اعتماد

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز تو را تشخیص بده ..
اندوه پنهان شده در لبخندت را،عشق نهان در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را

 

/ 1 نظر / 6 بازدید