مهم نیست


مهم نیست کجای جاده ی زندگی قرار داری...

اگر احساس میکنی مسیرت اشتباه است،برگرد.

شک و تردید آهسته آهسته نابود میکند انسان را.


/ 0 نظر / 8 بازدید