کمی اوج بگیر..


همیشه توی آسمون از یه ارتفاع به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره،پس

هروقت آسمون دلت گرفت و ابری شد با ابرها نجنگ فقط کمی اوج بگیر...


/ 0 نظر / 49 بازدید