لیاقت ما

هرگز نخواهیم توانست چیزی را که حتی فکرش را هم نمیکردیم بدست آوریم.آرزوهای ما مرز دارایی ماست.
وظیفه ما در قبال خودمان این است که تا میتوانیم مرزهایمان را گسترش دهیم.
لیاقت ما درست به همان اندازه ای است که خودمان تصور میکنیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید