با پول میتوان

 با پول ... میتوان ساعت خرید، ولى زمان نه ... میتوان مقام خرید، ولى احترام نه ... میتوان کتاب خرید، ولى دانش نه... میتوان دارو خرید ولى سلامتى نه، میتوان رختخواب خرید، ولى خواب راحت نه ...
ارزش ادمها به دارایى انها نیست به معرفت انهاست


/ 0 نظر / 73 بازدید