سکوت یه فرصت است


سکوت یه فرصت است... دادن فرصت برای شروع دوباره، برای نگاه کردن به گذشته و قدم گذاشتن صحیح برای آینده... سکوت برای گوش کردن به درون و شنیدن صدای خدا... خیلی وقت‌ها ما خدا را صدا می‌کنیم، اما منتظر جوابش نمی‌مانیم... مرتب صدا می‌کنیم و در صدای خودمان گم می‌شویم. آنقدر داد می‌زنیم که چیز دیگری نمی‌شنویم، در حالی که خدا هر بار که صدایش می‌کردیم جوابمان را می‌داده، اما ما... 


حالا سکوت... بشنو... آرامش امواج کائنات را حس کن... صلح را به درونت بیاور، ساکت باش و گوش کن...

/ 0 نظر / 40 بازدید