هر لحظه و ساعت زندگی

هر لحظه و ساعت زندگی در حال تغییر است
زندگی گاهی سایه و گاهی آفتاب است
پس هر لحظه تا جایی که میتوانی زندگی کن
چون لحظه ای که وجود دارد شاید فردا نباشد..

/ 3 نظر / 4 بازدید
خسرو پيري

بسيار زيبا[گل][گل][گل][گل]

amo mehdi

هیچ وقت لحظه هایی ک وجود دارن فردا دیگه نیستن

amo mehdi

MEHDI DEHGHANSHER