حرف نزدن ها

نمیدانم چرا آدمها با یکدیگر حرف نمیزنند؟!چرا هنگام ناراحتی سکوت یا قهر میکنند!؟باور کنید تمام سوتفاهم ها از همین حرف نزدن ها شروع میشود! به یکدیگر اجازه ی حرف زدن بدهیم بگذاریم مشکلمان را کلمه ها حل کنند! باور کنید هیچ چیز به اندازه ی حرف زدن روی قلب و احساس و فکر ما تاثیر ندارد!کلمه ها قدرتی دارند که میتوانند کوه های درون فکر ما را جا به جا کنند و دیوار های بین ما را از بین ببرند! به یکدیگر اجازه حرف زدن بدهیددر این روزگار افسردگی سکوت فقط ما را از یکدیگر دور میکند!

/ 0 نظر / 93 بازدید