مسیر رسیدن

زیبایی به معنای صورت زیبا داشتن نیست، بلکه به معنای داشتن ذهن، قلب و روح زیبا است   
مسیر  رسیدن  به خوشبختی... قلبتان را از کینه خالی نگه دارید.... ذهنتان را از نگرانی خالی نگه دارید... ساده زندگی کنید....کم توقع باشید.... زیاد به دیگران ببخشید
/ 0 نظر / 7 بازدید