زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان صداقت،دوستیو مهربان بودن را به تعویق انداخت.

/ 0 نظر / 7 بازدید