مثبت و منفی،

مثبت و منفی، دو مسیر هستند.فرض کنید شما در یک تقاطع ایستاده، یک راه منجر به یک بیابان و یک دیگر را به چمن زارهای سرسبز،. شما کدام جهت را انتخاب می کنید؟

البته تنها 

افکار مثبت کافی نیست. بودن احساسات مثبت و اقدامات مثبت هم لازم است

6002700_5f884_1_.gif

 

/ 0 نظر / 63 بازدید