پير شدن


پير شدن به کوهنوردی شباهت دارد: هر قدر بالاتر می روی نیرویت کمتر می شود، اما افق دیدت وسیع تر می گردد

انسان ها وقتي در كنار مسايل زندكي بزرك ميشوند، شايد هنوز جوان باشند ولي أفق ديدشان وسيع ميشود و انوقت است كه سن ، مهم نيست ./ 0 نظر / 39 بازدید