با عمل

با عمل است که انسان از دنیای تکراری روزانه - جایی که همه شبیه یکدیگرند - بیرون می آید ، با عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز می کند و فرد می شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید