خدایا به خاطر مهربانیت

گاهی اوقات از آنچه زندگی بر سرمان آورده ناراحت میشویم اما یک مطلب را هرگز فراموش نکنیم:
"خالق هستی همیشه بهترین ها را برایمان مهیا کرده است"خدایا به خاطر مهربانیت شکر/ 0 نظر / 18 بازدید