معنا را باید

معنایی در زندگی نیست.معنا را باید خلق کرد.اگر آن را خلق کردی معنا را کشف کرده ای .نه ، تخته سنگ نیست که در گوشه ای افتاده باشد ترانه ای است که باید آن را سرود .شیئی نیست.ارزشی است که با تکیه بر هوشیاری آن را بدست می آوری

6424088_3e063.gif

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید