صبوری


صبوری با خانواده، عشق است .

صبوری با دیگران، احترام است .

صبوری با خود، اعتماد به نفس است .

صبوری در راه خدا، ایمان است ...


/ 0 نظر / 33 بازدید