-
» به وبلاک من خوش آمدید :: ۱۳٩٦/۱٢/۱٢
» ساعت دنیا :: ۱۳٩٦/۱٢/۱۱
» حامد نیکپای_خبرت هست؟ :: ۱۳٩٦/٥/٩
» راز این امیدواری و آرامشی :: ۱۳٩٦/٥/٩
» ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ :: ۱۳٩٦/٥/٩
» خدا هست و خدا هست :: ۱۳٩٦/٥/٩
» در میانسالی نگاه :: ۱۳٩٦/٥/٩
» دو دوست :: ۱۳٩٦/٥/٩
» پنجمین سال وبلاکم :: ۱۳٩٦/٥/۸
» ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ :: ۱۳٩٦/٥/۸
» آدمهای منفی وآدمهای مثبت :: ۱۳٩٦/٥/۸
» این داستان ماست :: ۱۳٩٦/٥/۸
» ای ایران من :: ۱۳٩٦/٥/٧
» "تفاوت بین :: ۱۳٩٦/٥/٦
» انسانیت :: ۱۳٩٦/٥/٦
» رفقایِ خوبند. :: ۱۳٩٦/٥/٦
» بعضی از آدم ها :: ۱۳٩٦/٥/٦
» تشخیصِ انسانهای خوب: :: ۱۳٩٦/٥/٦
» آدمها می آیند :: ۱۳٩٦/٥/٦
» برای لذت بردن نیازی :: ۱۳٩٦/٥/٦
» زندگی سفری است :: ۱۳٩٦/٥/٦
» یک های ناچیز... :: ۱۳٩٦/٥/٦
» ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺍﻭ ﺳﺖ :: ۱۳٩٦/٥/٦
» همه آدم ها ظرفیت :: ۱۳٩٦/٥/٦
» در آگاهی ما :: ۱۳٩٦/٥/٥
» اگر تمام بشریت :: ۱۳٩٦/٥/٥
» فکرت را عوض کنی :: ۱۳٩٦/٥/٥
» فکر انرژی خالص است . :: ۱۳٩٦/٥/٥
» حقیقت چهره :: ۱۳٩٦/٥/٥
» روزهای رفته :: ۱۳٩٦/٥/٥
» امروزت را دریاب :: ۱۳٩٦/٥/٥
» راهی به سوی :: ۱۳٩٦/٥/٥
» انسان بودن مطلق است. :: ۱۳٩٦/٥/٥
» علـی زنــد وکـیلـی. :: ۱۳٩٦/٥/٥
» زندگی مثل آب :: ۱۳٩٦/٥/٥
» افرادی که انرژى مثبت دارند، :: ۱۳٩٦/٥/٥
» ساعت دنیا :: ۱۳٩٦/٥/۳
» وقتی دنبال آرزوهات میری :: ۱۳٩٦/٥/۱
» دوستت دارم ایران : :: ۱۳٩٦/٥/۱
» روش زندگی.... :: ۱۳٩٦/٥/۱
» آدم آدم است :: ۱۳٩٦/٥/۱
» ریـــشه ی تو، فـــــهم توست :: ۱۳٩٦/٥/۱
» آدم های زیادی هستند هنوز، :: ۱۳٩٦/٥/۱
» شخصی به عالمی گفت :: ۱۳٩٦/٥/۱
» مهربان بودن :: ۱۳٩٦/٥/۱
» آرامش :: ۱۳٩٦/٥/۱
» همه میتونن :: ۱۳٩٦/٥/۱
» لقمان حکیم گفت: :: ۱۳٩٦/٥/۱
» ۴۶سالگرد ازدواجمان :: ۱۳٩٦/٤/۳٠
» ارتباط میان من و خداوند :: ۱۳٩٦/٤/۳٠
» داریوش اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» پادشاهی یک دختر زیبا داشت :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» خودت را کشف کن، :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» همواره به یاد داشته باشیم . :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» دوازده نشانه بیداری روح :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺷﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» امروز را دریاب چشم فردا کور است. :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» حس خوب یعنی :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» هفت جمله موثر. :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» سیاوش قمیشی - نقاب :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» انسانها ب میزان حقارتشان توهین میکنند.. :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» زندگی پنجره ای باز :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» شاهکار صادق هدایت : :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» یک روزبانویی از یک حقوقدان سوال کرد :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» ۱۳٩٤/٦/۱٩ :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» آرامش آن چیزی نیست :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» ذهن وقتی که در آرامش باشد :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» روزی یکی از دوستان بهلول گفت: :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» ستار همسفر :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» برای ایجاد یک :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» اگر افراد می توانستند یاد بگیرند :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» ﭘﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺧﺎﻙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎ :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» زندگی کسالت بار نیست :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» کودک که بودم گفتند: :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» . قلبت را آرام کن.. :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» به خاطر بسپار " :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» " عشق " از دید گاه 12 تا ماه " :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» خانم" فابیا لارن"Lara Fabian :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» Mahsun Kirmizigül-Belalim :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» فصل جـدیــد :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» دوچیــز را درزنـــدگـی به خـاطـر بسپـار :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» زنـــدگی ؛ کــوزه آبـی خنـک و رنـگیـن است :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» تـا زمـــان می‌گــذرد زنـــدگـی می‌گـــذرد :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» قصه ها بر من گذشت تا بدانم کیستم :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» از کاسبی پرسیدند: :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» مگر خدایی که هدایت می کند، با خدایی که روزی می دهد، فرق دارد؟؟!!!!... :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» "الماس" از "تراش" و "انسان" از "تلاش" :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» صبــح یـعنـی آغــــاز ؛ :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» بعضی آدم هــا ؛ :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» زمــان آدمهــا رو عــوض می کنــد، :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید: :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» فرق آرامش و آسایش چیست؟ :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» اگر در تنهایی خود توانستی عشق را بیابی :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» علاقه یا عشق :: ۱۳٩٤/٦/٩
» بیژن مرتضوی - زندگی :: ۱۳٩٤/٦/٧
» عشق :: ۱۳٩٤/٦/٥
» 'I Love You' :: ۱۳٩٤/٦/۱
» فرق بین زنده بودن و زندگی کردن :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» کعبه را گفتم :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید: :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» حکایت وحدت در عشق :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» ۶۲سالگرد تولد :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» آدمهای مهربان :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» کارهائى که موجب موفقیت در زندگى مى شود ب :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» روزی کسی به خیام که دوران کهنسالی :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» چه آسان هدر میدهیم :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» آدم های امن چه کسانی هستند؟؟ آ :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» مهربانم مهربان بمان :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» روانـشـنـاسـی رنـگ چـشـم‌ :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» خوبی کن و فراموش کن... :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» روزهای رفته ، به چوب کبریتهای سوخته می مانند. :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» عابر بانک :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» زندگى تنها در خاک حاصلخیز آزادى شکوفا مى شود. :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» هر چه مکالمه درونى تان آرامتر باشد :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» بگذار عشق خاصیت تو باشد. :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» اگر بتوانى پلى بین خود و :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» بجاى داورى کردن وقضاوت کردن ،محبت را احساس کنید :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» اندیشه ها یتان را به صورت مغناطیس بنگرید .ا :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» " جهالت را میتوان با اتاقی تاریک که آدم در آن خوابیده است مقایسه کرد . :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» زنــــدگـی فـــردا نییست ، :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» امواج "زندگی "را بپذیر :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» چند تجربه : :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» اگر در تنهایی خود توانستی عشق را بیابی :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ما دلمان می خواهد آرامش درونی زیادی خلق کنیم . :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» حقیقت چهره روشن خود را تنها به :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» مراقب رفتارمان باشیم !!! :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» شخصی بود که تمام زندگی اش :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» دوسه شبه ، جهان :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» ;یک فردِ خوب همیشه در ذهنِ تو می مانَد، :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» هیچ فردی سـرش شلوغ نیـســت ! :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» Somebody Loves Somebody :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» گذشته ها را رها میکنم :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» تقدیر من خوشبخت شدن است. :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» 1. موهبت‌های خود را شمارش کنید نه مشکلات‌تان را. :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» توجه داشته‌ باشیم :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» "کینه ورزیدن" :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» وقتی "جوان" هستی :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» در گذشته‌ اسیر نشو :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» انسانها آفریده شدند که بهشون عشق ورزیده شود :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» از آنجا که این زندگی متعلق به توست :: ۱۳٩٤/٥/٩
» کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست :: ۱۳٩٤/٥/۸
» سومین سالگرد وبلاکم :: ۱۳٩٤/٥/۸
» نظرات وگمان هایت را تغییر بده :: ۱۳٩٤/٥/٧
» سالار عقیلی - ساغرم شکسته ساقی :: ۱۳٩٤/٥/٧
» چارتار باران توئی :: ۱۳٩٤/٥/٧
» بدون اون چیزی که سرنوشتت رو تعیین می کنه :: ۱۳٩٤/٥/٧
» انسانها آفریده شده اند؛ :: ۱۳٩٤/٥/٦
» آدمها می آیند .. :: ۱۳٩٤/٥/٦
» تشخیصِ انسانهای خوب: :: ۱۳٩٤/٥/٦
» نظر یک ریاضی دان را درباره انسانیت پرسیدند، :: ۱۳٩٤/٥/٦
» شکیلا - غوغای ستارگان :: ۱۳٩٤/٥/٥
» اگر میدانستم این آخرین دقایقیست که تو را می‌بینم :: ۱۳٩٤/٥/٤
» امروزبهترین روز زندگی من :: ۱۳٩٤/٥/٤
» ماهی کوچولو به آب گفت: :: ۱۳٩٤/٥/٤
» همیشه پدرم می گفت: دخترم ! :: ۱۳٩٤/٥/٤
» داشتن بهترینها یعنی خوشبختی :: ۱۳٩٤/٥/۳
» good bye my love :: ۱۳٩٤/٥/۳
» همه میتونن پولدار :: ۱۳٩٤/٥/۱
» صرف شام با زنی دیگر :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» برای از میان برداشتن تاریکی، :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» ۴۵سالگرد ازدواج :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن ! :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» اگر برده عادات خود شوی :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» برای یک تصمیم خوب به اراده نیاز داریم :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید بود. :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» آنطور که هستی‌ باش ، :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» HONEY (Lyrics) - BOBBY GOLDSBORO :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» بالاترین افکار، :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» دکتر علی شریعتی انسان‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است: :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» خوشه چین :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» IRAN-Mosafer by mahasti. :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» تفاوت مهندس با مدیر! :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» ifyou go a way :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» زندگی زیباست ... :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» یک جمله زیبا از نلسون ماندلا :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» عاشم من عاشق بی قرارم :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» عید فطر بر مسلمانان جهان مبارک :: ۱۳٩٤/٤/٢٧
» داستان آموزنده درخت و مسافر :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» غوغای ستارگان :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» دشتی پر از گل سرخ :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» مرتضی پاشایی یکی هست :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» داستان جالب :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» خدمت به علم حتی پس از مرگ! :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» ما میتوانیم پنجره را ببنیدیم واتاقمان را تاریک کنیم :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» هر گاه گرفتار گذشته یا آینده می شوم، :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» ما مسول نیستیم که به دیگران ثابت کنیم،چه کسی هستیم، :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» انسان می تواند بی آنکه انسان بزرگی باشد.. :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» زندگی ما وقتی تغییر میکند :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» شهادت على علیه السلام را به مسلمانان جهان تسلیت می گویم :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» پسر فقیری که از راه فروش خرت و پرت در محلات شهر :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» "روزی مرد فقیری از بودا سوال کرد :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» مهربانی برای همه انسانها یک راه‌ حل بسیار ساده است . :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﯼ :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» در حال کار است آن را تعمیر کنى!!! :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» منبع شادیها و زیباییها :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» من عاشق ایرانم :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» زندگی بدون مهرومحبت وعشق :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» جان مریم :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» داریوش - شقایق :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» ما یکی هستیم :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» مردی در چاله ای افتاد :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» یک روباهی به گرگ گفت : :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» آبشار نیاگارا :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» یک شمع می تواند :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» هنگامی که در زندگی اوج میگیری :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» حکایت نجات یک زندگی :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» بنویسید به دیوار سکوت: :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٤/٤/٩
» انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند :: ۱۳٩٤/٤/٤
» جلب اعتماد :: ۱۳٩٤/٤/٤
» بزرگترین دشمن شمع، :: ۱۳٩٤/٤/٤
» مجلس مهمانی بود.. :: ۱۳٩٤/٤/٤
» دلت را بتکان.. :: ۱۳٩٤/٤/٤
» نحوه دست دادن در بعضی کشورها : :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قدردان همین لحظه ات باش. :: ۱۳٩٤/٤/۳
» سعی کن :: ۱۳٩٤/٤/۳
» افلاطون می گوید : :: ۱۳٩٤/٤/۳
» تفاوت فکر و نگرش وجود دارد! :: ۱۳٩٤/٤/۳
» کمتر کینه توزی کنیم ،بیشتر احترام بگذاریم :: ۱۳٩٤/٤/۳
» متفاوت باش :: ۱۳٩٤/٤/٢
» شریف ترین دل ها :: ۱۳٩٤/٤/٢
» ما مثل بچه کوچکی هستیم :: ۱۳٩٤/٤/٢
» همیشه فردایی نیست :: ۱۳٩٤/٤/٢
» مـــهـــــــربانی را بکار :: ۱۳٩٤/٤/٢
» با زندگی قهر نکن :: ۱۳٩٤/٤/٢
» دو چیز شما را تعریف می کند: :: ۱۳٩٤/٤/٢
» خوشبختی چیز عجیبی است :: ۱۳٩٤/٤/٢
» صَرفِ زمان :: ۱۳٩٤/٤/۱
» · "خوشبختی را کجا می‌توان یافت؟" :: ۱۳٩٤/٤/۱
» ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﯽ‌ﻓﻬﻤﻴﻢ :: ۱۳٩٤/٤/۱
» چنان زندگی کنید :: ۱۳٩٤/٤/۱
» بی‌بهانه بگوئیم :: ۱۳٩٤/٤/۱
» همان صفر باش :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» "ایستادگی کن :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» فاصله ها . :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» شخصیت خود را با این عکس بشناسید! :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» چیزی که سرنوشت انسان را می سازد :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» زندگی یک پژواک است. :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» آدمهای منفی و آدمهای مثبت :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» روان شناسان :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» موفقیت یعنی. :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» زاهد و درویش :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» زندگیِ تو را ، باور هایت می سازد :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» قصد فهمیدن گوش نمی دهیم، :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ . :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» مهمان بزرگ! :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش . :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» یک ثروتمند واقعی :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» آرام باش ... و بی هیچ عجله ای :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» با پاى خودش مى آید. شک نکن .. :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ﺑﺎﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻓﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ !!... :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» زندگیت را سرزنش نکن ! :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ... ﭼﻪ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» اگر می خواهید روزهای پرانرژی داشته باشید :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» ﻋـﺠـﻮﻻﻧـﻪ ﺗـﺼـﻤـﯿـﻢ ﻧـﮕـﯿـﺮﯾـﻢ :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» سرزمین من :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» مواظب همدیگه باشیم ! :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» از روانشناسی پرسیدند :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» انسان با گذر تعداد سالهای زندگی پیر نمیشود :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» خاطرشان همواره در دل میماند :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» یک همیشه یک است، :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» هویت خود را پاس داریم. :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» خداوند از تو نخواهد پرسید :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» انسان را معرفت. :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» بزرگترین مشکل :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» ششمین دختر :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» نگاه سرد را ، نمی توان تحمل کرد !!..... :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» همین واقعیتهاست که رنج آور است . :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» حرف دلت رو امروز بزن... :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» زمانیکه خاطره های :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» حتی اگر دورند . :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم : :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» آنچه آدمـــــها را در کنــــار هم نگــــه میدارد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» به آن فکر کن . :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» حاوی حقیقت می باشند :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» از "اقیانوس" گذشت.. :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» وقتی آدم کسی را دوست دارد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است. :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» هرگز نمی توانیم :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» زمان تصمیم میگیرد ؛ :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دوست خوب غمها را از بین نمی برد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دل، آلزایمر نمی گیرد. :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» از هر راهی که رفته باشد!... :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» قضاوت خود را اندکی به تأخیر اندازید :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» اما حقیقت اینه که: :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش :: ۱۳٩٤/۳/٧
» دوستشان بداری. :: ۱۳٩٤/۳/٧
» آدم سالم کیست؟ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» سازنده ترین کلمه((گذشت)) :: ۱۳٩٤/۳/٧
» روزی از دانشمندی ریاضیدان ، :: ۱۳٩٤/۳/٧
» ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» سه چیز زیباست :: ۱۳٩٤/۳/٦
» ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ " ﭘﮋﻭﺍﮎ " ﻧﯿﺴﺖ . . . :: ۱۳٩٤/۳/٦
» واقعا چه فایده ؟؟؟ :: ۱۳٩٤/۳/٦
» قطره ای آب :: ۱۳٩٤/۳/٦
» اری من خوشبختم.. :: ۱۳٩٤/۳/٦
» دانشجویی به استادش گفت :: ۱۳٩٤/۳/٦
» اسلام را به بیست پنس می فروختم! :: ۱۳٩٤/۳/٦
» ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ :: ۱۳٩٤/۳/۱
» ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘـﻬـــﺎ :: ۱۳٩٤/۳/۱
» یک ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺩﻭﮐﻮﺯه ﺩﺍﺷﺖ :: ۱۳٩٤/۳/۱
» ده نکته خوب از آقای دکتر غلامعلی افروز؛ :: ۱۳٩٤/۳/۱
» دعا کن گندمت آرد بشود. :: ۱۳٩٤/۳/۱
» جنایتکاری که آدم کشته بود، :: ۱۳٩٤/۳/۱
» حج من تو بودی :: ۱۳٩٤/۳/۱
» از افلاطون پرسیدند: :: ۱۳٩٤/۳/۱
» علت این همه مشکلات :: ۱۳٩٤/۳/۱
» از گورخری پرسیدند :: ۱۳٩٤/۳/۱
» سکوت آدمهای خوب . :: ۱۳٩٤/۳/۱
» انسان شکوهی عظیم در خود نهان دارد. ا :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» مثبت اندیشی :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» ذخیره نکن." :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» تجسم مثبت : :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» گفتکوی درونی‌ مثبت : :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ : :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» عشق بورزید. :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» دربارۀ همه چیز اظهار نظر می کنند . :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» تلاش کن که کمتر قضاوت داشته باشی :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» به خود جذب می کنند، توجه کنید. :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» تنها راه انسان، شناخت است :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» ۱۲سالگرد فوت مادرم :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» "زندگی مثل فصلهای یک کتاب.. :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» ۱۳٩٤/٢/٢٧ :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» فراموش نمی کنند. :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» زندگی دشوارترین امتحان است. :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» انعکاس من بر من.. :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» گاهی خدا درها را می بندد :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» : پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» اشک ها قطـره نیستنـد ! :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» قضاوت زودهنگام ممنوع :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» "ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» هلاک می شود. :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» عشق و مهربانی :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» درون خود بادکنک :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» وقتی خدا امر کند، :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» آدمهای بزرگ :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» هرگزآنرانخواهی یافت؛؛ :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» مسئول زندگى خودمان مى‌باشیم :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» روز مادر. :: ۱۳٩٤/٢/۱٩
» راز آرامش درون . :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» بتوانی دیگران را ببینی :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» الفبای خوشبختی :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» انسان تنها نشسته بود :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» وقتی که خودت را پذیرفتی. :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» تو نخندی من بخندم؟ :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» روزپدر :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» شراب حرام است یا حلال؟ :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» سر خداى را چگونه با تو بگوییم؟ :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» شقایق هست زندگی باید کرد :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» عـــارفــــی" را پــرســـیدنـــد. . :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻬﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻥ ﻫﺎﺳﺖ :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» تفاوت آدم‌های موفق و آدم‌های ناموفق :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» زندگی را جشن بگیرید. :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» . قضاوت نوعی بیماری است :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» ازدواج :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» بجاى داورى کردن وقضاوت کردن ،محبت را احساس کنید :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» پرواز را بیاموز... :: ۱۳٩٤/٢/٩
» زندگی عمل کردن است؛ :: ۱۳٩٤/٢/۸
» هستی قانون عشق. :: ۱۳٩٤/٢/٦
» خدایا! وقتی ازم گرفتی وبهم نبخشیدی :: ۱۳٩٤/٢/٦
» خداوندا نگذار :: ۱۳٩٤/٢/٦
» عاقبت هر دو به مقصد می رسند، :: ۱۳٩٤/٢/٦
» ارزش ادمها به دارایى انها نیست به معرفت انهاست :: ۱۳٩٤/٢/٦
» خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان :: ۱۳٩٤/٢/٥
» زندگی انعکاس اندیشه های آدمیست :: ۱۳٩٤/٢/٤
» بینهایت را فدای صفرمیکنیم :: ۱۳٩٤/٢/٤
» آرامش هنر :: ۱۳٩٤/٢/٢
» با امــواج زندگی دوست باش، :: ۱۳٩٤/٢/۱
» من برنده ام: چون زندگی را زیبا میبینم :: ۱۳٩٤/٢/۱
» زندگی‌ مانند یک پتوی کوتــاه است. آ :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» میترا: ادمهایی هستند :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» سه چیز زیباست. :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» "آدمها" هم مثل "اشکال هندسی" هستند: :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» همه آب‌های دنیا هم نمی‌توانند :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» چقدرفرق کرده :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» خوشبختی یعنی "رضایت" :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» اون هیچوقت نفهمید .... :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» ذهن شما قدرت بی نظیری دارد :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» ! ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» به یک کودک هم رحم نمی کنم! :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» زیباترین انسانها :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» لبخندبزن :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» زندگی هم در حکم سلف سرویس است, :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» این متن واقعأ زیبـــــــــــــــــاست :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» قانون ها :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» دانه های تمشک را در یاب! :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» با همسر مورد علاقه‌ات ازدواج نمی‌کنی، :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» تصمیم‌ گیری کنید . :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» سعی کنید در زندگیتان همیشه ثروتمند باشید نه پولدار، :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» همان زندگی :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» انتخاب لباس رازهای درون‌ شما را برملا می سازد! :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺪﻭﻧﻦ ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ !!.... ؟؟؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» حواس وسیله ی کشف نیست :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» روزی عارفی از یک ساختمان صد طبقه پایین افتاد. :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» ای انسان! :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» زندگی را نخواهیم فهمید ا :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» روان شناسان اثر شش « میم » را :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» راز آرامش درون ... :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» کاربرد رنگها :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» نظر بزرگان راجع زنان: :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ، :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» همیشه سعى کن براى خوشحالیت ببخشى نه بستانی... :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» ما در یک حباب هستیم :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» اﯾﺠﺎﺩ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ؛ :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» #شادمانی هنگامی روی می دهد :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» چیزی بسیار آشکار است :: ۱۳٩٤/۱/۸
» عشق دروازه ملکوت است! :: ۱۳٩٤/۱/٦
» عزیز هموطن :: ۱۳٩٤/۱/۳
» گذشته نیز از نظر دور می شوند. :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» داستان عمو نوروز و ننه سرما :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» اعتقاد + تلاش = پیروزی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» می گندیم و می پوسیم و می میریم :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» مشکل توست :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» فراموش کرده اند. :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» تا زمانی که هشیار نشده ا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» زندگی پیشکشی است :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» زندگی مادی و بیهوده :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» چه چیز انسان را زیبا می‌کند؟ ا :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» بوسه :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» ﺁﻏﺎﺯ ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺖ. :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» معرفت خداست. :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» بذرهای خوشبختی , :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» فریاد درون از دست کارهای بیهودۀ ماست :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» از گذشته رها کن. :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» زندگی کردن را بلد باشی! :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» توصیه های پیکاسو : . :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» مردی نابینا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» خوشبختی ازآن کسی است :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» گاهی نیاز است :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» شاید فردایی نباشد ....ا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» دیگر آنی نیستی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» از بودا پرسیدند: :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» بخشید و گذشت... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» قدردان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» پیشرفت اندک اندک :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» ولنتاین چیست؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» ﻓﻘﻂ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑﻦ…" :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» ذات ادمی را تغییر دهد. :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» ارتباط میان من و خداوند :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» سعی کن :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» مثبت اندیشیدن را بیاموزیم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» ارسطو :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» جالب اینجاست ، :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» کسی که :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» چه ترسناک و سنگدل می شوند انسان ها :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﻢ . :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» شادابی و طراوت روح :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» کسی که به خودش عشق می ورزد، ا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» خودت و دیگران را ببخش :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» ابراز عشق :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» لیوان آب و مشکلات! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» عشق ابدی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» خودکشی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» دیوانه می شوی. :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» ثروت کوروش کبیرچقدر بود ؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» بیـایـیـد لبخنــد بزنیــم ...! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» زندگی نمی‌کنند :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» از افلاطون پرسیدند: :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» جای برادرت بودم ! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» لقمان حکیم گوید: :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» دکتر هاروارد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» ذهن مون خیلی شلوغ شده؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» لازم نیست :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» بخشید و گذشت... :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» چه فرقی می‌کنه؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» قدرش را بدانیم :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» کنارپنجره :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» می شکفد. :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» روح و اندیشه ای بالا :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» در عالم بیرون :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» لبخند بزن :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» زندگی همیشه در آرامش :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» انعکاس چیزى باش :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» چنان زنـــدگی را سخت گرفته ایـم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» تمرین کن! :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» زیبایی ها :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» هیچکدام از ما نمی دانیم . :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» رادیو :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» داستان دو برادر مهربان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» شمع امید :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» "گاهی چه نعمتیه این آلمیزر!! :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» مهربان باشید. :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» ...خدایا شکر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» گاندی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» خودتان نتیجه بگیرید!!!!!! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» تجسم مثبت : :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» افراد مثبت‌ اندیش : :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» به هیچ عنوان خود را با دیگران مقایسه نکنید. :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» یکی دیگر از عادتهای افراد شاد.... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» عدم اعتماد به نفس :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» زود قضاوت نکنید! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» میلاد پیامبر بر همه مبارک باد :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» از چه زاویه ای نکاه کنیم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» چقدر به طنابتان وابسته اید؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» آموزه های غلط تجدید نظر کنیم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» پول دود کباب :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» ادیسون :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» قلعه زنان وفادار :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» مغایرتهای زمان ما :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» تا زانوی من، نه زانوی تو :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» خواهد ترکید :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» فکر کن ، باور کن ، آرزو کن ، جرئت کن! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» سال نو ۲۰۱۵مبارک :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» محبت قوی تر از خشم و اجبار است. :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» شب یلدا همیشه جاودانی است :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» کریسمس چیست؟ :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» نصیحت لقمان به فرزند :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» تو مسائل مهمتری داری :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» راز ارامش و رضایت درون :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» دلیل عاشق شدن :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» از غم بگریزی :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» شاد بودن :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» «خوشبختی » :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» عزاداری سید الشهدا :: ۱۳٩۳/۸/۸
» رابطه ما با لحظه حال بیانگر رابطه ما با خود زندگی است. :: ۱۳٩۳/۸/٦
» "نیروی اراده، پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از :: ۱۳٩۳/۸/٥
» "زمان" پدیده ای ست :: ۱۳٩۳/۸/٥
» ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ! :: ۱۳٩۳/۸/٥
» در مسیر زندگانی :: ۱۳٩۳/۸/۳
» دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. :: ۱۳٩۳/۸/۳
» داستان آموزنده :: ۱۳٩۳/۸/۳
» چیزی برای از دست دادن ندارم . :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» گذشته را فراموش کنید، :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» هرگز با خودت قهر مکن ... :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄــﺮﻧﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» از مسیر هایی که قبلا هرگز نرفته ای . :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» روانشناسی رنگها :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» خصوصیاتی که سبب افزایش سلامت روان می‌ شوند * :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» پادشاه و نجار :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» دومین سالگرد پدرم :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» خودمان را از پیش‌داوری‌ها رها کنیم، :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» مروت ومردانگی :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» قضاوت عجولانه :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» اگر اخلاق نباشد :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» نه قانونی است و نه منطقی :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» باور، نیرومندتر از خوش بینی است. :: ۱۳٩۳/٧/۳
» زنجیره عشق :: ۱۳٩۳/٧/۳
» شیطان :: ۱۳٩۳/٧/۳
» فـــــرق یک سلول سرطانی با سلول معمولی :: ۱۳٩۳/٧/۳
» "قهوه" از بازگشت سرطان سینه جلوگیری می‌کند؟ :: ۱۳٩۳/٧/٢
» غذای‌ سلولهای سرطانی چیست؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱
» سرطان چیست : :: ۱۳٩۳/٧/۱
» آلبرت انیشتین :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» این داستان به اواخر قرن 15 بر می گردد :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» جالب‌ترین خصوصیت بشر تناقض است! :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» لبخند دختر زیبا :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید؛ :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» داستان زیبای واقعی چرا من؟ :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» رد پای مهربانی :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» بزرگترین دارایی ِ زندگی ِ :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» نوزادی با سری وارونه :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» تولد ۶۰سالگی :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» دنیای مجازی :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» تغییر نگرش ! :: ۱۳٩۳/٦/۱
» عـــــزیــزی نباشد :: ۱۳٩۳/٦/۱
» دلبستگی؟ یا وابستگی؟ :: ۱۳٩۳/٦/۱
» مهربانی همیشه ارزشمندتر است :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» یگانه راه ثروتمندی :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» یک اندیشه زیبا و مثبت، :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» با خودمان مهربان باشیم، :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» ۱۳٩۳/٥/٢٤ :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» اگر انسانها غم خود را در دست بگیرند :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» “ما که هستیم؟” :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» جوانمردی :: ۱۳٩۳/٥/٩
» زندگی آسان :: ۱۳٩۳/٥/٩
» معنویت واقعی :: ۱۳٩۳/٥/٩
» ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ :: ۱۳٩۳/٥/٩
» تولد وبلاکم :: ۱۳٩۳/٥/٧
» عید سعید فطر :: ۱۳٩۳/٥/٦
» یک رابطه با کیفیت . :: ۱۳٩۳/٥/٤
» لجبازی بزرگسالان. :: ۱۳٩۳/٥/٤
» خصوصیاتی که سبب افزایش سلامت روان می‌ شوند :: ۱۳٩۳/٥/٤
» فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. :: ۱۳٩۳/٥/٤
» بودا به دهی سفر کرد . :: ۱۳٩۳/٥/۳
» « انسانیت » :: ۱۳٩۳/٥/۳
» همت نمی گمارید؟! :: ۱۳٩۳/٥/۳
» راهی برای آرامش ذهن خود پیدا کنید. :: ۱۳٩۳/٥/۳
» بعضی چیزها هستند :: ۱۳٩۳/٥/۳
» وحدت در عشق :: ۱۳٩۳/٥/٢
» تا حالا عادت داشتی اشیاء بی مصرف رو انبار کنی ؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢
» روانشناسی رنگ ها در طراحی دکوراسیون داخلی :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» همیشه خلا باعث جذب می شود . :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» ۴۴ سالگرد ازدواج :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» ،شاید ما نباشیم ! :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» پذیرش تفاوت ها و احترام به انها عشق را زنده نگه داشته :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» هفت قانون منطقی‌ :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» از خردمندی پرسیدند: :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» ﺍﮔر ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ . :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» اگر آرزو دارید که برای فرزندانتان ارثیه ای با ارزش به جا بگذارید :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» همیشه کسی وجود خواهد داشت :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» شهادت علی(ع)را به شیعیان جهان تسلیت میگویم :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» صعود تاریخی والیبال کشور عزیزمان ایران :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» زندگی درست مثل نقاشی کردن است؛ :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» فکر کردن به گذشته :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» ترس از عشق، :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» خوشبختی پدیده ای است که نه در گذشته اتفاق می افتد نه در آینده!!! :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» چه تلخ است روابطمان این روزها ....!!!!!!! :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» خصوصیاتی که سبب افزایش سلامت روان می‌ شوند :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» پرچمِ رسمیِ ایران :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» . گذشت و مهربانی، :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» یاد بگیریم زندگی را آسان بگیریم و از آن لـــذّت ببریم ‌ :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» زلال باشید. :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» عشق :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» توریستی :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» لیمو ترش :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» کتابت را جا بگذار :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» عشــــــــــــــق چیــــســـــت؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» آﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» دوستت دارم :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» ماه رمضان برهمه مسلمانان جهان مبارک باد :: ۱۳٩۳/٤/۸
» دود دود ایران :: ۱۳٩۳/٤/٤
» . مراقب سلامتی خانه ای که برای زندگی خود می‌سازید باشید. :: ۱۳٩۳/٤/۳
» منتظر شدند تا آبادانی صحبت کند . :: ۱۳٩۳/٤/۳
» داستان طنز یک زوج :: ۱۳٩۳/٤/۳
» حکایت نجات یک زندگی :: ۱۳٩۳/٤/۳
» دفن میت واجب است :: ۱۳٩۳/٤/۳
» «راز خوشبختی» :: ۱۳٩۳/٤/۳
» ۱۳٩۳/٤/۳ :: ۱۳٩۳/٤/۳
» اولیّن سالگرد ازدواج پسرم :: ۱۳٩۳/٤/٢
» ۱۳٩۳/٤/٢ :: ۱۳٩۳/٤/٢
» خاطره ای از آیت الله منتظری :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» این تست را انجام دهید تا ببینید عملکرد مغزتان چگونه است؟ :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» 8 قانون مهم سلامتی از زبان پزشکان :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» عزیزی نباشد . :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» از چرخش وقایع زندگی دلگیر مباش :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» ارزش نفس هایت را دریاب. :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» عشق و همدلی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» عشق بزرگترین هدیه ی خداست. :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» " آنی باش که خود میخواهی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» تحول درون کار ذهنی که اکنون به آن سرگرمم :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» . فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» «دوستت دارم». :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» انسانهایی که از عشق الهی سرشارند :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» ۱۳٩۳/۳/٢۸ :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» انسان‌های خوشبخت و شادمان :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» ارزشمند است. :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» خودشناسی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» نیروهای خلاق :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» این نیز بگذرد: :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» مهربانی ساده است :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» هرگز نمی توانی آنرا برکنی :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» مراقب خودت باش... :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» عظمت خدا :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» امیدهای ایران :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» روزی که امیر کبیر گریه کرد... :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» خانواده، عشق :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» میلاد حضرت مهدی مبارک :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» تفاوت عشـق با ازدواج .. :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» در یک غروب جمعه ، پیرمردی مو سپـید :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» یک عدد شمع می تواند :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» شکستن دل :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» پیش من بشین تا برات از روزای خوبی بگم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» . فقر واقعی فقر روحی ست :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» زن دیر وقت به خونه رسید :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دوبرادرمهربان. :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» خوشبختی واقعی وصف کردنی نیست، :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» روزى دروغ به حقیقت گفت: :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» گر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» همیشه یک راه حل وجود دارد :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» چیزی برای از دست دادن ندارم . :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» هیچ چیزی شما را زندانی نمیکند :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» ما به بال احتیاج داریم :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روزی که محبت می کنید :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» ذهن تو یک باغ است :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» حکیمی فرزانه در صحرایی زندگی می کرد :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» خودت هستی :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» به خواب زده باشه بیدارش کرد ... :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» راز عشق در چیست؟؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» به مسافرت بروید!! :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» بزرگترین درس از روزگار :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» زندگی را می گویم . :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !! :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» سعی کن یک دریا باشی تا یک لیوان آب! :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» تا حالا اسم کوه پردیس و شگفتی های آن رو شنیدید؟؟!!! :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» بیل گیتس ایده ساخت ویندوز را از خوارزمی گرفته است.. :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» فروشگاه خرید مجازی در کره. :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» سالها دردش رو حس می کنی :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» توانایی ها در انسان :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» سازنده ترین کلمه" گذشت" است . :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» بهره برداری درست و کامل از طبیعت، :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» نگاه درست به زندگی : :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» اولین زن روزنامه نگار ایرانی :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» دیگری انتخاب می کند :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت: :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» چرچیل نخست وزیر چاق بریتانیا به جرج برناردشاو که آدم لاغری بود، گفت: :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» آزمون شاه عباس از مدیران و اطرافیان :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﻨﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ. :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» ۱۳٩۳/۳/۱۳ :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» قحطی.... :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» یا راهی‌ خواهیم یافت، یا راهی‌ خواهیم ساخت. :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» قضاوت :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» * به جای فرار کردن ، به سمت جلو گام بردارید * :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» کوچه های قدیمی را باریک میساختند :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» وقتی زنی احساس دلتنگی میکند :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» بطری های ﺁﺏ :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» چون عشق را در دفترم نوشتم دیگر نتوانستم آن را پاک کنم :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» زندگی زیباست ، تماشاییست :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» همیشه خوشحال باش :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» آدمیان :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» وقتی‌ ردّ پای مهربانیت را :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» ما در زندگی، همه تنگاتنگ هم افتاده ایم. فکر می کنم هنر اصلی، هنر فاصله ها باشد. :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» سر گذشت لباس فارغ التحصیلی . :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» آیا می دانید چرا خوشبخت بودن مشکل است؟ :: ۱۳٩۳/۳/٩
» به درونت بنگر و خود را بشناس... :: ۱۳٩۳/۳/٩
» مخلوط اب و میوه و اب های ترکیبی بسیار مفیدند :: ۱۳٩۳/۳/٩
» آدم ها :: ۱۳٩۳/۳/٩
» پسر دانشجو ، عاشق سینه چاک دختر همکلاسیش شده بود . :: ۱۳٩۳/۳/۸
» دیدن هر بامداد ، اتفاقِ ساده ای نیست … :: ۱۳٩۳/۳/۸
» وجود تو بود که به آن شیرینی می بخشید. :: ۱۳٩۳/۳/۸
» شهامت ابرازش را نداریم. :: ۱۳٩۳/۳/۸
» اگر مسیر زیباست، ابتدا یقین پیدا کن که به کجا می رود؛ :: ۱۳٩۳/۳/۸
» راز عشق در این است :: ۱۳٩۳/۳/۸
» جالب‌ترین خصوصیت بشر تناقض است! :: ۱۳٩۳/۳/۸
» چند ویتامین دوستدار پوست :: ۱۳٩۳/۳/٧
» چرا ناشتا؟ :: ۱۳٩۳/۳/٧
» نکات جالب و خواندنی :: ۱۳٩۳/۳/٦
» روانشناسی تنفر از رنگ ها :: ۱۳٩۳/۳/٦
» ۱۳ راز طلایی برای طول عمر بیشتر :: ۱۳٩۳/۳/٦
» سه غذای چربی سوز فوق العاده :: ۱۳٩۳/۳/٦
» سه غذای چربی سوز فوق العاده :: ۱۳٩۳/۳/٦
» واقعا هیـچ کس زنده نیست… همه مُردند … :: ۱۳٩۳/۳/٦
» همیشه دعا کنید :: ۱۳٩۳/۳/٥
» خدا هنوز آن بالاست :: ۱۳٩۳/۳/٥
» ا زندگی بدون گذشت :: ۱۳٩۳/۳/٥
» برای غلبه بر سرماخوردگی چه کنیم؟ :: ۱۳٩۳/۳/٤
» پول :: ۱۳٩۳/۳/٤
» همیشه می توان از مسیر تفاوت به مقصد تفاهم رسید :: ۱۳٩۳/۳/٤
» یک عدد شمع می تواند :: ۱۳٩۳/۳/٤
» از لحظه لذت ببرید. :: ۱۳٩۳/۳/٤
» اتفاق جالب آهنگ عروسی خانم را از کما خارج کرد :: ۱۳٩۳/۳/۳
» سفر به دنیای درون تو، :: ۱۳٩۳/۳/۳
» مهر تو را به خود ببینم . :: ۱۳٩۳/۳/٢
» در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می فروختند :: ۱۳٩۳/۳/٢
» چند می فروشی؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢
» استاد اصولا منطق چیست ؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢
» بی انصاف, بی منطق :: ۱۳٩۳/۳/٢
» این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست :: ۱۳٩۳/۳/٢
» کدام مهمتر است ؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱
» وقتی میشه با مهربونی :: ۱۳٩۳/۳/۱
» هیچ تضمینی ندارد :: ۱۳٩۳/۳/۱
» درنده ترین حیوان عالم :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» روزی گاندی :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» شرط آزادی و آزادگی :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» دزد خوش شانس :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» بـــا همه خــوب باش :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» خوشبختی یعنی: :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» اگر عقلت عاشق شد، :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» خوشحالی و خوشبختی چیزی نیست که مالکش باشید . :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» آنرا ترمیم کنیم :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» جواب را در اتاقم پیدا کردم... :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» انسانیت :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» تحول درون محبت و مهربانی کار بسیار بزرگیست :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» کلمات میتوانند دلی را میشکافد :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» علف های هرزه می رویند :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ﻋﺸﻖ ﺭﻧﮓ ﺑﺰﻥ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» همین غیر منتظره ها :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» رنگ ها :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» تجربه های تلخ و شیرین :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» گاندی خطاب به معشوقه اش : :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» خانم ها مقدم ترن :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» یازدهمین سالگرد مادرم :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» برای زندگی کردن :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» میزان شناخت درونی :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» انگار که زندگی :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» در تو لایه های بی شماری وجود دارد :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» این سه گام حقیقت را به همه بیاموز: :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» سلطان جنگلی!" :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» زمـانـی کـه مـوتـور در حـالِ کـار اسـت آن را تـعـمـیـر کـنـی ...!!! :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» دانشجویی به استادش گفت :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» قسم به پروردگار، :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» آتشفشان قلبت را فعال کن ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» آزاد زندگی کنید. :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» خاموش کردن شمع دیگری :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» گاهی :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» تغییر درپیش است ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» ،خودت را باور کن. " :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» هرگز فراموش نکن :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» ده فرمان "ریچارد داوکینز" برای زندگی بهتر: :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» چند تفاوت در نحوه فکر و زندگی کردن آدمهای فقیر و ثروتمند: :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» مهربانی :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» :راز موفقیت چیست :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» چهار فکر زیبای زندگی: :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» تصمیم مهمی نگیر :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» در مسیر تغییر :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» عشق از زندگی کردن بهتر :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» دو کار در این دنیا خیلی سخته :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» معنای زندگی :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» خدایا :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» روز پدر :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» . زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» آزار ندهیم. :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» . امید یعنی بدونی :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» انسان برای دیدن چهره اش :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» چهار قانون: :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» هفت نکته منطقی دوست داشتنی: :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» من اندیشه خود را :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» ضمیر ناخودآگاه :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» هیچ گاه دیر نیست. :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» به خودتان ایمان داشته باشید، :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» قسمت عمیق فراموش شدنی نیست :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» ریشه هایت را دست نخورده نگه دار! :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» رها کردن :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» مهربانی :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» همین امـــروز است...!! :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» پیرزنی در خواب , خدا رو دید. :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» آخر خط :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» سیاست یعنی چی؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» دو کار در این دنیا خیلی سخته : :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» زنی که با خنده به خواب عمیق می رود :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» سخنان سودمند را باید نشر کرد :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» خود شناسی :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» بهترین رفتار را با ما می کنند. :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» دانشجویی به استادش گفت :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» چرا در ژاپن کسی مرگ بر آمریکا نمی گوید؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» تمام عمر طول می کشد. :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» ریشه عیب جویی :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» فراموشی . :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» روزی دروغ به حقیقت گفت: :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» مرگ، پایان دردهاست. " :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» خـــدایـا :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» هنوز فرصت هست !!! » :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید: :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» . کسی که :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» تجسم :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» قبل از دست دادن بدانید... :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» خنده سلامتی میاورد! :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دردها :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» ماه عسل و مراحل ازدواج :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» کافیست همدیگر را قضاوت نکنیم. :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» اثرات منفی این شایعه را پاک کنیم. :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» وصیت نامه الکساندر :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» چرا ما برای دیگران پل نسازیم؟؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» امروز را آغازی تازه بدان. :: ۱۳٩۳/٢/۸
» 6, 2013 کسی که اسیر عادت می شود :: ۱۳٩۳/٢/۸
» چند سفارش ساده اما مهم . :: ۱۳٩۳/٢/۸
» بخشش بزرگترین لذت زندگیست :: ۱۳٩۳/٢/۸
» برایتان قیمتی تر خواهد بود . :: ۱۳٩۳/٢/۸
» هر روزی که پایان می رسد :: ۱۳٩۳/٢/۸
» اصل زندگی بر پایه ی محبته . :: ۱۳٩۳/٢/۸
» به احساسات تان اهمیت دهید :: ۱۳٩۳/٢/۸
» .تاریک ترین لحظات :: ۱۳٩۳/٢/٧
» زخم و قلبت یکی هستند. :: ۱۳٩۳/٢/٧
» عشق راستین :: ۱۳٩۳/٢/٧
» آغاز کنید .... :: ۱۳٩۳/٢/٧
» اعتماد کردن است :: ۱۳٩۳/٢/٦
» عادت :: ۱۳٩۳/٢/٦
» این لحظه، زندگی شماست! :: ۱۳٩۳/٢/٥
» زندگی در لحظه: :: ۱۳٩۳/٢/٤
» هرگز نمیتوان این امور را به وقت دیگری واگذار نمود. :: ۱۳٩۳/٢/۳
» یازدهمین سالگرد مادرم :: ۱۳٩۳/٢/۳
» به سراغتان خواهد آمد :: ۱۳٩۳/٢/۳
» یا کورند یا مستند یا دیوانه ای. :: ۱۳٩۳/٢/۳
» یک رهگذر است. :: ۱۳٩۳/٢/۳
» مقایسه خود با دیگرانند.. :: ۱۳٩۳/٢/٢
» ، پلی ست برای عبور ... :: ۱۳٩۳/٢/٢
» امروز آن "یک" باشید... :: ۱۳٩۳/٢/٢
» روز مادر :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﻮﺩ. :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» هرگز گمان نکن :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» اول ببخشید :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» هر لحظه از زندگیتان تصویری است ، :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» او زندگی خودش را برای آینده ی من تباه کرد. :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» حوادث زندگی خودش :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» قدرت اراده و میل به پیروزی ، :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است، :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» کارهای [ نیک ] کوچک :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» ، نیرویی مغناطیسی :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» تسلی و آرامش بده. :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» از درونت فرمان بگیر :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» در حال زندگی کردن هستند :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» از هیچ اتفاقی نباید متعجب شد :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ا هیچکس مالک کسی نیست . :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» زندگی یک مشکل نیست. :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» این نوع نابینایی ، بدترین در دنیاست ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» مهر و محبتت را هدیه کن :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» ضمیر ناخودآگاه :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» باور ما :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» ، آخرین لحظات زندگی ماست :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» .آرزوهای ما مرز دارایی ماست. :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» اندیشه در گذر زمان :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» . در حال زندگی کنید :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید: :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» اینکه خودتان و دنیایتان را چطور می‌بینید، :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» سیزده بدر :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» سال نو و نوروز باستانی :: ۱۳٩۳/۱/٢
» یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» فراتر از عادت و فراموشی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که … :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» شادبودن وشادزیستن دوچیز متفاوت است. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» "بزرگترین محدودیت انسان ساخته ذهن او است. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» زندگی این لحظه ی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» . اگر به جای بیشتر و بیشتر و بیشتر، کمتر بخواهید، ا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» . زندگی و زیبائی‌های زندگیم، :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» نامه ی چارلی چاپلین به دخترش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» " این نیز بگذرد " :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» زیبا ترین کلمه هستی ، زندگی یا بودن یا همان هستی میباشد ، :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» هنگامیکه درزندگی اوج میگیری... :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» زاهد و درویش :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» :زمان بس کند میگذرد برای ان ها که در انتظارند. :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» اگر می خواهید احساس ثروتمندی کنید، چیزهایی را بشمارید :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» زندگی این لحظه ی خود را به امید زندگی ایده ال در آینده از دست ندهید، :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» وقتی به دنبال آرزو هایت می روی :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» هیچ پایانی برای آموختن وجود ندارد. :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» اگر می خواهید دنیا را بیدار کنید، :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» به گذشته اجازه نده حال امروزت را خراب کنه :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» پس از مرگ هر انسان: :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند. :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» تسلیت به عزیزان نرگس خانم ؛آقا مهدی آقا؛ امین وپریسا جان :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» بنویسید به دیوار سکوت ، عشق سرمایه هر انسان است. :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» در زندگی هم نباید از اشتباهات مان بترسیم؛ :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» 2. در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید، :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» کاش بیاموزیم: وقتی کسی ما را آزار می دهد، :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» ماازاین که به عنوان انسان،تلاش می کنیم، :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» نوشتن را دوست دارم :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» بزرگمهر حکیم را پرسیدند سرنوشت چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» : نیرومندی انسان درونی اوست. :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» تقدیم به همه زنان حال و آینده : :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» آرامگاه اصلی ما خاک نیستz :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد ؛.زمان است ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید: :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» هر روز جدید ، هدیه ای است از طرف خداوند :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» ارزش‌های واقعی انسان‌ها، :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» زندگی بدون عشق، زندگی نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» همیشه در سختی ها به خودم میگفتم، این نیز بگذرد … :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» مرداب به رود گفت : چه کردی که زلالی …؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» زندگی ، یک سفر پر مخاطره است ، :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» بیایید همیشه به یاد داشته باشیم که: :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» زندگی فقط حفظ بقاء نیست، :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» انسان ها هیچکدام کامل نیستند! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» خدایا : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» از رازهای آرامش یکی این است :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» اگر از مردم در مورد هدف زندگی خود بپرسید ؛ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» زندگی چیزی جز عبور از لحظه ها نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» گاهی حس میکنی غمگین ترین آدم دنیایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» گاهی حس میکنی غمگین ترین آدم دنیایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» زندگی فقط حفظ بقاء نیست، :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» اگر با شادمانی دیگران احساس کامیابی کنی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ما امروزه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» آرامش آن چیزی نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» دل تان را تبدیل به اقیانوسی آرام نمایید نه یک مرداب ناچیز. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» «در زندگی هم نباید از اشتباهات مان بترسیم؛ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» گاهی باید بزرگی گناه کسی رو به کوچکی دلش بخشید. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» پر معنی ترین کلمه ( ما ) است آن را به کار ببر. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» آموختن پایان ندارد. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» سه چیز در زندگی پایدار نیستند :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» زنی داخل چاله ای افتاد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» هیچ چیز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» زندگی هم همینطور است. وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم، :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» آیا تا به حال به تماشای دریا نشسته‌اید؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» آدم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» نزدیک ترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» قدرت در عشق است، :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» آرامش یعنی پیدا کردن خود :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» رویاها تجدید نشدنی است ؛ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» چگونه احساسات منفی را از خود دور کنیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» تو وجدان من هستی، :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» هیچکس آنقدر فقیر نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» آنچه را داریم و از آن لذت می بریم، :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» آزادی، واژه زیباییست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» اعتبار آدمها به حضورشان نیست … :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» شما، نمیتوانید طوفان را، آرام کنید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» لازمه قضاوت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» هیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» ظاهر زیبا فقط چند سال دوام می آورد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» برای بلند شدن باید، خم شد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» به عشق رسیدن این نیست که، شخصی بی عیب را بیابیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» گذشته، مانند استفاده از، آیینه ماشین است :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» بخشش، بهترین شکل عشق است :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» ما از شکستهای خود بیش از موفقیت هایمان درس می آموزیم. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» آرامش یعنی پیدا کردن خودت. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» به تفکر خود به دیده غیر مادی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» خوشبختی چیست : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» گذشته ی من چیزی جز رد پایی که از خود به جا گذاشته ام نیست . آنچه زندگی امروز م :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» وقتی که دلت بگیرد از تنهایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» وقتی در زندگی به داشته هایمان فکر می کنیم ؛ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» جسم هرگز به دنیا نیامده و هرگز نخواهد مرد. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» تبدیل شدن به آن چه هستیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» حس خوشبخت بودن در زمان حال است!!ا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» شفاف ترین کلمات، کلماتی هستند که حاوی حقیقت می باشند :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» موفقیت چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» زندگی تنها پول در آوردن و قدرتمند شدن و بدست آوردن شهرت نیست. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» هرگز کلام سرد و طعنه آمیزی نگوئیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ذن جیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ذن جیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» نزدیک ترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور, :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» حیات روح، در گروی چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» قیمت لحظه ها را نمی توان سنجید. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» به راستی ما کیستیم؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» شاید هنوز به شرایط مطلوب خویش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» تنها یکبار از مسیر زندگی سفر می کنیم. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» زندگی مجموعه ای از تغییرات طبیعی و خود به خودی است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ذهنی که تحت فشار گذشته قرار دارد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ﺷﺎﺩ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» آنچه که در دست های ما زیاد یافت میشود حقیقت است . :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» در بزرگراه زندگی همواره راهت، “راحت” نخواهد بود. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» از همین لحظه با دقت به اطراف خود نگاه کنید. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ذهن وقتی که در آرامش باشد. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» راهی بسوی خوشبختی وجود ندارد: :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» زیبا ترین و شورانگیز ترین بخش طبیعت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» یکی از با ارزش‌ترین احساسات درون ما محبت است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» انسانهایی که از عشق الهی سرشارند. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» بدگمانی و بدبینی پرده :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» هنگامی که خورشد زیبا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» روزی از گلی پرسیدم: :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» اکثر ما فکر می کنیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» . اینکه خودتان و دنیایتان را چطور می‌بینید، :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» می‌توانیم تصمیم بگیریم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» هم‌سفر بودن و هم‌هدف بودن، :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» گاهی ما هیچ توجهی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» زندگی ما بین الان و نفس بعدی است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» اغلب مردم وقتی می‌خواهند :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» نحوه فکر و عمل ما کار ساده‌ای است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» توانمندی یک انسان را :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» ذهن ما اتاق ماست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» ما شاید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» سکوت یه فرصت است.. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» رابطه ها :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» راز عشق :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» زندگی سخت است اما من سخت ترم. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود که چهار همسر داشت. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» عمیق ترین احساس تنهایی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» ترس ناشی از به خطر افتادن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» سرشار از زیبایی است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» زمانی که باید بگذرید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» برای تفریح کردن وقت کافی بگذارید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» به ندای درونیتان گوش دهید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» این معنای عشق است. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» افراد زیادی هستند :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» برخی فکر می کنند :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» . زندگی را نخواهیم فهمید اگر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» قدر زندگی خود را بدانیم. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» سال نو :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» .تاریک ترین لحظات :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» هیچ مسئله ای :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» بگذار تا فقط خوبیهایت جاری شود :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» امکان شکست وجود ندارد. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» بگو بخند شاد باش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» آینده همین امروز است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» زندگی قانون باور ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» خوشبختی یک سفر است :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» لحظه های زندگی . :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» انرژی منفی مخرب و ویرانگر :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ما اینجا مسافریم :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» اعتماد کردن :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» در گذشته زندگی نکنیم. :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» هدایا و موهبت‌های الهی :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» از همان که هستید راضی باشید، :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» متفاوت بیاندیشیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» چه کسی قوی است؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» از اندیشه ها حذر کن :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» به فراموشی سپرده خواهند شد :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» انسان بودن مطلق است. :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» آسانترین راه برای غلبه بر محدودیت :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» چگونه مورد مهر و عشق آنها واقع شوی :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» شب یلدا مبارک :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» برای داشتن آرامش :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» زیبایی،قلب شما است :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» خواهان تغییر :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» آماده دویدن باش. :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» دیگران را در وسعت خویش حل کن :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» نخواسته و ندانسته :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» بخند شاد باش :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» خنده همانند آفتاب است، :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» هیچکس مالک کسی نیست :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» اگر فردی مثبت باشی، :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» وقتی قصد داریم :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» از علامت منفی استفاده نکنید، :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» زیبایی درونی :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» کوتاهی عمر، شگفت آور است! :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» دنیا یک آینه است :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» خوشبخت انسانی است :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» خودتان مهمترین ارتباطتان هستید! :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» معنای زندگی :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» زمانی که باید بگذرید :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید :: ۱۳٩٢/٩/۸
» خدا را شکر کن . :: ۱۳٩٢/٩/۸
» چرا باید دیگران را ببخشیم؟! :: ۱۳٩٢/٩/٧
» دلیل بقای ما همین است :: ۱۳٩٢/٩/٧
» , آینده همین امروز است :: ۱۳٩٢/٩/٦
» یافتن گمشده خویش :: ۱۳٩٢/٩/٦
» آزادی و استقلال روانی :: ۱۳٩٢/٩/۱
» زمان حال خود را :: ۱۳٩٢/٩/۱
» . خود پذیری :: ۱۳٩٢/٩/۱
» زندگی پیشکشی است :: ۱۳٩٢/٩/۱
» دوستی :: ۱۳٩٢/٩/۱
» به چشم یک انسان بنگریم :: ۱۳٩٢/٩/۱
» .تاریک ترین :: ۱۳٩٢/٩/۱
» زندگی هدف نیست :: ۱۳٩٢/٩/۱
» صادقانه به خودمان بگوئیم :: ۱۳٩٢/٩/۱
» انسانیت :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» احساس خوشبختی در اموال نیست، :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» بیاید متفاوت بیاندیشیم و متفاوت زندگی کنیم :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» عشقی پاک :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» سالگرد پدرم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» آرامش :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» زندگی خیلی کوتاه است :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» آرامش :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» عشق و زندگی یعنی : :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» نخستین گام آن است :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» دوست: قلب زندگی است :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» کدامین عشق :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» هر لحظه و ساعت زندگی :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» ۱۳٩٢/٧/۱٦ :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» یکی زیبایی :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» درویشی را گفتند :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» عشق و مهرورزی :: ۱۳٩٢/٧/٥
» ساده فکر کردن :: ۱۳٩٢/٧/۳
» تولد و مرگ را درمانی نیست. :: ۱۳٩٢/٧/۱
» مردم شاید فراموش کنند :: ۱۳٩٢/٧/۱
» دفترچه خاطرات گذشته :: ۱۳٩٢/٧/۱
» بدگمانی و بدبینی :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» همه چیز را بشناسی :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» نحوه تکلم انسانها :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» همیشه به خاطر داشته باش :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» برخورد میکنی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» "دشمنان واقعی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» عکس العمل :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» "آرامش درونی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» "زندگی مثل فصلهای یک کتاب. :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چه معنایی دارند! :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» یاد بگیریم که: :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» باورهای خود را تغییر دهید ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» رویاهایمان :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» کلید، ‌آگاهی :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» لیاقت ما :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» آرامش یعنی. :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» اعتماد :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» آدمها مثل کتابند :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» در خاک رفتند :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ماندگارانی ابدی . . :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» نوشته های :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» نوشته ها :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» هرگز منتظر نمانید، :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» بخشودن :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» گذشت :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» حرف نمی زنند اما بسیار می گویند. :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» خودت هستی. :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» ۱۳٩٢/٦/٢٠ :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» زندگی :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» خودباوری :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» با عمل :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ﻫﯿﭻ چیز :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ۱۳٩٢/٦/۱۸ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» همسفر :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» برای جاودانه ماندن :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» خدا با ماست :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» آینه :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» زندگی طلوعی دارد و غروبی، :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دنیا :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» پاییز :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» شعله امید :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» عشق ودوستی :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» مسافر :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» دستهای قدرتمند :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» امید :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» امید :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» عشق :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» زندگی :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» خدا :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» تسلیت :: ۱۳٩٢/٦/٩
» بهترین روز :: ۱۳٩٢/٦/۸
» فالی از حافظ :: ۱۳٩٢/٦/٧
» ایجاد عشق :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» یک قدم تا خدا :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» مهربانی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» freedom :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» دعا :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» Best day :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» اینگونه باش. :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» عباراتی بیاد ماندنی :: ۱۳٩٢/٥/٩
» سخنانی مفید از اسکاول شین :: ۱۳٩٢/٥/٩
» سخنانی مفید :: ۱۳٩٢/٥/۸
» وبلاگ مبارک :: ۱۳٩٢/٥/٧
» سلام بر سودی عزیزم :: ۱۳٩٢/٥/٧
» سلام بر زندگی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٥/٧
.: Weblog Themes By SlideTheme :.