زیبا بودن


زیبا بودن یعنی که بدانی برای چه زندگی میکنید، و معنای شما چیست؟

زیبایی،قلب شما است که باعث خاص شدن شما میگردد.

زیبایی همین مهربانی و پاکی قلب است که هویت شما را می سازد

/ 0 نظر / 38 بازدید