خوش بینی شادی بخش است...


.تاریک ترین لحظات بهترین زمان برای دیدن ستاره هاست..

روحیه ات را حفظ کن,متوجه خواهی شد که خوش بینی شادی بخش است...

عاقل ترین اشخاص روی زمین کسانی هستند که به جای یاد اوری نگرانی های خود,

به راحتی موهبت هایی که به انان داده شده است ,به یاد میاورند..

/ 0 نظر / 65 بازدید