از خردمندی پرسیدند :

از خردمندی پرسیدند :چگونه توانستی زندگی خود را بر پاکی بنا کنی؟؟؟چرا این قدر آرامی؟؟؟
چه چیزی سبب می‌شود که هیچ‌گاه خسته نشوی؟؟؟چگونه است که دچار وسوسه نمی‌شوی؟؟؟گفت: بعد از سال‌ها مطالعه و تجربه، زندگی خود را بر پنج اصل بنا کردم ,,,
دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد پس آرام شدم ,,,دانستم که خدا مرا می‌بیند پس حیا کردم ,,,
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد پس تلاش کردم ,,,دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم ,,,دانستم که نه نیکی و نه بدی گم نمی‌شوند ,,,هر نیکی و بدی سرانجام به سوی صاحب او بازخواهد گشت ,,,پس بر خوبی افزودم و از بدی دوری گزیدم ,,,و هر روز این 5 اصل را به خودم یادآوری می‌کنم ,,,

/ 0 نظر / 50 بازدید