امروزها را قدر بدانیم

هر روز که از خواب بیدار می شوم ،می بینم هنوز امروز است ...و فردا نیامده است ...
فردا واژه ای بیش نیست ،و هر چه که هست امروز است ،بیایید امروزها را قدر بدانیم ...


/ 0 نظر / 8 بازدید