زیبایی درونی

 

اگر به عنوان انسان، تحسین گر زیبایی باشیم و پایبندی به اصول اخلاقی را زیبا بدانیم و معتقد باشیم انسان هایی که دارای صفات نیک و پسندیده هستند دارای نوعی جذابیت و امواج مثبت هستند که هر کسی را تحت تاثیر قرار می دهند، نتیجه می گیریم انسان های با اخلاق، دارای زیبایی درونی هستند.

/ 0 نظر / 56 بازدید