خدا را شکر کن

لحظت شادی خدا را ستایش کن، لحظات سختی خدا را جستجو کن، لحظات آرامش خدا را مناجات کن، لحظات دردآور به خدا اعتماد کن و در تمام لحظات خدا را شکر کن 

/ 0 نظر / 39 بازدید