ظرفیت آدم ها

همه آدم ها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند، اگر بزرگشان کنیم گم می شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را. بیاییم به اندازه آدم هادست نزنیم.....


/ 0 نظر / 45 بازدید