امیر قدم شاهی


زمستان ۵۲ سال پیش حدودا"، یک گروه امریکایی هواپیماشون در کوه های شمال تهران سقوط میکند.

یک چترباز آلمانی رو برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او هم چترش به صخره ها گیر میکند و آویزان باقی میماند.

در آن زمان یکی از کار آمدترین نیروهای ویژه استاد چتر، کایت و کوهنوردی ارتش؛ گروهبان "امیر قدم شاهی" برای نجات جان این گروه انتخاب میشود. 

او قهرمانانه تمامی گروه را نجات میدهد و در آن زمان از طرف کندی رییس جمهور وقت امریکا مدال شجاعت به او اعطا میگردد و توسط شاه ایران هم از او تقدیر بعمل میآید و به پاس این عملیات شجاعان مجسمه او ساخته و تا کنون ۵۱ سال است که در میدان دربند تهران نصب گردیده است.

او که با درجه ی سرهنگی باز نشسته شد، در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ فوت کرد.

/ 0 نظر / 58 بازدید