خوشبخت شدن

تقدیر من خوشبخت شدن است. و چشمان من تنها زیبایی های این جهان را میبیند. و 
لبخندمن سرشار از انرژی است و من ایمان دارم که فردایی زیبا تر از امروز را تجربه خواهم کرد و برای آرامشی که در زندگی دارم خدارا شکر میکنم.


/ 0 نظر / 56 بازدید