می توانم و نمی توانم

وقتی می گوییم : "من نمی توانم" و انتظار بد ترین ها را داریم، ما ضعیف و ناراضی می شویم.

وقتی می گوییم : "من می توانم" ، و انتظار موفقیت میرود، ما خود را از اعتماد به نفس و شادی را پر کنیم..

5843233_67289.gif

/ 0 نظر / 50 بازدید