چطور می‌شود به درستی و صداقت رسید

درستی مثل استقامت، شجاعت و تلاش، یک ارزش است. حتی بیشتر از آن، ارزشی است که ضامن همه‌ی ارزش‌های دیگر خواهد بود. درستی هر انسان به نسبت پایبندی او به عالی‌ترین ارزش‌ها سنجیده می‌شود. درستی صفتی است که سایر ارزش‌ها را در وجود شما حفظ می‌کند و باعث می‌شود زندگی‌تان را بر پایه‌ی آنها استوار کنید.

درستی، زیربنای شخصیت است و ساختن شخصیت، مهم‌ترین وظیفه‌ی ماست. ساختن شخصیت یعنی خودمان را ملزم کنیم که در هر شرایطی صادقانه رفتار کنیم.

برای برخورداری از صداقتی معصومانه، باید معصومانه با خودمان صادق باشیم. باید واقعاً با خودتان صادق باشید. فقط انسانی که با عالی‌ترین ارزش‌ها و فضایل، زندگی می‌کند، واقعاً به درستی و صداقت رسیده است. وقتی متعهد می‌شوید که با درستی زندگی کنید، همیشه معیارهایتان را بالا می‌برید و تصوری را که در مورد درستی و صداقت دارید مدام اصلاح خواهید کرد.

فقط با نگا ه کردن به کارهای روزمره‌‌تان می‌توانید میزان درستی و صداقت خودتان را بسنجید. 

/ 0 نظر / 75 بازدید