عشق می ورزند.

نسبتهای خانوادگی را همواره در پیوندهای خونی نباید جست.در زندگی هستند کسانی که تو را در میان خویش می خواهند.آنان که تو را با هر آنچه که هستی می پذیرند.همانهایی که برای نشاندن لبخند بر لبان تو، از چیزی دریغ نمی کنند.آنهایی که در هر شرایطی به تو عشق می ورزند.

4283526_e23e2.gif


/ 0 نظر / 38 بازدید