به احترام نام قشنگ دوست

Sudy Biglarیک سلااااااام ناب

دو فنجان مكث ویك لحظه سكوت

به احترام نام قشنگ دوست 

آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند

بسیار گرامی تر از آنند كه بدانند

گفتیم كه شاید ندانند...بدانند

این زندگی گذراست…

نه غمش پایدارست

و نه خوشی اش.

به کوله بارت نگاه کن، که چگونه پرش کرده ای.

آرزویی بکن …

گوش های خدا منتظر آرزوست و دستهایش پر از معجزه …

آرزویی بکن …

شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد !


/ 0 نظر / 35 بازدید