عوامل بیرونی

 " افراد زیادی هستند که با وجود درآمد بالا و زندگی مرفه همچنان گم و سرگردانند و گاهی حس میکنند بیهوده زندگی میکنند چون زندگی خود را در رسیدن به درآمد بالا و زندگی مرفه جستجو میکنند و خوشبختی را صرفا در عوامل بیرونی میدانند و گاهی که عوامل بیرونی شان به خطر میفتد زندگی آنها هم به خطر میفتد " 

/ 0 نظر / 46 بازدید