صداقت یک هدیه

صداقت یک هدیه بسیار گران قیمت است؛


آن را از انسان های ارزان، انتظار نداشته باش ...

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن ...

6161112_af3fe.gif


 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید