زندگی خوب

زندگی خوب سه ویژگی اصلی دارد  ...عشق در آن جاری است...دانش بر آن حکمران است...صبر و استقامت در آن راهگشاست.


 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید