زندگی

 

زندگی مثل یک تابلو نقاشی است، با این تفاوت که در آن از پاک کن خبری نیست.
 زندگی خیلی کوتاه است، ولی آنقدر بلند هست که آن را تباه نکنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید