درستی

درستی مثل استقامت، شجاعت و تلاشیک ارزش است. حتی بیشتر از آن، ارزشی است که ضامن همه‌ی ارزش‌های دیگر خواهد بود. درستی هر انسان به نسبت پایبندی او به عالی‌ترین ارزش‌ها سنجیده می‌شود. درستی صفتی است که سایر ارزش‌ها را در وجود شما حفظ می‌کند و باعث می‌شود زندگی‌تان را بر پایه‌ی آنها استوار کنید.

درستی، زیربنای شخصیت است و ساختن شخصیت، مهم‌ترین وظیفه‌ی ماست. ساختن شخصیت یعنی خودمان را ملزم کنیم که در هر شرایطی صادقانه رفتار کنیم.

5788329_e98a5.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید