قدر زندگی خود را بدانیم.

قدر زندگی خود را بدانیم. شاد بودن ازحال حاضر یعنی سپاسگزاری از زندگی و سپاسگزاری برای سلامتی، شغل، خانه، غذا و خانواده‌ای است که وابسته به ما است. این را بدانیم که تنها سپاسگزاری است که شادی و آزادی را برایمان پیوسته وپایدار نگاه خواهد داشت، نه سرزنش این و آن.

/ 0 نظر / 85 بازدید