلمه "بخشش"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» صبورترین کلمه "انتظار"است... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» کشنده ترین کلمه "اضطراب"است.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» تاریک ترین کلمه "نادانی"است.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» قشنگ ترین کلمه "خوشروئی"اس :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» از بودا پرسیدند : تو و شاگردانت چه می کنید؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» 4 hrs · کاش دنیا مثل دیواری بود :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» گاه گاهی سفر کن به حوالی دلت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» بدان که روز ها طولانی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» احســـــان هنـــری نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» به یاد داشته باشید که :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» ای رهگذر !... من هم روزی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» دردی که انسان را به سکوت وا میدارد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» کمترین فاصله..!! :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» فرودگاهها، بوسه های بیشتری :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» بی تفاوت نباش ... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» دخترم با تو سخن می گویم :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» کسی که با مشکلات :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» دوستی را با باید جُست.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» کسی که میخواهد زنده بماند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» همه چیز در زندگی تکراری می شود :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» بهای دوست .... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» زندگى, داشتن شرایط خوب نیست; :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» هر گاه پای یک عشق واقعی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» اگر همسر شما در اثر فشار کار :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» خوبی بادبادک اینه که :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» با کسی زندگی کن که مجبور نباشی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» برگ در انتهای زوال می افتد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» تولد و مرگ را درمانی نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» در زندگی نه گل باش که اسیر :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» مهربان ترین قلبها متعلق به کسانی است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» لبخندکم خرج ترین آرایش دنیاست” :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» زمین در انتظار تولد یک برگ.... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﺩ ، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» هنگامی که خوشی بنا به دلیلی باشد، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» همیشه سعی کن چیزی رو که :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» قلب راستش نمی دانم چیست ! ا :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» خانه تهی از زمزمه های توست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» آواز قو : کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی .. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» شقایق گفت : با خنده ، نه بیمارم ، نه تب دارم ا :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» می‌دانست عمر زیادی برایش :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» آنروز که سقف خانه ها چوبی بود :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» دوستان من،مثل گندمند! :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» "دیروز" گذشته است؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» چهارشنبه سوریتان خجسته و نکو . :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» همیشه برای "ماندن" دلیل هست... وبرای"رفتن" :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» این زندگی نیست که میگذرد این ما هستیم :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» به جای غوطه خوردن درمرداب سرگردانی های ذهن ا :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» قانون عادت حداقل 95 درصد از کارهایی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» حسادت یک حس ویرانگر است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» بسیار مراقب باش که درون وجودت، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» زندگی گرمی دل های به هم پیوسته است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» کوچه های قدیمی را باریک می ساختند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» قله ای که چند بار فتح شود؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» .آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» آنچه انسـان‌ها را از پــا در می‌آورد، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» اوایل عاشق هم بودیم، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» به آرامی آغاز به مردن می‌کنی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» ابرها به آسمان تکیه میکنند، :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» بزرگترین هدیه ایی که :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» یادمان باشد.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» زندگی مثل یه پل قدیمیه! :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» خشم احساسی است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» بهشت مکان نیست! زمان است! :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» ادمها چه زود یادشون میره :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» دنیا کتابی است که نویسنده اش خدااست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» گاهی باید بازی رو باخت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» - در زندگی سه راه رو دنبال کن : :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» ما چه دیر میفهمیم که زندگی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای به خاطر بیاور که زیباترین صبحی را که :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» زندگی تکرار فرداهای ماست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» حقـایق گــاهى وقتــا توى شوخى پیــدا میشه!! :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻦ. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» بگذار هر روز رویایی باشد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» زندگی مانند جاده ایست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» راز یک زندگی زیبا این است. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» مهربان ترین قلبها متعلق به کسانی هستند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» این قانون طبیعت است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» تا میتوانیم "زندگى" کنیم. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» ∙راز عشق در این است که: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» مهربانی را اگر قسمت کنیم ; :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» یه کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» ماهاتما گاندی میگوید هفت چیز انسان را :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» بزرگترین دشمن هر کس خود اوست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» ∙قلبها دریچه نفوذند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» دوستی کوه یخ است، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» زیباترین مکان برای حضور، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» تکرار یک اشتباه برای بار دوم، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» نتیجه زندگی ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» اگر در برابر خداوند زانو بزنی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» همیشه سخت ترین نمایش :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» مثل شقایق زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» *** سر و کار داشتن با رنگ زرد به ما کمک می‌کند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» روز جهانی زن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» صدای گامهای بهار، دلها را می نوازد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» ذهن خود را به آلبوم خاطرات مرده تبدیل نکن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» این زندگی گذراست... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» چقدر دیر می فهمیم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» خوشبختی - تحقق یک مکان است، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» به خاطر داشته باش ... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» در زندگی جوری باش :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ .... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» یک رابطه خوب زمانی است که :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» از دیگران شــکایــت نکن ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» از مرگ نترسید !ازین بترسید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» تا شروع سال جدید چیزی نمانده .. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» ماهى تا موقعى که دهانش بسته باشد ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» در صداقت عمقی است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» بدون اراده متولد می شویم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻡ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» قبل از اینکه پا تو کفشِ دیگران بکنید .. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» مردم اشتباهاتشان را روی هم می ریزند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» یه هیزم شکن وقتی خسته میشه :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» هزاران بار شکر هرگاه عشق :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» تسلیم نشوید ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» قانون تازه‌ای در زندگی بنا بگذاریم؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» زندگی ٬ استمرار و جریانی الهی ست ٬ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» عاشق طرز فکر آدمــــهـــا نشید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» زندگى بافتن یک قالیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» بدانید که زیباترین منش آدمی محبت اوست، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» مرگ هنگامیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» زندگی معلم است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» ما هرگز نمى دانیم چه موقع خواهیم رفت . :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» منتظر اعجاز خدا در زندگیتان باشید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» انسان حرفهای زیبا زیاد میزند. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» · مردی، اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» روزى مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» هر وقت روز بدی را تجربه میکنید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» ایها الناس عشق یعنی چه؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» مهم نیست که چند بهار زندگی میکنیم. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» انسانها یک به یک در خاک رفتند، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» میگن غمتو به هیچکس نگو :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» تا زمین شما به گلستان تبدیل شود. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» “مدارا” بالاتری درجه قدرت و “میل به انتقام” اولین نشانه ضعف است . . :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» مردم این روزا قیمت هر چیزی رو میدونن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» ما همیشه صداهای بلند را میشنویم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» اصالت یعنی ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» چه رسم جالبی است، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» همیشه رفتن، رسیدن نیست اما برای رسیدن باید رفت حتی اگر تمامی کوچه‌های زمین بن‌بس :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» آنان که عشق را میفهمند عـذاب میکشند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» تمام چیزی که باید از زندگی آموخت :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» لبخند بزن بدون انتظار پاسخی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» احساساتِ بیان نشده، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» برای دوست داشتن وقت لازم است، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» فقط برای خودت زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» از هیچکس برای چیزی انتظاری نداشته باش، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» برای من بخـشیـدن ِ آدمـهـا کار آسانی ست امـا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» لیست کارهای خانه تکانی سال نو: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» در جـــامـعـه ای کــه کــارهــا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» باید به خود اعتماد کنید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» ﻣﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻭﺭﻕ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﻢ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» درک کنید که آدمها عوض می شوند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» ذات هیچ حیوانی را نمی توان عوض کرد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» صبح که آفتاب بزند روز دیگریست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» آیا در زندگی ما هم سعی میکنیم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» خانه جایی ست که روح شما :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» کار بدون شور و علاقه عامل اصلی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» افرادی که تحت تاثیر توان‌افزایان قرار دارند، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» بهترین افکار در سکوت به ذهن ما خطور می‌کنند. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند ... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» تنها چیزی که خرجی ندارد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» از لحظات زندگی لذت ببریم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» دفترچه خاطرات گذشته :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» شاید رسم روزگار و ما مردم این شده که : هیچ موقع به داشته هامون فکر نمی کنیم و فق :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» ” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» در حضور خار ها هم میشود یک یاس بود ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» هیچکس آنقدر فقیر نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» اگر خواستی بدانی چقدر ثروتمندی ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» صبورانه در انتظار زمان بمان … :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» زیباترین حکمت دوستی ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» خوشبختی ما در سه جمله است . :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» زندگی کوتاه تر از آن است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» زندگی پیشکشی است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» هر شاه ، زمانی گریه نوزادی بوده :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» همه آبهای دریاها هم نمیتوانند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» چند روز دیگر امروز پارسال میشود کمی ساده... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» خدا آن حس زیباست، که :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» عجب دنیاییه تقریبا ۳سال طول می کشه :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» نزدیک ترین دوست به تو کسی هست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» بگذار سرنوشت هر راهی که میخواهد برود :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» صدای کردار ، از صدای گفتار بلندتر است...... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» اگر ما هیچ صلح و آرامشی نداریم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» شادمانی تو در روزهای زندگی، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» بزرگترین سوالی که از بشریت باید پرسید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» هیچگاه مایوس مباش زیرا ممکن است. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» بیاید با هم مهربون باشید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» در گذر روزهای سخت، این روزهای سخت هستند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» به روزها دل مبند، روزها به فصل که میرسند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» باور کن هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» کاش اینو همیشه بیاد داشته باشیم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» اگــر داشته‌های زندگی خود را شمارش کنید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» پروردگارا با اولین قدم هایم ، بر جاده های صبح، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» بهترین درسها را در زمان سختی آموختم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن.. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» زندگی تکرار فرداهای ماست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» این روزا خونه ها :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» سعی کن کسی که تو را می ببیند ,,, :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» بـایـــد عشقی داشت ، عشقی بـــزرگ در زنـــدگـی ! ا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران ... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» رژیم افکار منفی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» کودکان به اغوش گرم وارام مادر پناه میبرند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» توی دنیا دو نفر باش :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» کلام قدرتمند ترین :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» بزرگترین اشتباه راچشم انجام میده :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» آبشار با اینهمه زیبائی اش فرو می ریزد. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» همیشه یادت باشه چیزی رو که امروز داری شاید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» گر نداری ، دانش ترکیب رنگ بین گلها ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» انرژی از بین نمیرود تبدیل میشود. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» سوال بی جواب! از مردم دنیا سوال جالبی پرسیده شد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» زندگی یک نعمت است! :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» باید هر لحظه را چنان زندگی کنی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» اینکه کسانی با شما دشمنی دارند نشانه خوبی است! :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» گوته می گوید: «اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» پندار و اندیشه‌ای که :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» در این دنیای گذرا،دنیایی که چیزها می آیند و می روند ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» زندگی آب روانی است.... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» گروهى ، خدا را به شوق بهشت مىپرستند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» کجایی … محسن چاوشی بهمراه سینا سرلک :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» پیشکش میکنم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» صدای گامهای بهار، دلها را می نوازد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» آرامـش یـک هـدیــه است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» .زندگی بوم سفیدیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» صبوری با خانواده عشق است، :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» روزی خواهیم فهمید :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» به راحتی میشه ، در دفترچه تلفن کسی :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» زندگی به بندی بند است به نام حرمت :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» از وقتتان برای خنده استفاده کنید؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» تنها راهزنی که دار و ندار ادمی را :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» همیشه برای محبّت تشدید بگذاریم؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» انسانها آفریده شده اند؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» زندگی داستان زندگی مرد یخ فروشیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» ﺩﺭ ﺣﯿﺮﺗﻢ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﺏ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» روزی از دانشمندی ریاضیدان :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» زیبایی زندگی به آن نیست که :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آ دمها اشتباه می کنند :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» درآمد: هیچگاه روی یک درامد تکیه نکنید، :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» ۱۳٩٤/۱٢/۸ :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» زنجیره خشم :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» زنجیره خشم سرکارگر مرد را صدا کرد :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» ابر بارنده به دریا می گفت: :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر .. :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» زلال باش .... :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» قصهء فراموشی، قصهء روزگار است. :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» گفت کدام راه نزدیکتر است؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» انسان، نرم و لطیف زاده می شود و به هنگام مرگ :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» جوانی مانند صندوق در بسته‌ای است :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» هر کار تصویری از فردی است :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» روابط مانند پرندگان هستند :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» انسان بزرگ نیست جزء به وسیله فکرش.. :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» هیچ وقت لبخند را از لب‌هایت دریغ نکن :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» آموخته ام که دوستان واقعی، جواهرات گرانبهایی هستند.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» سعی نکن تو زندگی بهترین قطارو سوار بشی :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» زندگی خصوصیتان را خصوصی نگه دارید. :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» فقـــر بـدتـریـن دشمـن نظـم و قانـون اسـت. :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» یک جمله زیبا از طرف خدا : :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» قطاری سوی "خـــــــــدا" میرفت :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» بزرگترین اشتباه ما.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» ما همیشه صداهای بلند را میشنویم :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» دنیا آنقدر وسیع است :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» هرگز به احساساتی که :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» مغرور و خودپسند مباش :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» آنچه را گذشته است فراموش کن :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» شادی به شرایط بیرونی بستگی ندارد :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» درگذرگاه زمان خیمه شب بازی دهر باهمه :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» میگفتن علف باید :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» آدم بدبین و آدم بدبین :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» از تجربه دیگران استفاده کن. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» زندگی شاید ، شعر پدرم بود :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» دل اگر بستی ، محکم نبند ! :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل ! :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» بله ، همه میدانیم که زندگی :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» دل بستن،براحتی پرت کردن یک سنگ تو دریاست. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» برای متعهد بودن مهم نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» انسان حرفهای زیبا زیاد میزند. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» خوشی با خوبی فرق دارد. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» بزرگترین تراژدی زندگی این است :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» چه بسیار زندگانی که در این جهان مرده اند. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» چه بسیار زندگانی که در این جهان مرده اند. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» مهم نیست که چند بهار زندگی میکنیم. :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» انسانها یک به یک در خاک رفتند :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» "زندگی، بازگشت اندیشه ها، :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» ! ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» تجربه نامی است که تمام افراد :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» عشق بورز، زندگی کن و رها باش. :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» برگ در هنگام زوال می افتد :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» قانون قانون ها این است که :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» همه راهها در زندگی ارزش امتحان کردن را ندارد :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» زندگی شاید آن لبخندی ست، :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» ارزش یک ثانیه را از کسی بپرس :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند.. :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» به افکار بزرگ فکر کن :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» اگر خود را پایبند کنید که :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» به خود احترام بگذارید :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» هیچ کس در زندگی نیازی به :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» زندگی دوختن شادیهاست :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می کند :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» زیـبـا باش، زیبـا زنـدگـی کن :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» آدم سالم کیست؟ آدمی که :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» گاهی باید بیخیال بود :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» هر کاری که انجام می دهید :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» زمانی که روحیه ی شما سست می شود :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد.... :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» امروز با هم بودن را تجربه می کنیم :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» فقر، شب را بی غذا سر کردن نیست. :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» به یاد هم بودن ،قشنگترین هدیه ایست :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» شادی و غم هر دو به موازات هم میروند. :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» رفیق مثل کفش میمونه ، رفاقت مثل جاده :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» دیروز و فردا ھر دو نامردند... :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» تا نباشد جدایی ها کس نداند قدر یاران :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» گاهی بایدخلوت کسی راشکست :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» هیچ وقت از خدا نخواه که دنیا رو بهت بده ! :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» زندگی موسیقیِ گنجشک هاست :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» زندگی ، فاصله ی آمدن و رفتن ماست . :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» به کودک فال فروشی گفتند چه میکنی ؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» تو زندگی حقایقی هست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» به انگشت نخی خواهم بست :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» سن چیست؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» زندگی همچون بادکنکی است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» زندگی همچون بادکنکی است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» خوب زیستن امروز، تمام دیروزها را :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» دنیا آنقدر وسیع است :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» باد با چراغ خاموش کاری ندارد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» ۱۳٩٤/۱٢/٢ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» از زندگی خود لذت ببر :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» من عاشق امروزم عاشق همین حالا :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» دروغ مثل برف است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» خاصیت دنیاست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» قدر چیزی را که داری بدان :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» کاش بودنها را قدر بدانیم ؛ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» هرگز فرصتی را برای شاد کردن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» اگر خود را کسی بپنداری :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» هیچگاه در زندگی کسی مداخله نکن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» بنویسید به دیوار سکوت ، عشق سرمایه ی هر انسان است :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» "فرهنگ و سواد از طریق :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» هر اتفاقی که در زندگیمان می افتد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» تمام لحظه ها زیبا هستند :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» وقتی ما شکرگزاری می کنیم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» عشق زیباترین :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» تبسم را نه می توانیم بخریم، :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» سرآغاز صبحم را با یاد و نام تو میگشایم :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» آدمهایی هستند که شاید کم بگویند :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» یک انرژی مثبت از مولانا: :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» راز یک زندگی زیبا این است :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» همواره از انجام حرکاتی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» خداوند برای دشواری :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جستجو کنید، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» آینده را به مثابه یک باغ بدانید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» فصل جدید زندگـــی آغاز نمی شود :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» ما آدم ها از هم تصویرهایی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» برای کسی که به خاطر :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» خدایا لازم است با تو حرف بزنم ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» وقتی آنقدر در زندگی مادی غرق میشویم که :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» ما به اندازه خاطرات خوشی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» اگر فکر می کنید با یک لبخند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» گاهی باید هرس کرد شاخه های خشکیده درخت را :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» بعضی تنهایی ها نشانه بی کس بودن نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» هر آن چه که انجام می دهید، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» ارزش انسان به دارائی ش نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» گاهی بعضی آدما میان تو زندگیت :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» هنگامی که شما از :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» گاهی گردش پرگار تقدیر :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» موفق کسی است که با :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» خوشبختی بر 3 ستون استوار است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» پول میتونه... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» چه کسی داناست؟ فردی که از همه بیاموزد. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» مهم نیست که چه اندازه می بخشیم، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» زندگی، مانند نقش و نگارهای قالی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» از فیلسوفی پرسیدند برای زندگی در :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» اعتقادات و باورهاما ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» از آنجا که نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» نگرانی هرگز از غصه فردا نمی کاهد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» خوشبختی زمانیست که آنچه که به آن می اندیشید، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» زندگی ، بدون فکر ، خود را تکرار می کند ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٤/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» پیری میگفت : اگه میخوای جوان بمونی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» دلت را بتکان....... اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن..... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» غـــــم همانـنـد اسب ســرکشـی است کـه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» دردی که انسان را به سکوت وا میدارد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» مهربانی نقش هر نقاش نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» زاهد و درویشی که :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» وقتی آدم ها فقط هنگام نیاز به یاد شما می افتند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» مهم نیست که کجا زندگی می کنی ؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» افکار از ذهن نشأت می گیرند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» گاهی حتی سالها حرف زدن کافی نیست! :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» اگر با شادمانی دیگران , :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» ۱۳٩٤/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا ! :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» "روح سالم" کینه نمی ورزد دوست می دارد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» کسی که سکوت شما رادرک نکند ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻫﺴﺖ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» تلاش کنید ارزشمند شوید. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﺼﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» ﺑﯿﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» از میان تمام نعمت‌هایی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» هرچه فکر شما بزرگ باشد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» کل آب اقیانوس هم نمی تواند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» برای کسی که آهسته :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» اگر انسانها بدانند فرصت :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» زندگی به امواج دریا میماند ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» اگر حس روییدن در تو باشد، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» شکسپیر گفت : من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» احساس خوشبختی کنید. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» همه می خواهند بشریت را عوض کنند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» باران که شدى مپرس ، این خانه کیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» در بی کرانه زندگی دو چیز افسونم کرد: :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» روز عشاق و یا روز عشق ورزی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» ...برای تا ابد ماندن باید رفت :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» پروردگارا... اگر باعث آزار کسی شدم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» اگر می خواهی احساس :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» کیست که بداند در دلم چه می گذرد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» برایِ زیستن دو قلب لازم است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» زندگی حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» معبودا مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» این برای من یک راز است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» از بقراط پرسیدند: انسانیت چیست؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» آهنگ زندگی ات را جوری ادامه بده :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» به یاد داشته باشید که خوشبختی انسان :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» گاهی نیاز است دل را خانه تکانی کنیم.. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» انسانی که احساس کند محترم است نمی تواند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» سالها گذشت و هی گفتیم فردا روز دیگریست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» لذتی که در جهد و کوشش :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» مثبت اندیشیدن را بیاموزیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» راز آرامشِ درون، در دوستى با افراد مثبت است، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» .امروزکه درنزد توام مرحمتی کن :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» ناامیدی دیواریست محکم ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» شاد باشیم و احساس خوشبختی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» قدر آدمهایی که دوستتان دارند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» چشمان زیبا نعمتى است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» تا به حال به آپارتمان دقت کردی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» آدم خوبــــــــــی باش :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» نیامده ایم تا جمع کنیم آمده ایم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» زندگیتان سرشار از امواج مثبت. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» خدایا شهامت را به من بده :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی میکنی. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» فردی در کنار سجاده اش سرگرم راز و نیاز با پروردگار خود بود :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» ﻣﺮﺍﻗﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ . :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» انسان خوشبخت آن کسی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» گشاده دست باش :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» گر صخره و سنگ در مسیر رودخانۀ زندگی نباشد .. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» دیوانگی یعنى ادامه دادن همان رفتار :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» تو در مرکز وجودت پاسخ را داری، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» همیشه بر آنچه بیرون از وجود تو اتفاق می‌افتد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» محبت, تنها زبانی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» لازم نیست برای طولانی زیستن، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» مردمی که رؤیا دارند، تهیدستی را نمی‌شناسند؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» در بین تمامی مردم تنها عقل است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» مگر چگونه زندگی میکنیم که تا کسی میمیرد میگوییم : راحت شد !!!!! :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» آدم ها هستن که زندگی رو پیچیده میکنن... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» زندگى لحظه بیداری ماست . :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» سعی کن کسی که تو را می ببیند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» موفق ترین افراد،آن هایی هستند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» کاش می شد خنده را تدریس کرد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» هر کس در گذشته بماند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» در زندگی خدا به شما کسانی را نمی دهد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» خداوند از ابتدای خلقت همیشه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» همیشه دست های خدا باشیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» ادم گاهی پیچیده میشود ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» میزان انسانیت یک فرد از نحوه ی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» روزگار همیشه بریک قرارنمی ماند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» درختان را دوست دارم، چه عاشقانه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» گاهی فقط دیدن سادگی ها :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» شاهکار زنــــدگی چیست؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» آن مرد آمد… داسش را دم در آویزان کرد ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» برای انهدام یک تمدن ، سه چیز را باید منهدم کرد : :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» کمترین فاصله از دشمنی تا دوستی، یک “لبخند” :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» یک فرد خوب ... همیشه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» بیشتر اوقات زنجیرهای درونی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» خداونداز درون به بیرون کار می کند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» " به خاطر داشته باشیم" :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» دو درخت بودند، هر دو سرسبز :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» با ممارست می توان :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» خواب خورشید پرید.... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» فرق زیادی هست بین شادمانی و لذت. لذت چیزی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» وقتی تصمیم مى گیری آنهایی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» بیا هر روز که بیدار می شویم، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» همیشه سخت ها را می خواهیم؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» آن‌ که به بیرون نگاه می کند، رویا می بیند. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» پندار های پاک :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» بهترین اشخاص کسانی هستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» من هیچوقت شکست نخورده ام، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم؟؟ تا نیفتد ! :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» آدم ها :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» زندگی الهام است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» دیگر به خدا نمی گویم مشکل بزرگی دارم، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» گاهی دلم می‌سوزد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» *قــــدر لـحـظـه ها را بـــدانید ،زمـــانـی مـی رســد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» وقت طلاست ..بیایید فرصت ها را قدر بدانیم ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» هیچکس مجبور نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» درد و اندوه در دوران کودکی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» بی تفاوتی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» همه چیز بستگی به هوای دلت دارد ! :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد! :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» غربت آن نیست که ندانند کجایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» بدانید که بهار هم در پیش است ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» همه ی چیزهای زیبایی را که می بینی، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ما با چیزهایی که می گیریم، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» اگر می خواهی رازی را :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» آدمها وقتی نمی فهمنت ترجمه ات میکنند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ذهن جایگاهی است که میتواند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» مشکلات اول با افکار می آیند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» قدر زندگی خود را بدانیم. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» .تاریک ترین لحظات :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» گاهی شرایط ِ ناجور زندگی را تحمل می کنیم، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» انسان های کند ذهن :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» انسان به آن اندازه که از فکر و تصور :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» با کودک خود مهربان باشید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» چنانچه می‌خواهید سطح کیفیت :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» قضاوت در مورد دیگران :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» برای لذت بردن نیازی به دانستن علت ها :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» به نظر من ما روزی خواهیم مرد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻱ ﺁﻳﻨﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» .از رنج نهراسید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» . بسیاری از باورهای شکل گرفته :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» اگر انسان ها بخواهند تفکر و نظام فکری خود را عوض کنند، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» زندگی شما از زمانی آغاز می‌شود :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» موفقیت کلید شادی نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» انتخاب با ماست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» هرگاه که با غم یا شادی رویرو شدی، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» اشیاء به خودی خود چیزی را آشکار نمی کنند، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» کسانی که در درون فرو می‌روند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» شما از نظر روحی آن‌قدر بزرگوار هستید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» آنگاه که زندگی همچون ترانه ای جاری می گردد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» در بزرگراه زندگی همواره راهت، “راحت” نخواهد بود. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» به خاطر داشته باشیم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» باد با چراغ خاموش کاری ندارد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» ما نمی توانیم تعیین کنیم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» موهبت‌های خود را :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» دوستی فصل قشنگی است پر از لاله سرخ ٬ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» برای رسیدن به آرامش باید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» خوشبخت کسی است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» گاهی اوقات انسان ها دوست ندارند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» "زندگی ده درصد چیزی است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» سعی نکن متفاوت باشی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» روز را خورشید میسازد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» زندگی همواره پر از چالش است. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» یک ترانه می تواند لحظه ای را تغییر دهد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» mother :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» ما شاید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» محسن چاوشی کجایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد! :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» انسان بودن مطلق است. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» ذهن ما اتاق ماست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» آدم ها هم مثل ساعت ها هستند. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» از بیدار شدن شان خشنودند. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﻲ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» روزی زندگیتان با سرعت :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» نمی دانم محبت را بـر چه کاغذی بنویسم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» مانند آسمان بخشنده :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» فرق بین عشق و ازدواج چیست؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» زندگی مثل دوچرخه سواری :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» فراموش شدنی نیستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» تفاوت آدمها و انسانها : :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» به زندگی فکرکن ولی برای زندگی غصه نخور ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» در تمام مراحل زندگی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» به راستی ما کیستیم؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» عادتهائى که معجزه میکند: :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» به جایی که تاریک و ظلمانی است، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» اگر تو از چیز بیرونی در رنج هستی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» اگر تغییر نکنیم نابود میشویم ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» فرد مثبت اندیش، واقعیات را می بیند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» همیشه در حال بهبود :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» برای ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪﻥ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» چقدر دیر می فهمیم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» زندگی تنها جاده ای است که در انتهای آن نوشته است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» زمانی که خودخواهی یک شخص :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» پرسش های ما :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» ثروت فقط منحصر به پول نیست،‌ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» انسان بی شباهت به «آب» نیست... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی میکنی. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» بگذار تا فقط خوبیهایت جاری شود :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» هفت نصیحت مولانا :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» برای رسیدن به آرامش باید :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» برای داشتن آرامش :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۳
» ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۳
» یکی گفت: چه دنیای بدی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» ۲۱ نشانه که ذهن شما قوی‌تر از متوسط است ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» شکست شروعی دوباره است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» برداشت و افکار عمومی ازهمدیگر متفاوت است. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» ﮐﺎﺵ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» عادت ، بی‌رحم‌ترین زهر زندگی‌ست. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» تفاوت مدیر با رئیس :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» ما اینجا مسافریم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» عشق و مهرورزی بالهایی هستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» آن‌که انتظار دارد هر چهارفصل سال بهار باشد، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» موسیقی نیروی حیات بخشی است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» با لحنی قدرتمند این جمله :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» همیشـــه اسیـــــــر دیــــــواری هستیـــــم ؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» آنچه که خانواده ی حقیقی آدمی را به هم پیوند می دهد.. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» درختان به من آموختند: :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» گاهی برای اینکه صدایمان شنیده شود, :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» خداوند بهترین های خود را به کسانی میدهد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» خوشبختی اون چیزی نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» اگر هزاران ستاره بریزد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» راز زندگی این است.... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» دوستان خوب مثل صبح می مونند ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» غربت آن نیست که :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» خوشبختی حالا و اینجاست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» زندگی چون گل سرخی است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل! . :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» مقصد مهم نیست، مسیر هم مهم نیست، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» برای آغاز دوستی؛ یک سلام و یک لبخند؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» یکی از ساده ترین راه های «خوشبختی» آن است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» انسان های زیبا همیشه خوب نیستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» تولد انسان روشن شدن کبریتی است :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» در زندگی همه ما گاهی اوقات ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» آینه جایی ست که میتونیم ا :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» آرامگاه اصلی ما خاک نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» بعضی وقت ها موضوعات فرعی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» آدمها، تا وقتی کودکند، دوست دارند :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» مهربانی زبانی است که :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» با کودکان تان عاشقانه زندگی کنید! :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» در پرده ی زندگی، بازی هایی پنهان در کار است؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» هر صبح، خورشید فریاد می‌زند: :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» ۱۳٩٤/۱۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» هر از گاهی توقف در ایستگاه :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» دانشجویی به استادش گفت: استاد ا :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» از بودا پرسیدند: از این همه :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» وفاداری یک زن زمانی معلوم میشود :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا .. :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» کبریت گفت: :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» آدمی به گفتارش سنجیده می شود :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» گوته می گوید:«اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» قضاوت ممنوع اگر نمیدانی از من بپرس :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» احساسات شبیه امواج دریا هستند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» غلامی کنار پادشاهی نشسته بود ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» زندگی درست مثل نقاشی کردن است; :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» هر مردی احتیاج به چهار زن دارد تعجب نکنید..! :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» گران بها ترین گنجینه زندگی :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» گـــــاهی اوقات یــــاد بعضی ها :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» اگر انسانها بدانند :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» کمترین فاصله از دشمنی تا دوستی یک لبخند :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» افراد به سان کتاب هایی هستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» خوشبخت ترین مردم :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» گذشته مرده است. اگر لاشه گذشته :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» گدشته های دور را خواهم بخشید :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» انسان با آنچه که هست ثروتمند است :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» خوشبختی هدف نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» هرگز منتظر ;فردای خیالی نباش. :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» 20 راه کم هزینه برای لذت بردن از زندگی: :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» تقدیم به فرزندم :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» کلبه ای می سازم ... پشت تنهایی شب :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» هـیچ تفـاوتی نمـیکنـد اگر ابـرها بالای :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» هـیچ تفـاوتی نمـیکنـد :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» عاشقم - رحمان نصر اصفهانی :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» مانند آسمان بخشنده :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» قبل از شروع هر کاری، آثار موفقیت را :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» نباید به خاطر ترس از اشتباه کردن، :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» فرصتهای آینده تدارک امروز - پیشرفت فردا را تعیین می کند . :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» مشکلات اگر بتوانید طوری کار کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» می‌توانید تصمیم بگیرید :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» . اینکه خودتان و دنیایتان را چطور می‌بینید، :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» غم جهان مخور که غم خوردن، :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» صبر کردن و منتظر بودن :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» من خدا را در قلب کسانی دیدم؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» حتی اگر دنیا به نظر فقط :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» زندگی دشمن ما نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» هر کسی می تواند ، چهره شما را دوست داشته باشد ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» زندگی مثل یک فنجان چای تلخ است :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» برای طولانی زیستن لازم نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» زندگی براستی سبدی از گلهای خشک و تازه است؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» هرگز؛ هیچ دو انسانی با روحیات و علاقه مندی :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» بعضی ادمها دنیا رو زیبا میکنند : :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» گمان می کنم هر آدمی باید پشت پنجره ی :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست...!!! :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» گفت زندگی مثل نخ کردن سوزنه!!! :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» همه ی ما روزی، چیزهای باارزشی :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» ما به اندازه خاطرات خوشی که از دیگران داریم :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» "زنــدگی "کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» دوست خوب نعمت الهى است که داشتن آن ثروت :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» به همه انسان ها فرصت این را بده تا تو را بهتر بشناسند ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» زندگی چون گل سرخی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» به یک جایی از زندگی که رسیدی، :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» زندگی پر از ارزش‌های دست یافتنی است :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» خداوندا روزی را که پیش رو دارم به تومیسپارم :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» شخصی به خدا گفت "من خوشبختی میخواهم" :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» خدایا! میخواهم آنگونه زنده ام نگاه داری :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» خوشبخت کسی است که :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» مهم نیست دیگران مارا باور کنند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» اگر میخواهی خوشبخت زندگی کنی ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» سکوت همیشه به معنای رضایت نیست :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» وجود هیچکس "غمها" را از بین نمی برد :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» زندگی را به تمامی زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» وقتی از ته دل بخندی ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» "قطار زندگی" :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» مثل_آب_باش :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» خدا همواره آماده است که :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» زیبا حرف بزنیم کلمه می تواند :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه. :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» Mara Beboos ♥ایران ای سرای من♥ :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» فرصت‌ها وارد زندگی‌ ما می‌شوند :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» وقتى براى کسى عاشقانه خدمت میکنیم ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» شاد بودن ، یک تصمیم است :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» عشق یک جوشش کور است و پیوندی از :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» واسهء شکستن یه دل فقط :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» سخاوت را از ابر بیاموزیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» دل آدمها مثل یک جزیره دور افتادست :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» به چشمی اعتماد کن که به جای :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد، :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» به یاد ماندنی ترین لحظات طبیعت :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» به حباب نگران لب یک رود قسم، :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» زندگی آرام است، :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» شاید هر روز غروب ، زمان مناسبی باشد :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» محمد اصفهانی تو ای پری کجایی عاشقم من عاشقی بی قرارم :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» در دنیا بودن، وابستگی نیست. :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» هرکدام از ما آنچه را می بینم و می شنویم :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» زیبایی رایگان است! :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» از تقدیر سرنوشت غمگین مباش. :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» خوابهای طلایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» به هرکسی محبت کنی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» یاد بگیریم در خانواده مسئولیت ها را :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» آدم بدبین ،سختی را در هر فرصتی می بیند ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» اگر در مسیر زندگی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» راه های زیادی هستند :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» خوشبختی مانند توپی است که دنبال آن می دویم :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» آنچه شما را به خانواده تان پیوند می دهد ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» حدجوانمردی آن است :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» زیبایی که شما در اطراف می بینید :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» انتظارات منطقی داشته باشید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» برای خود الگو و مربی انتخاب کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» افکار نیرو بخش را جایگزین افکار محدود کننده کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» دلایل مهم زندگیتان را پیدا کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» ارزش های اصلیتان را مرور کنید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» مسئولیت پذیر باشید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» خواستار تغییرباشید :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» رشد و پیشرفت نتیجه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» خوشی و زندگی زیبا حق همه انسانهاست. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» فرد مثبت اندیش، واقعیات را می بیند :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» اگر تغییر نکنیم نابود میشویم ، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» سخاوتمندانه، توانایی های دیگران را به آنها یادآوری کن. :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» گاهی متفاوت باش... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند، :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» هیچ اندیشه اى زشت نیست؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» اگربراین باوری :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» برای انسان ها زمان هرگز دوباره تکرار نمی شود :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» اگر انسان شادمانی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» اگر شما فقط در روزهای آفتابی قدم بزنید، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» چگونه انتظار دارید که توسط دیگران :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» به جای آنکه همه عمر در :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» اگر در جستجوی شادمانی هستی، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» انسان می تواند بهشت و جهنم را در وجودت بیافریند . :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» زندگی با مبارزه و کشمکش تغییر می کند . :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» بزرگ ترین منبع شادی ومثبت اندیشی، :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» زندگى یک پاداش است , :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» زندگی را ورق بزن ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» پرسید نزدیکترین راه کدام است ؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» وقتی باختم، “مسیر” را یافتم؛ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» خانه پدری کجاست؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» iranian traditional music :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» خوشبخت ترین ادم ها کسانی هستند, :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» زندگی میگذرد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» زندگی خیلی کوتاه است :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» خوشبختی چیست : :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» ذهنی که تحت فشار گذشته قرار دارد :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن : :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» مثبت اندیشی چیست و چگونه حاصل میشود؟ :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» هنگامی که خورشد زیبا :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» EI IRAN E MAN By Nader Mohandesi :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» خانم" فابیا لارن"Lara Fabian :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» افراد زیادی هستند :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» هرگز تاسف نخور... اگر خوب است، :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» وقتی دری بسته می شود، :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» من سکوت خویش را گم کرده ام! :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» سکوت همیشه به معنای رضایت نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» اکنون من آن خاطره را می جویم :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» حیف که یادمان می رود .. :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» اشتباهاتم را دوست دارم... :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» هیچ وقت دریایی را که از دور می بینی، :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً میمیرد؛ :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» . زندگی را نخواهیم فهمید اگر :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» Faramarz Aslani - "Yar :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» دیگران را در وسعت خویش حل کن :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» زیبا ترین و شورانگیز ترین بخش طبیعت :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» هیچ مسئله ای :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» ;تفاوت بین :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» باید یک بار به خاطر همه‌چیز :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» صداقت و سادگی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» عمیق ترین احساس تنهایی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» BOBBY GOLDSBORO =HONEY= :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» Christmas Falling Snow DVD :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» . «بی قضاوت»، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» یک نکته حس نقاشی را داشته باشید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست … :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» توقع زیادی نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» "آرامش" :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» وقتی کسی تورا می رنجاند. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ماهی تازمانی که دهانش بسته باشد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» زندگی همچون نت های موسیقی، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» یادت باشد ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» فرهنگهاى_خوب :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» همیشه وقت شناس باشید. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» زندگی شما را با اندوخته هایتان نمی سنجند. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ذهن وقتی که در آرامش باشد. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» یکی از با ارزش‌ترین احساسات درون ما محبت است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» Terry Jacks-If You Go Away (lyrics) :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» بخند شاد باش که شادی یعنی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» دنیا یک آینه است که :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» خوشبختی زمانی اتفاق می افتد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» وقتی قصد داریم موردی را به کسی تذکر دهیم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» درستی، زیربنای شخصیت است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» ا ستقلال روانی یعنی رهایی کامل از روابط اجباری، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» زندگی هدف نیست ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» هر روز صبح در جنگل آهوئی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» اکثر ما نخواسته و ندانسته :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» کلید اعتماد به نفس این است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» ما تقریباً هر روز به یک مسیر تکراری قدم می گذاریم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» واقع بین باشیم.هدف ما شناسایی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» این داستان ماست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» صبح زیباتون سرشار از عشق :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» چه زیباست که در اندیشه‌مان ، دوست داشتن است … :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» Goodbye My Love Goodbye Demis Roussos :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» در زندگی هرکس جای هست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» ما تقریباً هر روز به یک مسیر تکراری قدم می گذاریم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» گاه ما برای یافتن گمشده خویش، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» آسانترین راه برای غلبه بر محدودیت این است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» آنچه را می توانید انجام دهید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» زندگی با تمام مشکلات آن سرشار از زیبایی است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» زیبا بودن یعنی که بدانی برای چه زندگی میکنید، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» زندگی یا سفری پرمخاطره است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» درستی مثل استقامت، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» زندگی بالاترین موهبتی است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» وقتی می ترسی هر چیزی ترسناک است. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» گاهی‌اوقات باید از نو شروع کنید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» برای تفریح کردن وقت کافی بگذارید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» عشق راستین :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» اکثر ما فکر می کنیم که اگر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» همیشه موضوع ترمیم چیزی که شکسته است نیست. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» Sattar - Madar :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» . مهمترین عامل پیروزی، داشتن "طرز تفکر مثبت" است . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» تنها چیزی که انسان را از پیشرفت :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» «غیر ممکن است » :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» با بچه ها رفاقت کنید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» شادی و لذت مُسری است. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» اعتماد به‌نفس دلیل این است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» افراد شاد " زیاد می‌خندند " :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» « ورزش » یکی از اولویت‌های زندگی‌ افراد شاد َست . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» هرچقدر احساس زیبا و قشنگی داشته باشید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» از داشته هایتان استفاده کنید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» عشق بورزید. همواره به زندگی عشق بورزید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» چندچیزاست ک نمیتوان آنهاوبازگرداند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» شکستن سنگ به :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» باید خوب و بد دنیا را پذیرفت ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» برای زیستن باید تغییر کرد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» حوادث زیبا زمانی در زندگیتان روی میدهد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» , هیچکس بدون درد و غصه و گرفتاری نیست . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» هیچ عشقی عظیم تر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» اگر جرات زدن حرف حق را نداری :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» امروزم رابا یاد ونام تو آغاز میکنم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﯽ . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» اینکه ما آدمها معمولا با :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» ذهن_زیبا در ما نیرویی است باور نکردنی، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» رﺍﯼ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﺒﺎﺵ ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» شاد و خندان باش ! :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» زندگی رازیباترکن :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» ماهم به ذهن سلیم وهم قلب نیازمـندیـم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» موفقیت پیش رفتن است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» یادتان باشد خوشبختی شما :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» ایجاد عشق :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» زندگی در گذر حادثه هاست ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» زندگی کتابی است پر ماجرا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» گاهی یک کلمه است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» جاده ای که انتهاش معلوم نیست... پیاده یا سواره فرقی نمی کنه... اما اگه همراهی دا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» هیزم شکن تبر میزد بر تنه‌ی درخت... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه ی اوست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» اعتماد مثل کاغذه ؛ اگه مچاله شد ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» فکر کردن به گذشته، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» زندگی کتابی است پر ماجرا ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» زندگی چون برگ بودن در مسیر باد نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم ا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» یکی از فرقهای انسان با خدا این است : :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» به فراموشی سپرده خواهند شد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» گاهی یاد بگیر ... گاهی سفر کن گاهی اعتماد کن . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» خوب است آدمی جوری زندگی کند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» هر قدر، هم که کسی، سرش شلوغ باشد ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» قضاوت درباره اشتباهات دیگران آسان است ! :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» مسیر زندگی یک طناب باریک است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» چقدر دیر می فهمیم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» چقدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم !!! :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» درود بر کسانی که از پاکیشان :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» رودها در جاری شدن . :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» پر معنی ترین کلمه" :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» امروز را برای گفتن احساساتت غنیمت شمار :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» اگر تو ثروتمند باشی، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» رفاقت یعنی یکی برای دیگری چتر شود و :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» ﻫﺮ اﻧﺪاﺯﻩ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» هرگز هرگز هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» اگر حس روییدن در تو باشد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» می توانی کارهای بزرگ کنی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» بدان هر کار در زندگی ات می کنی ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» معیار واقعی ثروت ما این است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» امواج زندگی را بپذیر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» در کوچه های خاطره.. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» آدمی را می توان شناخت : :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» پرواز طبیعی ذهن انسان :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» یک روزی خواهیم فهمید که قلب‌های بزرگ بسیار بیشتر از سلاح‌های بزرگ برای ما صل :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» هیچ وقت انسان به نهایت آرزوهایش نمی رسد. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» ولی می توانم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» Love Story :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» زندگی یعنی برای دیگری بودن :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» پروردگارا... داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» در بازی زندگی ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» محبت کنیم، بیش از آنکه انتظار محبت داشته باشیم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» آنان که از خود عشق ساطع می کنند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» هنگامی که آدم، کسی یا چیزی را دوست دارد، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» آنان که همیشه و مداوم از زندگی گله و شکایت دارند، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» از مــــــــــــــــــرگ نترسید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» هر جایى که ارزش زن به زیبایى :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» زیاد زیستن کمابیش آرزوی همه است، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» بزرگ ترین خطری که کیفیت زندگی ما را نابود می‌کند، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» آنچه مردم را دانشمند می کند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» انسان آن قدر وقت ندارد ک :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» خوشبخت کسی است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» چند سال بعد از اینکه.... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» سکه ها همیشه صدا دارند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» چیزی که سرنوشت انسان را می سازد " :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» انســـــــان می‌تواند ... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» حقیقت چیزی نیست که نوشته می شود ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» وقتی خورشید میدرخشد هر کسی میتواند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» به ساعت ها بگویید بخوابند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» هیچکس نمی تواند به عقب برگردد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» صادقانه به خودمان بگوئیم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» ستار - یگانگی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» زمان حال خود را :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» راز عشق :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» عشقی پاک :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» انسانیت :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» جائی که خشم خودنمائی می کند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» مطمئن ترین اصل :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» اگر هدفی برای زندگی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» ارزش و اعتبار آدم ها :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» اگر آنچه را داریم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» برای کشتیهای بی حرکت :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» یادمان باشد در املای زندگی، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» هیچ ورزشی برای قلب :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» امروز را برای بیان :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» جایی در قلب هر انسان :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» برای غلبه بر تاریکی ها ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» گــاهــی زنـــدگــی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» مثل شقایق زندگی کن، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» لحظت شادی خدا را ستایش کن، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» زندگی آرام است، مثل ارامش یک خواب بلند.. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» بگو بخند شاد باش :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» Terry Jack - Seasons In The Sun - HQ Audio ))) :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» اینگونه باش. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» احساس خوشبختی در اموال نیست، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» مرد شوکت زندگی است.... زن شکوه زندگی . :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» از علامت منفی استفاده نکنید، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» اگر به عنوان انسان، تحسین گر زیبایی باشیم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» معماران زندگی،کسانی هستند که ازهیج آغاز کردند.... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» کودکی ام را دوست داشتم. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» زندگی تعداد نفس ها نیست ! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» مادامی که زنده هستیم و زندگی میکنم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» درویشى راگفتند ، زندگى برچند بخش است؟ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» قضاوت و پیش داوری درباره ی یک شخص :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» درختان به من آموختند: پایبندی هرکس به :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» شاید دوست داشتن کارسختی باشد :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» سه چیز را :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» موفقیت خود را :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» ارزش یک بودن را ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» تکنولوژی افرادی را که از شما :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» هیچکس مالک کسی نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» اگر فردی مثبت باشی، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» چرا باید دیگران را ببخشیم؟! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» تو ای پری کجایی - حسین قوامی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» برای اندیشیدن زمان صرف کنید :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» با مشکلات تان آرام برخورد کنید ؛ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست پرسیدند: :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» خنده درست همانند آفتاب است، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» اعتقادات شما نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» جایی که عشق حاکم است، نیازی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» زندگی خوب زندگی است که از عشق سرچشمه گرفته :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» : هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» آموزش و پرورش نیرومند ترین سلاحی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» بعضی سقف ها سرپناه نیستند. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» زندکی زیباست ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» "درست همانگونه که :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» انسان ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» یارب شادمانی و شور و شعفی که :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» از دیروز بیاموز ،برای امروز زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» گاهی اوقات فقط باید یک نفس عمیق بکشی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران . :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» پدرم میگفت: زندگی سر بالایی دارد. مادرم میگفت: :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» یک قدم تا خدا :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» آرامش :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» هر لحظه و ساعت زندگی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» داستان جالبی وجود دارد دربارهٔ مردی که :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» داریوش اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» حیات آدمی همچون قطره شبنمی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» گــــاه آدمــــی در بیـــــست ســــالگـــی مــــی میــــرد ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» در زندگی هیج چیز مهم تر :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» غرور گفت , "غیر ممکن است" :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» یکی زیبایی منظره رو می بینه :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» از داشتن چشم اما :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» هرگاه احساس کردی که گناه :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» نتیجه زندگی ، چیزهایی نیست که جمع میکنیم. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» انسان زاییده تفکراتش است. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» اگر خواهان تغییر دادن میوه ها هستید، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» قدر تو به اندازه‌ی صبر توست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» اگر کسی از من کمکی بخواهد..... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» از گابریل گارسیا مارکز می پرسند : :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» بدون خودپذیری ،عزّت نفس وجود خارجی پیدا نمی کند. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» آدمهایی هستند که شاید کم بگویند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» Mary Hopkin - Those Were The Days (HQ) :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» بیاید متفاوت بیاندیشیم و متفاوت زندگی کنیم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» نخستین گام آن است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» وقتی کنار کسی که دوستش داری :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» کدامین عشق :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» تنفس: شروع زندگی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» وقتی تلاش می کنی تا همه چیز را بشناسی، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» بدگمانی و بدبینی پرده ایست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» سخن گفتن یک نوع نیاز :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» قانون آدم هاست ! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» می دانید، چرا خوشبخت بودن مشکل است؟! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» آدمها، تا وقتی کودکند، دوست دارند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» وقتی بیمار :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» آنگاه که خود را پذیرفته باشی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» . اگر همه مردم را به چشم یک انسان بنگریم، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» پذیرفتن حقیقت :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» صبوری با خانواده، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» اگر حق با شماست، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» نوع دیگری از اعتیاد به‌فخرفروشی، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» دوست‌داشتن، رحمت است؛ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» می خواهی بدانی کیستی؟ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» ذهن قدرت زیادی دارد :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» افرادی که توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» جاودانه های دلکش.... بیست و دو ترانه. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» Mahsun Kirmizigül-Belalim :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» فردا هایی که هیچ وقت نمیرسند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» مراقب قلب ها باشیم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» آن هایی که عمیقا عشق می ورزند، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» فرزانه وار آرام باش ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» نه زندگی آنقدر شیرین است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» همیشه آغاز راه دشوار است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» نظرات وگمان هایت :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» فقر،همان گرد و خاکی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» رخدادهای مختلف زندگی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» سال 2016 میلادی فرخنده :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» شاید کلمه "زندگى" یعنى جستجوى خود :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» امروزها را با پرسه زدن از دست می دهید :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» گاهی گذشت میکنم. گاهی گذر. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» ❌هنگامی که درکاری از کسی مشورت می گیریم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» آدم بدبخت کسى ست :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» اغلب آنهایی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» 🎯راز جذابیت: سعی کنیم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی می کنند :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» از مرگ نترسید، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» خدایا،به من بینشی عطا کن :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» وسط صحبت کسی نپرید :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» از شکست نترس :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» تا ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﭼﺎﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻯ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» خوشبختی یعنی ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» ترانه های آرام بخش قدیمی ایرانی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» معین - الهه ناز :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٠
» بنشانـیــد به لـب حـــرف قــشنــگ :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» تنها من در این معبد در این محراب :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» من در رویای خود دنیائی را می بینم :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو... :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» ترس از عشق، ترس از زندگی است :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» تاریکی نمی تواند :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریم :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» اگر از نعمتهایی که خداوند :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» تنهایی از آن نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» پاکترین هوای دنیا متعلق به لحظه ای ست :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» زندگی زیباست . :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» Modern Talking You're my heart you're my soul :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» بعضیها مثل کبریت میمونن :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» من از دنیا فقط اینو دریافتم که : :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» فاصله "هست" تا "بود" اینقدر کوتاه است .... :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» ;دعای زیبای شب :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ! ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ ﯾﮏ شبه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، .. :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» افشین: زمستون :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» ستار همسفر :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» Behzad - Donya - بهزاد - دنیا :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» وفــــــــاداری … :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» صورت زیبا پیر میشود. :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» قوی کسی است که, :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» جایی دری هست، :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» در سرزمین خاطره ها :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» هیچ بارانی رد پای خوبان را :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» آرامش ، رهایی از طوفان نیست ، :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» بهترین رابطه این نیست که :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» یکی دیگر از اصول حضور ذهن اعتماد کردن است. :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» در گذشته زندگی نکنیم. :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» کفشهایم را میپوشم :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» خدایا ! مرا چون :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» دریافته ام کسی که می گوید " برایم دعا کن :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» گاه گاهی ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» قلمــــت را بردار بنویس :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» شکرت می کنم. :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» اشک خدا زیباست ...!!! :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺩّ ﭘﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ، :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» Roohangiz - :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» زندگی روندی شبیه اِکو است .. :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» چه زیبا خالقی دارم دلم گرم است :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» از مادر بزرگش پرسید : :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» باور کن گاهی می توان :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» تنهایش نگذار :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» Alireza Ghorbani Raftem o Bar e Safar Bastam :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» Omid - Ay Gole Royaee :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» شکیلا - قوم به حج رفته :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» فرا رسیدن عید کریسمس و تولد عیسی مسیح :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» در سفر همواره به مقصد می اندیشیم :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» روزی خواهیم فهمید :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» مهربان بودن مهمترین :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» دوست داشتن :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» ۱۳٩٤/۱٠/٥ :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» خوشبختی از آن کسی است :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» عـــ ـشـ ــق هرگـــز مرگ طبیعی ندارد :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» شادمانی هرگز کم نخواهد شد؛ :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» این شما هستید که :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» فرصتهای آینده تدارک :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر. :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» فصل سردی است اما … :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» سالروز میلاد پیامبر بزرگ خدا، عیسی مسیح(ع) :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» وابسته شدن ضد زندگی کردن است. :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» یک انسان، تنها زمانی حق دارد :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» بنویسید به دیوار سکوت:عشق سرمایه هر انسان است :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» هر وقت احساساتت خوبه بدون که :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» دنبال خوشبختی جائی نگرد چون خوشبختی در درون توست :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» هر آنچه را که از دل بگذرانیم، :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» معین - تو خوبی :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» وجدان هر شخصی مانند :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» دور از ترس هایمان می توانیم :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» همیـــشه کسی وجود خواهد داشت :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» شکرگزاری روند قدرتمند برای تغییر :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» هر اعتقادی را که برگزینم :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» "زندگی روندی است :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» هم‌آهنگ شدن یا هم‌کوک شدن :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» بخشش یک انتخاب است. :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» یکی از بزرگترین رازهای زندگی این است :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» میتوان زیبا زیست… :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» ارزو می کنم همه خوشی های دنیا مال تو باشه :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» انسانهای بزرگ : به دنبال :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» . انسانها :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» از زندگی آموختم, هیچ چیز از :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» زندگی زیباست ... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» گستاخ بودن آسان است. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» دل یک زن تمای دنیای اوست … :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» فقط یک دارو دارید : کلام خودتان :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» ایمان هرگز از پنجره به بیرون نمی نگرد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» زندگی مانند رانندگی در یک دشت زیباست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» زندگیت راطى کن :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» حامی - نبودی نبودم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» خوشبخت، کسى است :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» مریدی گفت پیر را، چه کنم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» شب یلدا / نوشین طافی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» میزان "انسانیت" هر فرد٬ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» من مردمان بسیاری را دیدم که :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» درسی که زشت ترین زن جهان به ما آموخت ...! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» ماهی به آب گفت : :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» بزرگترین مشکل ما ایرانی ها :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» هیچ یک از ما هرگز فقیر نیست. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» ساده ترین کار جهان این است :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» معلمم گفت : زندگی را تعریف کن… :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» وقت هایی هست که :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» مردی مرده بود و او را غسل داده :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» خندیدن با خوشحال بودن :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» درویشی را دیدم شتابان می دوید ! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» ازدواج در ضرب المثل های جهان :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» ای که می پرسی نشان عشق چیست ؟ :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» این قانون آدم هاست ! :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» تقوا چیست؟ :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» خدا ” را فراموش نکن . :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» زنــــدگــی مثل چــای درست کـردن میـمانـــد: :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» *ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» خدای مهربانم... :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» املای ننوشته غلط هم ندارد... :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» ابرها به اسمان تکیه میکنند، :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» ساعت از نیمه شب شرعی امشب رد شد :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» خوشبختی و خرد با هم یک تفاوت دارد :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» ده ﻣﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!! :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» دیگران چون بروند :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» آدمیان به لبخندی که :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» هر کسى که قلب مهربون دارد براى کسى :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» ۱۳٩٤/٩/٢۸ :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» اگر نیکو نگر باشی، گلستان خار هم دارد :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» مقایسه خود با دیگران یکی‌ از :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» آیا مقصد شما را هم اسبتان تعیین میکند؟ :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد، :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» درواقع انسان چیزی نیست جز افکارش :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» من فلسفه خلقت را نمیدانم :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» صداقت و روراست بودن با دیگران :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» در پی تغییر دیگران نباشیم. :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» مشکلات، مانند :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» از جوانی پرسیدند ؟! :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» یچگاه فرصت خوبی کردن را :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» سهم من از زندگی: :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» الهی در این روزای سرد :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» تقاضای بخیل از مسکین :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» لحظه های عاشقانه :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» دوستی حدیث عشق است :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» این روح توست که با مهربانی آرام میگیرد :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ، :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» تمام چیزی که باید از زندگی آموخت :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» انسانهای کند ذهن و کم هوش به شما صبر و بردباری می آموزند :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺘﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» هرگز به خاطر از دست دادن چیزی در زندگی غمگین نباش چرا که وقتی برگی از درخت می اف :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ، :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» بهترین احساس آدمی عشق ورزی :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» به آرامی پی میبری که زندگی یک نفس است، :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» اهل آرامش که شدی :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» زیبا زیستن برآورده شدن تمام آرزوها نیست، :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» مهربانی برای همه انسانها یک راه‌ :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار. :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» عشق، ‌تنها آزادی در دنیاست، ‌ :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» هر گاه پای یک عشق واقعی :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» بی دلیل بد آدمها را نگویید :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» آدمها دو دسته اند. آنهایی :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» یکی قشنگیه منظره رو می بینه یکی کثیفی پنجره رو..!! :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» "یکی از راههای رسیدن به آرامش" :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟ :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» روزی از روزها، جوانی در فردودگاه منتظر پرواز بود. :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» مردی، شبی را در خانه‌ای روستایی می‌گذراند :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» چیزی که به‌طور عمیق باور داشته باشید ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» زندگی موسیقیِ گنجشک هاست :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺧﻄﺎی ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎﺵ؛ :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» "چرا من اینقدر فقیر هستم؟ :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» همیشه یادت باشه :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» بزرگترین اشتباه راچشم انجام میده :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» کلام قدرتمند ترین و وحشتناک ترین ابزار است، :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» اگــر داشته‌های زندگی خود را شمارش کنید :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» به خودت، باورت و زندگی ات عشق بورز :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» محبت همواره پاسخ هر گونه :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» آنطور که هستی‌ باش ،. :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» بود عمری به دلم با تو که تنها بِنِشینم :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» انسان آزاد آفریده شده است ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» بالاخره همه یک روزی می میرند :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» بعضی وقتها دلت می خواهد :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» زمان به سرعت در گذر است :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» زندگی معلم است، زندگی به تو می آموزد :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» بدون اراده متولد می شویم، :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» گاهی نیاز است دل را خانه تکانی کنیم :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» " زیبایی " عشق را بوجود نمی آورد :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» در زندگی تو ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» گوته نویسنده و نقاش بزرگ المانی، :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» داستان بسیار تأمل‌برانگیزی :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» در قانون انشتین داریم E=mc2 :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» تمام زندگی شما مانند این داستان است. :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» یک سلام قشنگ ویک دعای :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» مگذار که عشق، :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» صور کن برنده یک مسابقه شدی :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» یک همیشه یک است. :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﻦ” ﺩﻟﺖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﻪ” :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» اگر دیدی کسی گره ای دارد :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» ماموریت ما در زندگی :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» من عاشق امروزم :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» تنهاییم راپنهان می کنم... :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» همه چیز به نگاه تو بر میگرده ! :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» زندگیت راطى کن وآنگاه که :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» عوض کردن دنیا و یا مردم :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» عشق، افسر زندگی و سعادت جاودانی است. :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» آنان که از خود عشق ساطع می کنند :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» عاشق هر که هستید ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» بهشت جای دوری نیست همین جاست :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» خالق من تواناترین کارگردانی است که ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» به تفکر خود به دیده غیر مادی :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» تمام عمربستیم وشکستیم :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» زندگی یک شکفتن ویک معمای بی پایان است. :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» شما در زندگی خود واژه هایی :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» من ضعفهایم را به خدمت توانایی هایم می گیرم. :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» روزگار غریبی است ... :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» با یک شمع کوچک می توان هزاران شمع را روشن کرد، :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» خوشبخت کسی است که :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» خنده درست همانند آفتاب است، :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» زندگی یک شکفتن ویک معمای بی پایان است. :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» شاید اینجاست ! قلمی خواهم ساخت از :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» صبور باش گاهی باید از بین بدترین :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» هر چیزی که دارای حد و مرز است تو را اسیر می سازد . :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» دنیای خارج، تنها زمانی امواج عشق، :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» مردم آنچه را که گفته ای فراموش خواهند کرد. :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» آیا هرگز به این فکر افتاده اید :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» برای خودت و انسانهای اطرافت :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» برای اینکه خودت را فتح کنی :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» آزردن هر کسی برای ما تنها چند ثانیه طول می کشد ، :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» زبان تنها عضویست که هم رنج بی پایان به همراه دارد :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» امید :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» همیشه خونسرد باشیم . :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﺣﺮﻓﯽ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺯبان ﻧﯿﺎﺭﯾﻢ :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» داستان باز هم تو را می‌خواهم :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» اخلاق روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند. :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» زندگی ارزشمند خودتان را بخاطر :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» سعی کن که آخرین نفری نباشی که کمک میکنید . :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» لقمان حکیم گفت: من سیصد سال با :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» همیشه خونسرد باشیم . تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ: ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» شکــــر.... ﺧﺪﺍﻳﺎ : ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ روز. :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» ما همگی به ارتباط نیاز داریم وچهار ارتباط هستند :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» بعضی آدم ها عقیده شان را :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» بعضی آدم ها نان قلب شان را می خورند برخی دیگر نان قلبشان را :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» بعضی آدم ها عینک می زنند که دنیا را خوب ببینند :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» بعضی آدم ها با شور زندگی می کنند و برخی با شعور!! :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ، :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» هر چه دنیای درونت را بزرگ کنی :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» در مسیرهــای ِ نــاهمـوار ِ زنــدگـی :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» هرگز نخواهیم توانست چیزی :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» فرصتهای آینده تدارک امروز - :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» مشکلات اگر بتوانید طوری کار کنید :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» قاعده ای وجود ندارد :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» اگر شما به گذشته برگردید و بر دشواریها تمرکز کنید .. :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» این دو جمله یادت نرود: :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» گر می توانستم کودک درونم را بزرگ کنم :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟؟؟؟ :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» هیچگاه ازاین که درزندگیتان باکسی آشنا بوده اید :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» امروز به این فکر کن: دو راه برای شاد بودن :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» ﺑﺮاﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎی ﺯﻧﺪﮔﻴﻳﺖ :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» نفربرتری وجود ندارد؛ :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» انسان هایی هستند که دیوار بلندت را می بینند :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» در مسیرهــای ِ نــاهمـوار ِ زنــدگـی می تــوان :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» ﺍﮔﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» روزی زندگیتان به سرعت از مقابل چشمانتان :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» اگر غمگین هستید ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» یاﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺍﮔﺮ : :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» وقتی ذهن می شناسد ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» دنبال کسی نباشید که همه ، :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم, :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» ورزش به من آموخت... :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» ما چنان زندگی می کنیم :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» یک کاغذ هر قدر هم سفید باشد :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز، :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» ما به عشق ، محبت و رفتار خوب احتیاج داریم . :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛ :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» آرزوهایت را یادداشت کن ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» هر روز سعی کنید پنهانی :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» آگاه باش که فرصت ها پایدار نیستند :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» آزادی به معنای باز کردن غل و زنجیر نیست ... :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» نگران روز بعد نباشید ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» تفکر مثبت درگیر علت و معلول است :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» خوشبخت انسانی است ، و تنها او خوشبخت است :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند... :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» یک روزبانویی از یک حقوقدان سوال کرد : :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» شجاعت به معنای نداشتن ترس نیست، :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» زندگی، راز بزرگی است که :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند، :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» شاد بودن تنها انتقامیست :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» آن دسته از موجوداتی که زنده خواهند ماند، :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» آرامش درونی زمانی آغاز میشود که تصمیم میگیری … :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» آرامش درونی زمانی آغاز میشود که تصمیم میگیری :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» " وجدان " تنها ، دادگاه سیاری است … :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» کسی که روی پای خودش بایستد :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» اگر، آتش میدانست، که سرانجامش خاکستر است :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» از خدا پرسیدند ؟ عزیزترین بندگانت :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» بخشش، بهترین شکل عشق است ی قوی تر بر :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» هر قدر ، شما، انسان بهتری شوید … :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» Omid - Ayehaye Barani ) :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» کسی که شما را دوست دارد، :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» قرار نیست، هر کسی تا ابد، در زندگیتان بماند … :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» محبت نیرومندترین قدرتی است که :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» به کسانی که لا به لای مشغله شان :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» مولانا می گوید : :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» محبت ره به دل دادن صفای سینه می خواهد :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» ابوعلی سینا در سفر بود . * :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» تا آب شدم سراب دیدم خود را :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» یک تکه محبت.. دوفنجان مکث.. یک لحظه سکوت.. :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» اهل دلی میگفت : تاریخ تولدت مهم نیست، :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» دیروزت، خوب یا بد گذشت امروز روز دیگرى است :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» عمرتان را با حسادت تلف نکنید. :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» دگرباره بشوریدم بدان سانم به :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» دلم ملال گرفت از جهان و هر چه در اوست :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» درختان لخت و بی برگ پاییزی :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» هنگامیکه از درون زلال باشی ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» پاک نیت کسی است که برای همه، :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﭘﺸﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» نیما :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» زندگى کاروانیست زودگذر :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» Mouliyan - بوی جوی مولیان :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ﻣﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻭﺭﻕ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﻢ :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» مشکلات اگر بتوانید طوری کار کنید که گویی مشکلی ندارید :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» باور کن گاهی نسیم از پنجره ای می وزد که :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» فرصتهای آینده :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» زنها بدنبال " مرد کاملند " و مردها بدنبال " زن کامل " :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» لیاقت ما درست به همان اندازه ای است که :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» هرگز نخواهیم توانست چیزی :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» بزرگی روحت را در میان :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» شادی و نشاط آن قدر قوی هستند :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» 30 کار 30 ثانیه ای برای داشتن زندگی بهتر: :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» افراد موفق همیشه دنبال فرصت هایی :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» : ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» در دنیا تنها کسی موفق می شود :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» . امید یعنی بدونی٬ تا هستی میتونی تغییر کنی :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» برای انجام کارهای بزرگ همیشه نمیشه :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» امید یعنی این که همیشه بخشش خداوند را :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» بیشتر روی هدف و راه های رسیدن :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» شما جلوه ایی از خدا هستید :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» وقتی رد پای مهربانیت را ، در قلب کسی باقی بگذاری :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» صورت رابطه دو نفر را نزدیک می کند :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ! :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» چه کسى ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» چیزی که به‌طور عمیق باور داشته باشید، :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» اگر مادرت هنوز کنارت است :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» یک ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ بد و فوق العاده زشت ولی آموزنده :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» ازخدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» در این دنیا سختی‌ها و دردهای زیادی هست. :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﺪﻥ. :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» انسان معلول کسی نیست که :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» وقتی کسی را واقعاً دوست داشته باشید، :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» اى کاش یاد بگیریم، :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» بعضی کتابها برای ما قصه می گویند :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» انسان برای دیدن چهره اش :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» مردم دنیای امروز ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، ﻣﮕﺮ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» از مترسکی سوال کردم؛ آیا از :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» دوست ، واژه است ، واژه اى که از :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» چشم هایت را آرام بگشا ... :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﮐﻪ " :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» سلام.... رمز آغاز هر روز زندگی است :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» این همه "دوستت دارم" را براى کدامین روز :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» انسان بسان رودخانه ایست؛ :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» ازخدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» خوشبختی یعنی هر روز که :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» چرا ما سعی می کنیم به خاطر :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» الگوی زیبایی برای دیگران باش؛ :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» زندگی، راز بزرگی است :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» زندگی، راز بزرگی است که :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» آخرین فرصت همراهی با، امید است :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» .تاریک ترین لحظات بهترین زمان :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» «گاه آنچنان به تکرارهاى زندگى عادت میکنیم، :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» اگر خوشبختی را برای یک :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» زندگی شما تماما بر اساس اطلاعاتی که :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» تفاوت اعتماد به نفس کاذب و اعتماد به نفس واقعى: :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» مادیات را می توان به دست آورد. :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» شما می توانید کسی را استخدام کنید که :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» من نمی توانم ثروتی که در زندگی :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» خداوند حس هایی در وجود هر :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» عشق می تواند هزاران مایل مسافت را :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» شاگردی از عابدی پرسید: تقوا را برایم توصیف کن! :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» چیزی به نام یک روز بد :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» زمستان آغازیست برای :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» سنگینی تنهایی بخاطر نبودن دیگری نیست :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» خدایا جلوی فقر و نیازمندی ما :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» به نام پرشکوه تو ای مهربان :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» روزی شیطان همه جا اعلام کرد قصد دارد :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» چوپانى به مقام وزارت رسید. هر :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» وقتی که دستها از همه اسبابها کوتاه میشود :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» پروردگارا! از غم و پریشانی به تو پناه می آورم! :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد ، عزیز می شود ! :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» "کنترل تمام فکرهایی که در ذهن ماست :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» ﺯﻧﺪﮔﻲﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمی رسد . :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛ :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» ➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد. ➖فرد منفی همیشه بهانه دارد . :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» خدایاااااااااااا.... دلم می خواهد.. :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» همه این‌ها خوب است اما :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» درخت سایه اش را بی دریغ به تو می بخشد . :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» گلدانهای لبخند را درحیاط چهره :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» به یاد داشته باشید هر :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» گاهی برتر بودن را به :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» زلال و بخشنده که باشی :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» اگر ردپای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم. :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» عارفی را گفتند: «دنیا را چگونه می بینی؟» :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» همیشه آغاز راه دشوار است :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» برای کسی که :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» : آنکس که در زندگی روزانه :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» رویای شما تاریخ انقضا ندارد :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» تا هدف معین مشخص نباشد :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» ریـــشه ی تو، همان فـــــهم تو، :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» میخواهی برای صلح در جهان بالاترین قدم را برداری؟ :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» : نیرومندی انسان درونی اوست. :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» : وقتی حرفی خلاف میل ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» : تغییر باید آگاهانه از :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» کسی راکه دوست دارید ، :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» هیچ امری بی احساس ممکن نمی گردد، :: ۱۳٩٤/٩/٩
» خداوند انسان را برای موفق شدن و موفقیت آفریده است! :: ۱۳٩٤/٩/٩
» یاد بگیریم که: :: ۱۳٩٤/٩/٩
» وبیایید تا بیاموزیم :: ۱۳٩٤/٩/٩
» زیبابودن شمابه زیبایی افکارورفتارتان است :: ۱۳٩٤/٩/٩
» انسانها دو دسته اند: :: ۱۳٩٤/٩/٩
» هیچ وقت نباید خودتو واسه دیگران تند تند ورق بزنی. :: ۱۳٩٤/٩/٩
» تلاش نکن که اعمال خود را تغییر دهی :: ۱۳٩٤/٩/٩
» حرف مردم مانند موج دریاست... :: ۱۳٩٤/٩/٩
» زندگی باید کرد! گاه :: ۱۳٩٤/٩/٩
» کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند. :: ۱۳٩٤/٩/٩
» گذشته نمیتواند تغییر کند. :: ۱۳٩٤/٩/٩
» شما نجار زندگی خود هستید :: ۱۳٩٤/٩/٩
» انسان هیچ وقت بیشتر از :: ۱۳٩٤/٩/٩
» مزه، طعم و عطر چاى :: ۱۳٩٤/٩/٩
» هفت گروه انسانی که باید از زندگی خود حذف کنید :: ۱۳٩٤/٩/۸
» "هیچوقت از شروع دوباره نترس. :: ۱۳٩٤/٩/۸
» سعی نکنید حضورتان را به رخ بکشید، :: ۱۳٩٤/٩/۸
» مرغِ مسکین! زندگی زیباست :: ۱۳٩٤/٩/۸
» هرجا که عشق باشد، نیایش هم هست. :: ۱۳٩٤/٩/۸
» کلمه سحرانگیز «سلام»، چه قدرتی دارد برای تابش محبت! :: ۱۳٩٤/٩/۸
» رفاقت غروبی بی پایان است :: ۱۳٩٤/٩/۸
» درخت را ببین! :: ۱۳٩٤/٩/۸
» شبِ پاییز می‌لرزد :: ۱۳٩٤/٩/۸
» زندگی‌ به من آموخت که فقط یک قلب :: ۱۳٩٤/٩/۸
» قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت ، :: ۱۳٩٤/٩/۸
» خـورشیـد،هــر روز صبـح بخاطــر زنـــده بـودن من و تـــو طلوع میکنـــد :: ۱۳٩٤/٩/۸
» باد از کوچه ها عبور میکند :: ۱۳٩٤/٩/۸
» یادمان باشد چیزها برای استفاده کردن هستند :: ۱۳٩٤/٩/۸
» زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه؛ :: ۱۳٩٤/٩/۸
» زندگی زیباست، تماشاییست! :: ۱۳٩٤/٩/٧
» اگر زمانی در دلت نسبت :: ۱۳٩٤/٩/٧
» گاهی آدم می ماند بین :: ۱۳٩٤/٩/٧
» هر چقدر هم که ضعیف باشیم :: ۱۳٩٤/٩/٧
» اگه خواستی احساس :: ۱۳٩٤/٩/٧
» دنیا پر از اشخاص خوبه، :: ۱۳٩٤/٩/٧
» مردم به دو دلیل تغییر میکنند. :: ۱۳٩٤/٩/٧
» فراموش نکن ، فرق بسیار زیادیه بین کسی که :: ۱۳٩٤/٩/٧
» من زندگی را میخواهم زندگی کنم. :: ۱۳٩٤/٩/٧
» نکات زندگی: :: ۱۳٩٤/٩/٧
» دوست عجب امنیت خوبی است :: ۱۳٩٤/٩/٧
» آرام باش ... و بی هیچ عجله ای :: ۱۳٩٤/٩/٧
» سعادتمندترین مردم کسانی هستند که :: ۱۳٩٤/٩/٧
» آدمهایی هستند که خوبند ، :: ۱۳٩٤/٩/٧
» وقتی روز جدیدی شروع میشه :: ۱۳٩٤/٩/٧
» آدم ها به بی شباهت به «آب» نیستند :: ۱۳٩٤/٩/٧
» باور کنیم :: ۱۳٩٤/٩/٦
» شگفت انگیزترین رفتار انسان :: ۱۳٩٤/٩/٦
» حقیقت تلخ است. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» زندگی مانند یک بوم نقاشی سفید است. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم :: ۱۳٩٤/٩/٥
» بیا باور کنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست... :: ۱۳٩٤/٩/٥
» دنیا پر از آدم های خوب است؛ :: ۱۳٩٤/٩/٥
» بیا باور کنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» از کسانی باش که :: ۱۳٩٤/٩/٥
» بیا باور کنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست.. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» می توان زیبـــا زیست. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» سعی نکنید حضورتان را به رخ بکشید، :: ۱۳٩٤/٩/٥
» "هیچوقت از شروع دوباره نترس. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» هر طلوع خورشید، هدیه :: ۱۳٩٤/٩/٥
» امشب غم دیروز و پریروز :: ۱۳٩٤/٩/٥
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» از زندگی خود لذت ببرید :: ۱۳٩٤/٩/٥
» میان آرزوی تو ومعجزه خداوند :: ۱۳٩٤/٩/٥
» همدیگر را دور میزنیم :: ۱۳٩٤/٩/٥
» دلم امشب صاف است :: ۱۳٩٤/٩/٥
» خشم و اندوه واکنشی است در برابر ناتوانی.... :: ۱۳٩٤/٩/٥
» ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺁﺯرﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ :: ۱۳٩٤/٩/٥
» من دل به زیبایی به خوبی می سپارم, :: ۱۳٩٤/٩/٥
» می توان زیبـــا زیست. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما :: ۱۳٩٤/٩/٥
» عشق باشیم وسراسرخورشید. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» همه چیز ساده است. :: ۱۳٩٤/٩/٥
» به آنان که پاییز را دوست ندارند بگویید :: ۱۳٩٤/٩/٥
» جایی که تصور و خیال وجود نداشته باشد، :: ۱۳٩٤/٩/٤
» بخند تا عادت کنی به خندیدن :: ۱۳٩٤/٩/٤
» بعضی آدمها دنیای کوچکی دارند... :: ۱۳٩٤/٩/٤
» همه چیز را بر مبنای دانسته های :: ۱۳٩٤/٩/٤
» طلوع صبحی دیگر :: ۱۳٩٤/٩/٤
» نتیجه زندگی . :: ۱۳٩٤/٩/٤
» سلام بر پیری- :: ۱۳٩٤/٩/٤
» من خدایی دارم، :: ۱۳٩٤/٩/٤
» پرسید : کدام راه نزدیکتر است ؟ :: ۱۳٩٤/٩/٤
» به انتقادات گوش دهید اما :: ۱۳٩٤/٩/٤
» شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است. :: ۱۳٩٤/٩/٤
» ذغالهای خاموش را کنار ذغالهای گداخته میگذارند :: ۱۳٩٤/٩/٤
» زندگی آب روانی است :: ۱۳٩٤/٩/٤
» گذشته ی من چیزی جز :: ۱۳٩٤/٩/٤
» آینه دنیا :: ۱۳٩٤/٩/٤
» شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است. :: ۱۳٩٤/٩/۳
» خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود :: ۱۳٩٤/٩/۳
» همگی ما نیازمند شروع یک انقلاب درونی هستیم. :: ۱۳٩٤/٩/۳
» سکوت معنایش این نیست که حرف نزنی و کاری نکنی :: ۱۳٩٤/٩/۳
» یک شمش آهن را در نظر بگیرید :: ۱۳٩٤/٩/۳
» "تاریکی نمیتواند تاریکی را بیرون براند :: ۱۳٩٤/٩/۳
» شاید به نظر برسد که شرایط رنج آفرین هستند، :: ۱۳٩٤/٩/۳
» بزرگی را به کسی نمی بخشند، :: ۱۳٩٤/٩/۳
» یک امتحان ساده براى ارزیابى خودتون… :: ۱۳٩٤/٩/۳
» " خداوندا " :: ۱۳٩٤/٩/۳
» قدر خودت رو بدون :: ۱۳٩٤/٩/۳
» همه آبهای دریاها هم نمیتوانند :: ۱۳٩٤/٩/۳
» پیش از آنکه مرگ بر در بکوبد، :: ۱۳٩٤/٩/۳
» آنچه خواسته می شود، :: ۱۳٩٤/٩/٢
» از تمام موهبت هایی که خداوند امروز :: ۱۳٩٤/٩/٢
» ظرفیت قدرت خود را بالا ببرید و نشان دهید که قدرت را فقط برای خدا می خواهید. آن :: ۱۳٩٤/٩/٢
» تو باید از درون خودت رشد بکنی. :: ۱۳٩٤/٩/٢
» بین درباره خدا دانستن :: ۱۳٩٤/٩/٢
» ما چیزها را می بینیم :: ۱۳٩٤/٩/٢
» احساس معنوی مردم در طول روز تغییر می کند ب :: ۱۳٩٤/٩/٢
» با تغییر شعور میتوان هر چیزی را تغییر داد :: ۱۳٩٤/٩/٢
» کلید موفقیت یادگرفتن :: ۱۳٩٤/٩/٢
» هر کاری که با دیگران می‌کنی :: ۱۳٩٤/٩/٢
» هر شکست پله ای است برای گامی به جلو رفتن، :: ۱۳٩٤/٩/٢
» به خداوند بیشتر اعتماد کنید. :: ۱۳٩٤/٩/٢
» انسان هرگز نمی‌تواند :: ۱۳٩٤/٩/٢
» ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم :: ۱۳٩٤/٩/٢
» سلام به دوستان خوبم :: ۱۳٩٤/٩/۱
» کسی هرگز نمی داند ... :: ۱۳٩٤/٩/۱
» از خوشی های روزگار همین بس :: ۱۳٩٤/٩/۱
» دنیا ؛ به " شایستگی هایت " پاسخ میدهد نه به "آرزوهایت" :: ۱۳٩٤/٩/۱
» ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ .. :: ۱۳٩٤/٩/۱
» خدایااااااااااااا شکرت :: ۱۳٩٤/٩/۱
» وقت هایی هست که می فهمی :: ۱۳٩٤/٩/۱
» بعضی ها ؛شبیه عطر بهار نارنج هستند :: ۱۳٩٤/٩/۱
» "معجزه" یعنی: وقتی که "غرق" در زندگی ، :: ۱۳٩٤/٩/۱
» پروردگارا آرامش را برای تمامی :: ۱۳٩٤/٩/۱
» " آرامش" به معنای آن نیست :: ۱۳٩٤/٩/۱
» عمر کوتاه است :: ۱۳٩٤/٩/۱
» زندگی چه منظره دل انگیزی پیدا می کند ، :: ۱۳٩٤/٩/۱
» حذف کردن بعضی آدمها از زندگیمان ، :: ۱۳٩٤/٩/۱
» دوستت دارم هدیه ای است که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد. :: ۱۳٩٤/٩/۱
» یه ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻫﺴﺖ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ :: ۱۳٩٤/٩/۱
» امیـــد یعنی تو خدای خوبم :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» مرغیست به نام :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» سقف اعتماد به نفس تو ببر بالا! :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» قلبها دریچه نفوذند :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» از همین حالا از بى تفاوتى دربیایین :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» هیچ کس و هیچ چیز در دنیا :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» زندگی شاید آن لبخندی ست، :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» پروردگارا! :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» وقتى مى رنجیم بهترین کار سکوت است؛ :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» ﻫﻨﮕﺎمى که ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» همیشه دوستت دارم ها، :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» تو.. مهربان باش, بگذار بگویند :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود، :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» می شود در معنی یک گل شناور شد . :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» گاهی اوقات :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» آتش و آب و آبرو با هم هر سه گشتند :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» به لطف خدای :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» با هم تکرار کنیم و از ته دل :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» تمام تاریخ عبارت است :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» هیچ وقت :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» احساس منفی :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» هیچ وقت چیزی را که به راحتی بدست آوردی به راحتی از دست نده :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» ."همیشه به خودت و دیگران فرصت جبران بده"....... :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» ۱۳٩٤/۸/٢٩ :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» پیام من عشق است. :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» ۱۳٩٤/۸/٢٩ :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» پـرواز هـمـای، ایـران ای سـرای مـن :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» قانون قانون ها این است :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ۱۳٩٤/۸/٢۸ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» خدایا ... ﭼﻮﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ که از ﺷﺒﻨﻢ , :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» آری بهشت همین حوالیست .. :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﻯ ﻏﻼﻣﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺩ. :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» عالم فروتن :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» مهم بودن رو فراموش کن :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» بیادت می آورم تا همیشه بدانی که :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» یک انسان شناس به تعدادی از :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد، :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» کسی که بینایی را خلق کرده است، :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن. :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» درون آدمها را در زمان عصبانیت بشناس :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند: :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» چند روز دیگر امروز پارسال می شود :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» زغال هــای خـامـوش را کنار :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» محاکمه دزد نان :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» هر روز صبح آفتاب :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮑﻦ . :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» خداوندا ، هفت رنگ نه ، که هفتاد رنگ میشود هواى دلم :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» سلام..به همه دوستان :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» داشته های این دنیا فقط :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» زندگی بسیار کوتاه است :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» باز روزی نو در راه است :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» آدم شدن چه مشکل ... :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» ما لذت گرما را زمانی حس میکنیم :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» هر روز صبح آفتاب ازپشت کوه هاسر :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» سـلـام بـر قـلـب هـایی کـه جـز :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» گـــــاهی اوقات یــــاد :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» جهان، خود را به آغوش شادی افکنده؛ :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس، :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» صبح آمد دفتر این زندگى را باز کن :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» درودمیفرستم، وبه خدا میگویم، :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» وﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر که خیلی دوستش داری :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» مهربان پروردگارا روزم را با تو شروع می کنم :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» هرگز: به آدمهای مهربان زخم نزنید :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ادب مثل عطر است. :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ناودانها شر شر باران بی صبری است :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» سلام دوستان عزیز صبح تون بخیر :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» "تنور دلت گرم..." معنی این جمله را بعدها فهمیدم .. :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» خدایا ... ﭼﻮﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ که از ﺷﺒﻨﻢ , ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم. :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» با اولین قدم هایم ، بر جاده های صبح :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمی کنند، :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» با مهربانی ها تا بی انتها، سبکبال پرواز میکنم :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» هیچ چیز را به خود نگیرید :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» راز خلقت ایمان ان است :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» کوتاه ترین داستان فلسفی دنیا :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» در هستی تکراری وجود ندارد. :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ون کلام شما می تواند :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ . :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» یک انسان کامل انسانی‌ست که ا :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» ستایش زمانی که شما ستایش و تمجید می کنید :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» آغاز کنید . :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» می گویند انسان در داشتن باور آزاد است؛ می تواند آ :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» از دست دادن هر انسانی که :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» تو در جهان تصادفی نیستی. :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» معجره ها درونی هستند :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» از داشتن چشم اما ندیدن :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» تا زمانیکه فردی احساس تشنگی نکند :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» اگر می خواهید دنیا را بیدار کنید :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» انسانهای نا پخته همیشه میخواهند :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» زندگی بسیار کوتاه است :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» خدایا ... به فکرمان... :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» دل آدمی ...چه گرم می شود گاهی :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» خودت را به جریان رودخانه عظیم و زیبای زندگی بسپار :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» هر روز خداقل یه کار خوب انجام دهید :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» اگر مختارید که بین :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» قدر خودتان را بدانید :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» بخت با من یار نیست” :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» بچه که بودیم گاهی :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» احساسات خیلی شبیه امواج هستند :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» فرصـت های زنـدگی را دریابـیم :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» زمانی برای دوستان :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» از امروز در محل کار لبخند بزنید :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ای کاش بعضی ها آدم رو واقعا دوست داشتند :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» قوانینی برای خوشبختی :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید، :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» زندگی یک نعمت است! :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ۱۰ شخصیت مسموم که :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» راز شادی این است که :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» زیبایی سیرت ودرون انسانها :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» بزرگترین شانس در زندگی داشتن :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» هیچ وقت با احساسات دیگران بازی نکنیم :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» شگفت آور است زمانی که :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» همیشه سر فراز باشید :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» گلها موسیقی زمین هستند، آ :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» گاهی اوقات انسان ها زیبا هستند، :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» برای خوب بودن به :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» روی قلبت بنویس: :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» آرامش به معنای حضور در مکانی :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» هرگز اجازه ندهید :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» عشق چیست؟ :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» موفقیت با پول، قدرت و :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» قلبها دریچه نفوذند :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» عشق و محبت دوستانمان را کمی برای ما عزیزتر می کند. :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» امروز من زندگی تازه ای را شروع می کنم :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» وقتی که نیاز به نصیحت دارید :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» ۱۳٩٤/۸/٢٠ :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» روح سالم :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» شهر آرام شده است. :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» گاهی باید جسارت آزاد شدن را داشت. :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» در پایان زندگی، از روی تعداد مدرک هایی که گرفته ایم، :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» بخشش کنید، اما نگذارید :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» خـدایــا . . . ﺣس ﺑﻮﺩﻧﺖ :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» زندگی فردا نیست، زندگی امروز است :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» اگر شاد بودی آهسته بخند :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» فراموش نکن که خوشبختی به :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا می شوند که :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» ببخش هرچند که مسکینی، :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» . اگر می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» آدمهای مهربان را دوست دارم، :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» مواظب آدمهای خیلی صبور و مهربون زندگیتون باشید ! :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» ا سازنده ترین کلمه" گذشت" :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» به حرفهایی که میخواهی بزنی دقت کن :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» در دنیا یک نفر وجود دارد :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» خداوندا... من فراموش کارم :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» خداوندا... آرامم کن :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» چشمه ها در جاری شدن :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» شما فقط یکبار زندگی می کنید :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» طلوع صبحی دیگر! :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» از امروز شما هیچ چیز را :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» گاهی وقتها دل من پر می زنه... زنده یاد منوچهر سخائی :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» هیچ کس در دنیا کامل و بى عیب نیست :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» بعضى چیزها در جهان :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» هر کسی توان تجربه کردن عشق را دارد :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» خواهی که دلت نشکند :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» درخانه تکانی دلم بعضی ها را :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» راز "زندگی " :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» قراردادن معنای محبت در تکالیف زندگی :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» تماشای یک گل ، یک باغچه :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» لبخند یک حالت آشنای نزدیک است :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» زندگی من لبخندی محسوس و مرگ من همانا لبخندی نامحسوس است. :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» ما چقدر دیر متوجه می شویم که :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» آنچه بار زندگی رابر دوش ما :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» . همه در برابر ذات حق یکی هستیم . :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» جملاتی کوچک، مفاهیمی بزرگ: :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» هیچ مدرسه ای بالا تر از تجربه نیست :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» .. الهی برای بودنم شاکرم :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» ..پروردگارا تو را سپاس می گویم، :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» منتظر فرصت نباشید، :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» من، تو، ما هر روز جوانی و شادابی را در خود :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» زیباست پس از شبی تاریک و بارانی :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» سلام من به آفتاب سرزمینم در طلوع دوباره اش :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» Shania Twain - Don't! :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» به راهی که اکثر مردم میروند :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» بیا تا مهربان و ساده باشیم :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» شروع هر صبح برای من :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» زندگی چرخش رنگین کمان رنگهاست :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» خوشبختی از آن کسی است :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» پرنده هایی که روی شاخه نشستند هرگز :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» با شکوه تر از لحظه ی حیات دوباره؛ :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» «بخندید، نفس بکشید و به آرامی حرکت کنید» :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» مثل همیشه قانون هایی برای شکستن وجود دارد، :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» دوست داشتن به حرف نیست :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» زندگیت راطى کن :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» هرگز کسی که پیوسته در حال پیشرفت :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» مهم نیست من چقدر با هدفم فاصله دارم :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» سخت ترین و ترسناک ترین قله ها :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» ز من مپرس کیم یا کجا دیار من است زشهر عشقم :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» بهترین چیزها در زندگی آدم هایی است که دوست دارید :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست. :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» روزی که گذشت هیچ از او :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» بهترین ها کسانی و اشیایی هستند :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» دروازه های قلبم رابه روی خوبیها می گشایم :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» به پایان فکر نکن :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» مهم نیست چقدر مى مانى :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت: :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر. :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» گاهی وقتا فراموش کن کجایی، :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» هنگامی که در موقعیتی هستی ، :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» به آنچه خدا به شما نداده ، فکر نکنید. :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» صبح یعنی صراحت ابراز عشق به آنها که :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» دوست داشتن واقعی انسان ها این است :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» کاش می شد با قدری شعر :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد .. :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» ما از وحشت فراموش کردن دیگران است که :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» . ازعقاب پرسیدند :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» عارفی را پرسیدند :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» ۱۳٩٤/۸/۱۳ :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» هرروز صبح شروع یک صفحه از داستان زندگیست... :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» کلبـه ای که در آن میخنــدنــد :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» سلام صبح زیباتون بخیر :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» ارزوهارا به اسمان بسپار. :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» باد می وزد ... میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی، :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» ” کریستن دی لارسن” در کتابی تحت عنوان توصیه هایی :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» خدای من ، به دستهایم توانی بده ، :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺘﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» اگر به قابلیت خود در گرفتن تصمیمات :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» همه ما برای مدت کوتاهی در دنیا مهمان هستیم :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» زندگی انعکاس اندیشه های آدمیست به هرآنچه بنگری همان میشود. :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» نا امیدی در زندگی انسان را به :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» از زندگی خود لذت ببرید :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» هرکجا انسانی هست فرصتی برای محبت کردن هست :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» برای پویایی و پیشرفت ،در پشت هیچ در بسته ای ننشینید :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» خداوندا نگذار که از تو فقط نامت را بدانم، و نگذار که :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» زنــــدگـی فـــردا نییست ، زنـــدگـی امــــروز است . :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» دنیا دریاییست ژرف و پهناور و ما :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» سه هزار زبان در دنیا وجود دارد :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» اگر کسی معنای عاشقانه هایت را نفهمید :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» اگر به قابلیت خود در گرفتن تصمیمات متحول کننده زندگی :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» من به دنبال فضایی می گردم :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» انسان در زندگی سه راه در پیش دارد :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» ساده ترین راه برای پالایش ذهنی آن است که :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» همیشه حرفی را بزن که :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» از سقراط پرسیدند انسانیت چیست؟ :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» انســـان کــــــلاً موجودیه :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» زندگی حکمت اوست، :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» شادترین افراد، :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» به سوی تو - کوروس سرهنگ زاده :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» عیب کار اینجاست که :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» خدایا به من توفیق عطا فرما :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» به جای آنکه همه عمر :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» در زندگی نه گل باش که اسیرخاک :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» ۱۳٩٤/۸/۱٠ :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» از معجزه کلمات استفاده کن :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» خود را آغاز کن… :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» بنام انسانیت که زیبا ترین رسمه. :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» پادشاهی دیدکه خدمتکاری بسیار شاد است ، :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» زنــــدگــی درس است رفیـــق . :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» همیشه دو اصل را در زنـــدگـیِ خــود بیـاد داشته باشیم: :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» زنــدگـی کوتاهتــر از آن است که :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» یــک جمـع نکــوشیــده رسیــدنــد بـه مقـصـد :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» روشن تــرین کلمه "امـیـــــد" است :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» خــدای مهـــربــانـــم . :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» تقـویـــم بهــانه است، :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» جالب‌تـــرین خصوصیت بشــر تنــاقض است! :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﺩﯾـــﻮﺍﺭﯼ ﭘـــﺮ ﺍﺯ :: ۱۳٩٤/۸/٩
» در زمان تولد، همه انسان ها ملایم و تسلیم :: ۱۳٩٤/۸/٩
» ۱۳٩٤/۸/٩ :: ۱۳٩٤/۸/٩
» اگر من بزرگ نمی شدم :: ۱۳٩٤/۸/٩
» مقصد همیشه جایی در " انتهای مسیر" :: ۱۳٩٤/۸/٩
» ﭘﺴﺮﯼ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ شام ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﺮﺩ . :: ۱۳٩٤/۸/٩
» اگر همه چیز خریدنی بود :: ۱۳٩٤/۸/٩
» تفاوت آدمها و انسانها :: ۱۳٩٤/۸/٩
» ﻭﺳﻌﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽِ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ، :: ۱۳٩٤/۸/٩
» بانوى خردمندى در کوهستان سفر مى کرد :: ۱۳٩٤/۸/٩
» دوست خدا بودن سخت نیست! :: ۱۳٩٤/۸/٩
» دوست خوب غم ها را از بین نمی برد، :: ۱۳٩٤/۸/٩
» چقدر این جمله دلنشینه: :: ۱۳٩٤/۸/٩
» رفاقت و دوستی را هیچکس معنا نکرد :: ۱۳٩٤/۸/٩
» برای زندگی ات برنامه ریزی کن ، :: ۱۳٩٤/۸/۸
» آرامش میخواهی؟ لطفا خودت را با :: ۱۳٩٤/۸/۸
» یک جرعه آرامش :: ۱۳٩٤/۸/۸
» مادامى که سیب با چوب باریکش به درخت متصل است :: ۱۳٩٤/۸/۸
» درخت هر چند بزرگ و تنومند :: ۱۳٩٤/۸/۸
» حقیقت آنچیزی نیست :: ۱۳٩٤/۸/۸
» ﭘﺎﮎ ﻧﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :: ۱۳٩٤/۸/۸
» . معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست :: ۱۳٩٤/۸/۸
» ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻻﻝ ﺑﺎﺷﯽ :: ۱۳٩٤/۸/۸
» پرنده هایی که روی شاخه نشستند ، :: ۱۳٩٤/۸/۸
» ساده ترین کار جهـان این است که خودت بـاشی، :: ۱۳٩٤/۸/۸
» به یاد هم بودن ،قشنگترین هدیه ایست :: ۱۳٩٤/۸/۸
» قلب زیباترین حرفها را می داند :: ۱۳٩٤/۸/۸
» ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم :: ۱۳٩٤/۸/۸
» از فیلسوفی پرسیدند :: ۱۳٩٤/۸/۸
» ۱۳٩٤/۸/۸ :: ۱۳٩٤/۸/۸
» خدایا گاهى ،تو را در همان رنگهاى :: ۱۳٩٤/۸/٧
» بیا تا مهربان و ساده باشیم، :: ۱۳٩٤/۸/٧
» پرورگارا .... قلبی به فراخی و روشنی آسمانت بده... :: ۱۳٩٤/۸/٧
» آری ... من امروز در همین ثانیه ها زندگی می کنم، :: ۱۳٩٤/۸/٧
» لحظه ها سپری می شوند :: ۱۳٩٤/۸/٧
» ما هر روز جوانی و شادابی را :: ۱۳٩٤/۸/٧
» منتظر فرصت نباشید، :: ۱۳٩٤/۸/٧
» وقت طلاست . :: ۱۳٩٤/۸/٧
» تا زمانی که خورشید طلوع می کند :: ۱۳٩٤/۸/٧
» زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. :: ۱۳٩٤/۸/٧
» آدمها وقتی ناامید می شوند :: ۱۳٩٤/۸/٧
» مردی در چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد. :: ۱۳٩٤/۸/٧
» در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود :: ۱۳٩٤/۸/٧
» کفشی که برای پای تو مناسب است، :: ۱۳٩٤/۸/٧
» یک روز پر انرژی :: ۱۳٩٤/۸/٧
» یک کلمه را به خاطر بسپار :: ۱۳٩٤/۸/٦
» هرگز؛ هیچ دو انسانی با روحیات :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» اندیشه حقیر، :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» زن ها، گاهی اوقات حرفی نمی زنند :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ، ﺁﻧﭽﻪ ﺷﮑﺴﺖ ، :: ۱۳٩٤/۸/٦
» 🔮 اگر می خواهی خوشبخت باشی؛ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» مردی خوشتیپ وخوش هیکل جلو سقراط ایستاد :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ۱۳٩٤/۸/٦ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ۱۳٩٤/۸/٦ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» ۱۳٩٤/۸/٦ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» با هر انسانی آنطور رفتار کن :: ۱۳٩٤/۸/٦
» با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ :: ۱۳٩٤/۸/٦
» اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد :: ۱۳٩٤/۸/٥
» خیلی خوب است که انسان :: ۱۳٩٤/۸/٥
» لبخند برایت نان نمی خرد. :: ۱۳٩٤/۸/٥
» ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . :: ۱۳٩٤/۸/٥
» مسیر زندگی یک طناب باریک است :: ۱۳٩٤/۸/٥
» کسی که منتظراست دیگران مشکلش را حل کنند :: ۱۳٩٤/۸/٥
» کس هرگز نمیداند چه سازى میزند فردا :: ۱۳٩٤/۸/٥
» رازهایت را به دوکس بگو :: ۱۳٩٤/۸/٥
» زندگی بینهایت زیباست :: ۱۳٩٤/۸/٥
» زیبا ترین آرایش برای شما :: ۱۳٩٤/۸/٥
» برای کسی که اندیشه :: ۱۳٩٤/۸/٥
» محبت نیرومندترین قدرتی است که :: ۱۳٩٤/۸/٥
» سنگ آرایش کوهستان نیست :: ۱۳٩٤/۸/٥
» دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد. :: ۱۳٩٤/۸/٤
» تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است :: ۱۳٩٤/۸/٤
» شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که :: ۱۳٩٤/۸/٤
» ۱۳٩٤/۸/٤ :: ۱۳٩٤/۸/٤
» ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ . :: ۱۳٩٤/۸/٤
» ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمی کنند، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» با عاقل مشورت کن، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» شکوه ِ دنیا همچون دایره ای بر روی آب است :: ۱۳٩٤/۸/۳
» سوس که نامه جوانی طی شد :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۳ :: ۱۳٩٤/۸/۳
» گفتن اینکه شما میتوانید در بقیه زندگی تان کسی را دوست داشته باشید ، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» به باغ گل نرو، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» وقتی چهل زمستان پیشانی تو را از همه طرف :: ۱۳٩٤/۸/۳
» بر این باور باش :: ۱۳٩٤/۸/۳
» به یاد داشته باش، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» نیکو و آبرومند زندگی کن، :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ما را به این زمین ِ خسته می آوری :: ۱۳٩٤/۸/۳
» هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه :: ۱۳٩٤/۸/٢
» به یاد داشته باش، بهترین رابطه، :: ۱۳٩٤/۸/٢
» در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه :: ۱۳٩٤/۸/٢
» شما رهبر ارکستر سمفونیک افکار :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم. :: ۱۳٩٤/۸/٢
» مرا دیگر یارای ایستادگی نیست :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» زمستان4 :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» از زنــدگـی ؛ آموختم :کم آوردن قسمتی از زندگیست :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» یکی انگاشتن خود با ذهن، :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» خوشحال بودن همیشه معنی :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» او که با خوبی هایش ، :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» خدایا گاهى ،تو را در همان رنگهاى :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» همیشه فردایی نیست :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» دیروزت خوب یا بد گذشت و امروز روز دیگری است... :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» سرمایه عمر آدمی یک نفسست :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» هستی حیات جاودانه همیشه حاضر است :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» هستی حیات جاودانه همیشه حاضر است :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» چه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» مهمترین گام به سوی روشن شدگی: :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» هر چقدر نسبت به حرکات خود آگاهتر باشید :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» راه خردمند بودن :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» اگر وضعیت زندگیت نامطلوب است :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» شناخت دیگران هوش و آگاهی است، :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» هروقت می خواهید انتقاد کنید، :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» آگاهی مقدم بر اندیشه و همان فضای خالی است :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» پذیرش لحظه حال یعنی: :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» هنگامی که که مهر می ورزید :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» به ازاء هر دقیقه :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» گذشته نمی تواند تغییر یابد،فراموش شود :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» تنبیه بهترین تربیت است. :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» کم گویی و گزیده گویی را بیاموزد و اجرا کند. :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» بسیاری از اوقات آن چیزی که ناممکن اش میخوانیم ، :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» تا زمانیکه فردی احساس تشنگی نکند :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» 90 درصد آن استرسها تنها درذهن شما - :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» ریشه ی خیلی از مشکلات انسانها :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» زندگی فردا نیست، زندگی امروز است، :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» خندان شخص نیست. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» آن روز آواز زندگی را :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» آیا گناه از ماست :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» هیچگاه از آنچه دیگران می گویند نترسید. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» به زیباییمون ننازیم :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» همه چیز در تعادل با توست. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» هر کسی به وسعت افکارش زنده است :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» آنچه بدست مى آید با خنده پایدار نخواهد ماند :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» هرگز متوقع نباش :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» ساده نگریستن به هر چیز، :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است . :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» به انتقادات گوش دهید اما اجازه ندهید :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» هیچگاه از آنچه دیگران می گویند نترسید. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» وقتی میگی نمیدانم به این معناست :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» آیا شما حاضرید برای تهیه شام امشب خود :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» کوتاه ترین داستان فلسفی دنیا :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» · در هستی تکراری وجود ندارد. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» همه ادمها در دینا فقط :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» «با کلام خود گناه نکنید» ، :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» بشر از همه چیز می‌تواند چشم بپوشد، :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» با مهربانی ها تا بی انتها، :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم. :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» در یک کلام عجیب است ، :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» کاش وقتی بچه هامون میرن مدرسه بهشون بگیم: :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» لقمان حکیم گفت: :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺪ :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» اگرانسانها میفهمیدند چقدرمحدوددرکنارهم هستند، :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» زندگی فقط لحظه ها هستند :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» چه لذت بخش می شود :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» سه قانونِ طلائی :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» هیچکس مجبور نیست :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» از بزرگی پرسیدند: :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» توصیه های پیکاسو :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» از افلاطون پرسیدند:شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟ :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» یاداورى ٣ جمله تاثیر گذار چارلى چاپلین :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» سلطان به وزیرگفت :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» به رویاهایت بیاندیش؛ :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» هنر انسانهای بزرگ این است که؛ :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» هیچ کس آنقدر فقیر نیست که :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» ذهن زیبا طولانی ترین :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» همیشه یادتان باشد که زندگی :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» شما اگر سیبی را افقی و به سمت مقابل پرتاب کنید :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» من ضعفهایم را :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» عوض کردن دنیا :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» روند خلق از طریق برداشتن سه گام :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» درد تو از خود توست ، :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» راه های رسیدن به آرامش: :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» کم هزینه ترین لذت های دنیا: :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» خوشبختی ما در سه جمله است :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» شفاف ترین کلمات، کلماتی هستند :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» گاهی وقت ها ... :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» برای خوشبختی مهم نیست :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» ما از شکستهای خود :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» تبدیل شدن به آن چه هستیم :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» مهم نیســـــت که از بیــــــرون چه طـــــــور به نظــــــــر میام ! :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» گره از کار دیگران بگشای ... :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» ‏گل گلدون من سیمین غانم :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» حاضر خواهی بود . :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» تصمیم با تو است :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» زیبائى زندگى ، در آنچه بدست آورده ایم نیست :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» اگر هرگز به فرصتها نیاویزیم :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» زندگى یک سفر است ، :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» قبل از هر کارى :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» میگویند : قلب هرکس :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» براى نیکى کردن به موجودات :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» بیشتر ﺯﺷﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» الفباى موفقییت 💝💝💝💝 :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» زندگانى ، اگر با عاطفه ، :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» شش وسیلهء جلب محبت مردم : :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» دنیا با انسان معاملهء متقابل میکند ! :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» جملات انرژى بخش : :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» بهترین درسها را در زمان سختى آموختم و دانستم ... :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» یه روزایی تلفن نبود می رفتیم بهم سر می زدیم :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» لطفاً دیگر نگوئید نمی توانم!؟ :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» قاضی فرمان داد تا بى گناهى را اعدام کنند، :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» چشمهایت را آرام بگشا :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» ساغرم شکست ای ساقی کاری از گروه موسیقی سنتی سروان :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» هر روز صبح 24 ساعت طلایی به شما داده می شود. :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» قدیم تر ها چقدر بهانه برای “ملاقات” و “محبت” زیاد بود ! :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» من انسانی قوی هستم... :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» تا بیاید , دنگ شو :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» زندگی یک روبرو دارد :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم . . . :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» این قـافـله عـمر عجب می گذرد :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» ..بعضی مواقع آنقدر داریم برایِ زندگی می جنگیم :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» جان من سخت نگیر ، رونق عمر جهان ، چند صباحی گذراست :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» فقط یک چیز در زندگی به شمار می‌آید :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» زندگی را ورق بزن ... :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» صبح یعنی آغاز..فرصت شادی ولبخند وامید……… :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» امروز تنها روز زندگانی توست :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» ﭘﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.. ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷد...! :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» سپاس می گویم خدای خوبم را .. :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» انسان شاد، :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» آدمها می آیند ... :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» با نسیم عشق باغ زندگی را تازه دار :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» کلبـه ای که در آن میخنــدنــد :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» صلح وآ رامش واقعی :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» وقتی میشه با مهربانی، :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» نمی آمدم ! :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» راز آرامشِ درون، :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» رحیم شهریاری , باخ :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» همیشه یادتان باشد :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» مردم چه می گویند؟؟ :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌ :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» عجیب است :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» در کتاب خاطرات نلسون ماندلا :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» مهربانی یک عمل نیست ، :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» نزدیک ترین نقطه به خدا :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» شخص باید همچون نگهبانی :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» عشق بی قید و شرط... :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» ما را بس :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» چـه سـاده باگـریستن خـویـش زاده میشویــم٬ :: ۱۳٩٤/٧/۸
» بهشت مکان نیست، :: ۱۳٩٤/٧/۸
» به کسی کینه نگیرید :: ۱۳٩٤/٧/۸
» روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند :: ۱۳٩٤/٧/۸
» زمان چیز عجیبى است! :: ۱۳٩٤/٧/۸
» اگر می خواهی خوشبخت باشی، :: ۱۳٩٤/٧/۸
» چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم؛ :: ۱۳٩٤/٧/۸
» پدرم می گفت :: ۱۳٩٤/٧/۸
» براى زندگى شاد :: ۱۳٩٤/٧/۸
» دنیا دست به دست می چرخد؛ :: ۱۳٩٤/٧/۸
» در زندگى تنها از یک نفر نمى توان سبقت گرفت؛ :: ۱۳٩٤/٧/۸
» زندگی حکایت قدیمی کوهستان است! :: ۱۳٩٤/٧/۸
» عشق بر شانه هم چیدن :: ۱۳٩٤/٧/٧
» هر روز صبح وقتی چشمانم را باز می‌کنم :: ۱۳٩٤/٧/٧
» اگر افراد می توانستند یاد بگیرند که :: ۱۳٩٤/٧/٧
» به ابوسعید ابوالخیر،گفتند : :: ۱۳٩٤/٧/٧
» اگرقرارباشدخوبی ما :: ۱۳٩٤/٧/٧
» زندگی شما می‌تواند :: ۱۳٩٤/٧/٧
» از خیاطی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ :: ۱۳٩٤/٧/٧
» اگر درد را احساس کردی، :: ۱۳٩٤/٧/٧
» زندگی کوتاه است. :: ۱۳٩٤/٧/٧
» همدلی و همزبانی حُسن بزرگی است :: ۱۳٩٤/٧/٧
» خوشبختی یعنی : :: ۱۳٩٤/٧/٧
» صداقت شاید ، :: ۱۳٩٤/٧/٧
» دنیـــا سه روز است :: ۱۳٩٤/٧/٧
» ساختمان با دیوار :: ۱۳٩٤/٧/٧
» زندگی یک راز است :: ۱۳٩٤/٧/٧
» زنــدگـی کاروانیست زودگــذر ، :: ۱۳٩٤/٧/٧
» هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ :: ۱۳٩٤/٧/٦
» عبدالحسین مختاباد شبهای رویائی :: ۱۳٩٤/٧/٥
» یادمان باشد شاید شبی :: ۱۳٩٤/٧/٥
» می شود رفت و زودتر به مقصد رسید.... :: ۱۳٩٤/٧/٥
» رها شدن از دست حرف و سخن کسی :: ۱۳٩٤/٧/٥
» خشم سرچشمه بسیاراز قتلها : :: ۱۳٩٤/٧/٥
» قاضی فرمان داد تا بى گناهى را اعدام کنند، :: ۱۳٩٤/٧/٥
» بزرگی هر گاه با بی احترامی :: ۱۳٩٤/٧/٥
» خداوند دروجود انسان ها :: ۱۳٩٤/٧/٥
» انصاف نیست؛ دنیا آنقدر کوچک باشد :: ۱۳٩٤/٧/٤
» از کسانی که در زندگی من بهر صورت :: ۱۳٩٤/٧/٤
» براى آغاز دوستى، یک سلام :: ۱۳٩٤/٧/٤
» تصور کن برنده یک مسابقه شدی :: ۱۳٩٤/٧/٤
» تخم مرغ یک رنگه ولی وقتی میشکنیش دو رنگ میشه :: ۱۳٩٤/٧/٤
» این پیام منو همیشه :: ۱۳٩٤/٧/٤
» دنیا دار مکافات است : :: ۱۳٩٤/٧/٤
» ﺛﺎﺑﺖ شده ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﺳﺖ. :: ۱۳٩٤/٧/٤
» اگر مى خواهى دنیا را به جایى بهتر تبدیل کنى، :: ۱۳٩٤/٧/٤
» روزی زنی با شوهرش غذا میخورد. فقیری درب خانه را زد. :: ۱۳٩٤/٧/٤
» خوشبخت باشید! :: ۱۳٩٤/٧/۳
» غمگین چو پاییزم. :: ۱۳٩٤/٧/۳
» با هم باشید،اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد.... :: ۱۳٩٤/٧/۳
» خوشبختی ما در سه جمله است :: ۱۳٩٤/٧/۳
» در زیر زبان هر انسان ، دو چشمه است :: ۱۳٩٤/٧/۳
» زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است؛ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» " به خاطر بسپار " :: ۱۳٩٤/٧/٢
» هر چقدر هم تلاش کنى، :: ۱۳٩٤/٧/٢
» هر کس خوبى بکارد، :: ۱۳٩٤/٧/٢
» زیبایی، داشتنک چهره زیبا نیست ! :: ۱۳٩٤/٧/٢
» در طلوع یک دوستی هرگز غروبی نیست؛ . :: ۱۳٩٤/٧/٢
» جواب سلام را با علیک السلام بده :: ۱۳٩٤/٧/٢
» هرگز از گذشته کسی بر علیه او استفاده نکن ... :: ۱۳٩٤/٧/٢
» پرندگان به برکه های آرام پناه می برند؛ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» من خدا را :: ۱۳٩٤/٧/٢
» پاییز :: ۱۳٩٤/٧/۱
» بالاترین قدرت اثرگذاری بر کائنات :: ۱۳٩٤/٧/۱
» همیشه یادمان باشد :: ۱۳٩٤/٧/۱
» درویشی تنگدست :: ۱۳٩٤/٧/۱
» افکار هر انسان میانگین افکار :: ۱۳٩٤/٧/۱
» فقط یکبار فرصت زندگى کردن، هست :: ۱۳٩٤/٧/۱
» "گاهی بدون کفش روی زمین بایست :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» انسانهای زیادی وارد زندگی شما شده :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» "فقط در راه باش :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» عشق بورز، زندگی کن و رها باش. :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» پس از رسیدن یک تماس تلفنی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ… :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» اگر خوشبختی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» گنجینه ای در باطن در وجود شما گنجینه ای قرار دارد :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» بزرگتر که می شوی :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» اﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ.. ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ! :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» آرامش درونی کلید شماست: :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» قانون کاشت و برداشت ، اصل اساسیِ زندگی بشر است . :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» اگر می خواهید قوی شوید ، :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻤﺎ، :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» ز شادی این است :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» بهترین سرمایه ی یک شخص :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» درون تو صدایی هست :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» انسان زیباترین شعر خدا :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» طلوع و غروب خورشید ، دقیقا مانند شاهراه زندگی ماست. :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ، :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» من که میمرم :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» داشتن بهترینها خوشبختی می خواهد . :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» هر شب ما به رختخواب می‌رویم، :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» کودک یک ساله‌اى را تصور کنید :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» روزى روستاییان تصمیم گرفتند :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» از جمله رازهای موفقیت انسان‌های موفق، :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» مهم نیست که چه انداز می‌بخشیم :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» ۱۳٩٤/٦/٢۸ :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» فرق دانش و خرد :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» زندگی مانند یک نی لبک است : :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» ﺭﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻥ . :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» هرچقدهم که دوسش داشته باشیم :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» ادم های حقیر بدون هیچ اجازه ای :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» لحظه ها، :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» سعی نکنید حضورتان را به رخ بکشید،... :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» از قضاوت نترس. :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» ۱۳٩٤/٦/٢٦ :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» آدم ها با احساس خود زنده اند . :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» کلید بازگشایی زندگی :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» در بیرون خبری نیست. :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید. :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﯾﻨﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» خدا چیست ؟ کیست ؟ کجاست ؟ :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» همه ی آنچه که بدان دلبسته ای :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» کاسه خود را بیش از اندازه پر کنید، لبریز می شود. :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» حکایات مردان و زنان بزرگ قدیم :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» نباید در قبال رسیدگی و عشقی که به فرزندان‌مان می‌دهیم :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» هفتاد اندرز کوچک زندگی.. مجموعه : روانشناسی و زندگی بهتر :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» خودت را کشف کن، :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» همواره به یاد داشته باشیم . :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» دوازده نشانه بیداری روح :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺷﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» امروز را دریاب چشم فردا کور است. :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» حس خوب یعنی "گول نزدن وجدان" :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» تجربه های انسان در جهان درون بسیار متفاوت است :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» هفت جمله موثر. :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» سیاوش قمیشی - نقاب :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» انسانها ب میزان حقارتشان توهین میکنند.. :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» شاهکار صادق هدایت : :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» یک روزبانویی از یک حقوقدان سوال کرد :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» ۱۳٩٤/٦/۱٩ :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» آرامش آن چیزی نیست :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» ذهن وقتی که در آرامش باشد :: ۱۳٩٤/٦/۱&#