مردم شاید فراموش کنند

 

مردم شاید فراموش کنند که تو چی گفتی و یا چه کاری برایشان کردی ولی مردم هیچگاه حسی که در درونشون به وجود آوردی را فراموش نمی کنند..

/ 2 نظر / 9 بازدید
امید

سلام موافقم این حسی که می گویید ماندنی است و چون در وجود ادمی حک می شود فراموشی نمی پذیرد [گل]

amo mehdi

واقعا هم که نیست