زندگی فرصتی است

* زندگی فرصتی است ، از آن سود ببر.

زندگی زیبایی است ، تحسینش کن.

زندگی رویایی است ، آن را تحقق ببخش.

زندگی رقابتی است ، با آن روبرو شو.

زندگی وظیفه است ، آن را به انجام برسان.

زندگی بازی است ، بازی کن.

زندگی عهد است ، بر سر آن بمان.

زندگی رنج است ، بر آن غلبه کن.

زندگی ترانه ای است ، آن را بخوان.

زندگی کشاکشی است ، بپذیر.

زندگی سوگی است ، روبرویش قرار بگیر.

زندگی ماجراجویی است ، دلیرانه به نبردش برو.

زندگی شانس است ، آن را بساز.

زندگی بسیار گرانبهاست ، آن را هدر نده.

زندگی زندگی است ، برای آن بجنگ.*

5947431_d2396.gif


/ 0 نظر / 9 بازدید