زیبا بودن یعنی


زیبا بودن یعنی که بدانی برای چه زندگی میکنید، و معنای شما چیست؟ زیبایی،قلب شما است که باعث خاص شدن شما میگردد. زیبایی همین مهربانی و پاکی قلب است که هویت شما را می سازد .

/ 0 نظر / 71 بازدید