چنان زندگي كن


بايد هر لحظه را چنان زندگي كني كه گویی واپسین لحظه است.

پس وقت را در جدل، گلايه و نزاع تلف نكن.

شايد لحظه بعد، حتي براي پوزش طلبي در دست تو نباشد.../ 0 نظر / 41 بازدید