میان پرواز تا پرتاب

میان پرواز تا پرتاب، تفاوت از زمین تا آسمان است
پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می‌خواهی
پرتابت که کنند، آنجا می‌روی که آنان می‌خواهند
پس پرواز را بیاموز...!!!


/ 0 نظر / 10 بازدید