بهترین آرایش‌ها

بهترین آرایش‌ها در زندگی:"حقیقت" برای لب‌ها"بخشش" برای چشم‌ها

"نیکوکاری" برای دست‌ها"لبخند" برای صورت"عشق" برای قلب

از آنها خوب استفاده کنید و به زندگی زیبایی بخشید.

/ 0 نظر / 6 بازدید