وقتی آدم ها با هم دعوا میکنند


وقتی آدم ها با هم دعوا میکنند قلب هایشان از هم دور میشود.ودیگر صدای هم دیگر را نمیشنوند. به همین خاطر بر سر هم داد می زنند.در واقع جسم های آن ها به هم نزدیک است ولی قلب ها دور!.ولی وقتی قلب ها به هم نزدیک باشد دیگر احتیاجی به داد زدن نیست.احتیاجی به نزدیک بودن هم نیست.حتی گاهی احتیاج به حرف زدن هم نیست.اگر دو نفر که همدیگر را دوست دارند پیش هم باشند.فقط با چشم هایشان هم دیگر را میبینند و با قلب ها یشان با هم حرف میزنند .دیگر زبان به کار نمی آید.و این زیبا ترین نوع حرف زدن است!
/ 0 نظر / 42 بازدید