زندگی پیشکشی است

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی خوب زیستن، لبخند زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوو شبختی زندگی کوتاه تر از آن است که خود را بخاطر مسائل بی ارزش دچار استرس کنید از همه لحظه های عمرتان لذت ببرید، کمتر قضاوت کنید و بیشتر بپذیرید و مادامی که به کسی آسیب نمی رسانید همانگونه که دوست دارید زندگی کنید و اهمیت ندهید که دیگران درباره شما چگونه فکر می کنند و چه می گویند.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید