بخشودن حال

بخشودن حال حتی مهم تر از بخشودن گذشته است. اگر هر لحظه را ببخشید یعنی پذیرای هر چیزی همانطور که هست باشید، دیگر هیچ رنجش و آزردگی انباشته شده ای برای آنکه بعدا بخشوده شود، وجود نخواهد داشت.

 


/ 0 نظر / 36 بازدید