آغاز خوبی داشت

فردا یک راز است نگرانش نباش. آن را حدس نخواهی زد.دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور. گذشته و رفته استو اما امروز یک هدیه است قدرش رو بدان.  غنیمتت است... میتوان برگشت وآغاز خوبی داشت،ولی میتوان آغاز کرد و آغاز خوبی داشت.

/ 0 نظر / 8 بازدید