اینگونه باش.

  

اینگونه باش.شاد اما دلسوز...ساده اما زیبا...مصمم اما بی خیال

 

متواضع .اما سر بلند.....مهربان  .اما  جدی  ..سبز  .اما  بی  ریا..

 

عاشق ..اما...عاقل

/ 0 نظر / 9 بازدید