یکی از راههای

"یکی از راههای رسیدن به آرامش"فاصله گرفتن از کسانی است که آرامشت را به هم می زنند

وبزرگتر از آرامش فکر خوشبختی وجود ندارد ... !


 

 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید